آخرین مطالب

نماز جماعت دویست هزار نفری

روز بعد اتفاقی نیفتاد ولی در طول چند ماه و به تدریج، شاخصه‌های قبرستان مثل درختان، گنبد و قبرهای قدیمی‌اش را خراب کردند.نماز جماعت دویست هزار نفری