آخرین مطالب

قلعه سنگی علویجه

از دیگر دلایل قدمت شهر علویجه وجود خرابه‌هایی معروف به سرخاله‌است که در آن آثار و بقایای مساکن قدیمی به خوبی مشهود است. قلعه سنگی علویجه

پل زندگی باغ شهرصفوی

ساخت عرشه در کارگاه شهرک صنعتی به پایان رسیده است و با یاری پروردگار و همت مدیریت شهری بزودی نصب می گردد. پل زندگی باغ شهرصفوی