دستگاه چشم صوتی برای افراد نابینا و آلزایمری توسط دانش آموز نجف آبادی ساخته شد
توسط دانش‌آموز مبتکر سما نجف آباد؛

دستگاه چشم صوتی برای افراد نابینا و آلزایمری توسط دانش آموز نجف آبادی ساخته شد

دانش‌آموز دبیرستان دخترانه سمای نجف‌آباد با ساخت دستگاه چشم صوتی عنوان مبتکر برتر در بخش دانش‌آموزی جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی را به خود اختصاص داد؛