آخرین مطالب

شهردار نجف آباد: معرفی گردشگری نجف آباد از مهمترین اهداف حضور در نمایشگاه است

عبدالرسول امامی گفت: شناسایی هویت قدیمی شهر نجف آباد و معرفی آن یکی از مهمترین ماموریت ها و وظایف شهرداری نجف آباد به شمار می رود که این مهم باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد.