شهدای پنجم اسفندماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای پنجم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید براتعلی ابراهیمی

نام پدر:بهرام

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:از امت همیشه در صحنه میخواهم که حضور خود را در صحنه حفظ کنند
و تا آخرین نفس دست از یاری دین خدا بر نداشته و با کمک های مالی و جانی رزمندگان اسلام را یاری رسانند

I ask to be in scene all the time and will not stop helping god religion and help Islam fighters with financial and convict help

شهید حسین اسماعیلی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نماز و مسجد

پیام:تا آنجایی که می توانید نماز خود را در مسجد و به جماعت بخوانید

Say your prayers as more as possible at mosques and by groups.

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:اگراعتقاد داریم که خدا هست و روز قیامت هست پس جوری انجام وظیفه کنیم.
که در روز قیامت پیش شهدا و پیش امام زمان(عج) سربه زیر نباشیم

If we really believe in God and the resurrection day, we should do our duties in a way that on
resurrection day Imam Zaman and the martyrs would be satisfied with us.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:از شما برادران می خواهم که تا آنجایی که می شود مستحبات را بجا آورید و نماز را به جماعت بخوانید و از دروغ و غیبت و تهمت دوری کنید

I ask you brothers if possible do recommended religious precepts and say your prayers by
group and avoid telling lies, backbiting behind others and slandering.

موضوع:بصیرت

پیام:مواظب خود باشید که خدای ناکرده منافقین شما را گمراه نکند

Be careful about yourselves that God forbid hypocrites deviate you.

شهید علی سبحانی

نام پدر:سبزعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:شما ای خواهران عزیزم فرزندانتان برای اسلام بزرگ کنید و اگر لازم شد آنها را به جبهه جنگ با امریکا بفرستید

O’ dear sisters raise your children for Islam and if needed send them to fight against Americans.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:عزیزم سنگر مدرسه را رها مکن و هر چه بیشتر درس بخوان چون شما امید آینده این کشور هستید

My dears don’t leave the stronghold of school and study your lessons more because you are a promising future for this country.

شهید مهدی رجایی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:ازشما برادرانم می خواهم که اسلحه من را یکی پس از دیگری بردست بگیرند و با دشمنان بجنگند

I ask you my brothers to take my weapon at your hands one after the other and fight with the enemies.

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:همچون فاطمه زهرا فرزندان خود را تربیت کنید،
دختران خود را چون زینب و پسران خود را چون حسین تا در مقابل ظلم چنان خشن و در مقابل بچه یتیم مانند پدرش مهربان باشند

Bring up your children like Fateme Zahra and your daughters like Zeinab and your sons like Hossein
to act against oppression seriously and toward orphans act like his father, the prophet Ali.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:مبادا در درس خواندن سستی کنی و مبادا بی میل به مدرسه بروی و بی میل و علاقه درس بخوانی امروز کشور ما
به دکتر و مهندس و انواع و اقسام شغلها احتیاج دارد

Be careful of learning your lessons sluggishly and go to school without any intrest. Nowadays,
the country needs doctors, engineers, and other jobs.

شهید محمدرضا ربیعیان

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:اگر سختی ها و کمبودهای روزگار به شما فشار آورد شما تحمل کنید
و پشتیبان انقلاب و امام باشید که خداوند وعده پیروزی داده است

If difficulties put you under pressure tolerate it and support revolution and imam since God promise or under take to succeed you

شهید محمدحسین رجایی

نام پدر:حیدرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:توسل و دعا

پیام:از خداوند پیروزی اسلام را خواستارم و از شما می خواهم که دعا به رهبر و دعا به رزمندگان یادتان نرود

I ask Islam victory from God and ask you to remember praying to the leader and to lighters

شهید امرالله قاسمی

نام پدر:جمشید

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۰۵

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:وصیت من به مردم این است که همه جا تقوای الهی را سر لوحه امور خود قرار دهید
و طالب رضای خداوند باشید وگوش به فرمان امام باشید

I recommend all the people always to take the virtue of God as an instance in your life and
perform God orders for God’s satisfaction and obey Imam orders.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:قرآن ها را در اتاق نگذارید تا روی آن را گرد (غبار) بگیرد، بلکه آن را بخوانید
تا زنگ های دل شما از بین برود و فرمان های رهبر را مو به مو عمل کنید

Don’t leave Quran in your rooms and shake off the dust. Study Quran to be conscious and
make pure the contaminations of your spirit. Follow Imam’s orders exactly.

موضوع:بصیرت

پیام:وصیت من به محصلین این است که بزرگترین جبهه ها بعد ازجنگ با کفار، جنگ فرهنگی مهمترین جنگ ها است.
سنگر مدارس را حفظ کنید و نگذارید آینده انقلاب به دست عده ای از خدا بی خبر بیفتد

I recommend students to know that, fight against pagans and infidels. The most important war is cultural war.
Keep the trenchment of school and never allow the future of revolution be under the command of unbeliever people.

شهید حسینعلی انیک زاده

نام پدر:مصیب

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نماز و مسجد

پیام:این نماز جمعه است وحدت بین مسلمانان است این نماز جمعه است که کمر دشمن را می شکند
و در نماز جماعت و در راهپیمائی هائی که هست حتما شرکت کنید

Friday prayer unite Moslem together and damage enemy. Always participate in group prayers and demonstrations

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:هیچ وقت دل به دنیا نبندید به فکر آخرت باشند برای آخرت برای ساعت مرگ،
سرازیری قبر، سر از قبر در آوردن، برزخ، محشر، صراط، میزان، برای همه صاحبمان علی بن ابیطالب(ع)را ذخیره داشته باشید

Never be interested in the material world. Think about final days and death, moment, grave troubles,
going grave, is the day of judgment route justice save the Velayat of Ali the son of Abitaleb for these heavy condition.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امام را تنها نگذارید همیشه گوش به فرمان او باشید هر چه او می گوید حق است

Don’t leave Imam Khomeini alone and obey his orders since his orders are true

شهید اکبر کاظمی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امت شهید پرور ایران مبادا خط اصیل ولایت فقیه را رها کنید,
همیشه پیرو امام باشید و با فرمانبردار بی چون چرای او از نفوذ گروههای منافق و الحادی به ارگانها و…… خودداری کنید
که ما تا به حال ضربات زیادی از این اسلام نماها خورده ایم

O Iranian nation with martyrs , don’t leave original Velayat Faghie path always follow imam and
prevent from penetrating hypocrite groups by obeying on questionable because till now we
have been hit by these hypocrites so much

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:همیشه در کارهایتان خدا را در نظر داشته باشید,
همه کارتان برای خدا باشد و روحیه ایثارگری و خلوص را در خود تقویت کنید

Always consider God in all your work do all your works for God and strengthen honesty and sacrifice moral in yourselves

موضوع:نماز و مسجد

پیام:نمازهای جماعت و جمعه و دعاهای کمیل و توسل را هر چه با شکوه تر برگزار کنید
چونکه ما هر چه داریم از همین دعاهاست

Form group prayer and Friday prayer and Komeil and Tavasol blessing more glorious because every thing that we have is from these prayers

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:مسئولین مملکتی مواظب باشند یک موقع غرور و ریاست انها را فرا نگیرد و کارشان فقط به خاطر رضای خدا باشد

Responsible countrymen take care not to involve them with proud and chairmanship they should be only for God pleasing

موضوع:بصیرت

پیام:در کنار درس خود مطالعات اسلامی را فراموش نکنید , مبادا یک بعدی باشید
سطح فکری خود را در جهت اسلام گسترش داده و از نفوذ گروههای منافق در مدارس و انجمنهای اسلامی خود داری کنید

Don’t forget Islamic studies beside other studies don’t be one dimension extend your thought level in
the direction of Islam and prevent from penetrating hypocrite groups in schools and Islamic societies

موضوع:حجاب

پیام:شما الان زینب زمان هستید که باید مانند زینب عمل کنید,
شما باید با پرورش فرزندانی پاک , مخلص و متقی به اسلام و انقلاب کمک کنید , حجاب اسلامی خود را کاملا کنترل کن

You are like Zeinab in your time so you should act like her you should help Islam and the revolution with
training innocent piety and devoted children control you Islamic Hijab completely

شهید عبدالحسین کاظمی

نام پدر:کاظم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:نکند روزی غرق در مادیات شوید و ایمانتان را بفروشید و جنگ را فراموش کنید
که خواست تمام دشمنان و ابر قدرتها همین است که ما در جنگ بمانیم و فرسوده شویم و کم کم نبردهایمان فرسوده شوند
و آنها مسلط بر سر ما شوند

God forbid once you be attracted by the materiality and God forbid you miss your faith and forget the war because
all of superpower nations and enemies’ goal want our destruction in war so that they would dominate us.

موضوع:نماز و مسجد

پیام:در نماز جماعت و نماز جمعه شرکت کنید و مساجد را پر کنید
که به فرموده امام جنگ برای نمازمی کنیم و وحدت خود را حفظ کنید
تا چشم دشمنان و منافقین ازهمین جماعتها کور شود

Participate at Friday and group prayers and encourage others to come to the mosques because as
Imam said we fight for prayer and I ask you to be united so that the enemies and the hypocrites would be
angry from these groupings.

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:مسئولیت خون شهیدان بر دوش ماست و باید تا آخرین لحظه عمرمان این مسئولیت بزرگ را به دوش بکشیم
و راهشان را ادامه دهیم و پیام آنها را به تمام جهانیان برسانیم

We are responsible against martyrs’ blood and we should do our responsibilities well since the last moment
of our life time and continue martyrs’ path and convey their message to the people all over the world.

شهید محسن کاظمی

نام پدر:جعفر

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:بصیرت

پیام:ای جوانان مبادا که در رختخواب ذلت بمیرید که حسین(ع) در میدان نبرد شهید شد،
ای جوانان نکند که غفلت بمیرید که علی(ع) در محراب عبادت شهید شد

O’ youth be careful not to die in lowliness bed that Hussein was martyred in battle ground.
O’ youth be careful not to be neglectful that Ali was martyred in worship altar

شهید ناصر خدادادی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:امربه معروف ونهی ازمنکر

پیام:ای روحانیت عزیز شما به عنوان وظیفه شرعی اگر دیدید یک جنایتکار بدون محاکمه آزاد می کنند باید جلوگیری کنید

O’ dear clergies if you see a criminal is freed in the society without any trial, it’s your lawful duty to prevent their freedom

موضوع:بصیرت

پیام:ای مردم عزیز سپاه و بسیج را از رسوخ اشرار جلوگیری کنید و خود بیشتردر آن شرکت کنید

O’ dear people prevent from the entrance of rebels in Basij & Sepah, & you yourselves participate in revolution fields

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:اسلام را به معنی واقعی و از روی فقاهت بدست بیاورید و به فرزندان خود نیز بیاموزید و ازاسلام بی محتوا دوری کنید

Gain Islam by its real meaning & by the meaning of using religious jurisprudence& teach it to
your children too & avoid from nonsensical Islam

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:برای ظهور حضرت مهدی دعا کنید و برای طول عمر و سلامتی امام نیز دعا کنید

Pray for Imam Zamans’ coming& pray for Imam to have a long lifetime& to be healthy

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:تنها نباید از انقلاب چیزی خواست بلکه باید برای انقلاب کار کرد و در صحنه نماز جمعه و جماعت بود

We shouldn’t just expect the revolution to do things for us but we should do works for
it& we should be on the field of Friday prayer& Group prayer

شهید یدالله خدادادی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:سعی نمایید در آینده آراسته به علم و ایمان در خدمت مستضعفین باشید.
و همواره با ایمان در فراگیری علم و دانش پیشی بگیرید تا در فرصتی مناسب زکات علم را بدهید

Try to help the needy in the future while being educated& while having faith, and always excel in learning the
science & knowledge by having real faith, so that you will give the alms of your knowledge in future

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امام عزیزمان را تنها نگذارید و همیشه یاور او باشید تا انشاء الله این انقلاب را که ثمره هزاران شهید می باشد
به صاحب اصلی حجت بن الحسن تحویل دهیم و به کمک ولی عصر ریشه های ظلم را از روی زمین بر کنیم

Don’t leave our dear Imam alone& always help him so that hopefully we will give this revolution which
is the conclusion of thousands of martyrs’ attempts to the main owner- Imam Zaman& so that
we will destroy the roots of oppressive on the earth

شهید علیرضا خزائیلی

نام پدر:قربانعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نماز و مسجد

پیام:از شما مي خواهم كه در صف هاي نماز جمعه حاضر بوده و مشت محكمي بر دهان ابر قدرتها و دشمنان داخلي وخارجي بزنید

I ask you to attend in Friday prayers’ lines and clip a strong fist on the mouth of superpower nations and internal and external enemies

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از شما ملت شهيد پرور مي خواهم كه گوش به فرمان امام خميني بت شكن و پشتيبان روحانيت مبارز بوده و گوش به شايعه دشمنان اسلام ندهید

I ask you Iran nation whose country has lots of martyrs to listen to strong Khomeini’s orders
and to be the supporter of the clergies and never pay attention to the enemies’ slogans

موضوع:راز و نیاز

پیام:بارالها از تو مي خواهم كه پشتيبان ملت و جوانان عزيز ما باش كه اينان براي رضاي تو به پا خاسته اند
و با نهضت خود دشمنان دين اسلام را مي خواهند بركنار كنند

O’ God I ask you to be the supporter of nation and our dear youth because they have decided to
war for your satisfaction and they want to discharge Islam’s enemies by their own movement

شهید باقر خسروی

نام پدر:سيف الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:راز و نیاز

پیام:ازخداي يكتا مي خواهم كه مرا ببخشد و تا مرا نيامرزيده از اين دنيا مبرد و مرگم را نيز به جز شهادت في سبيل الله قرار ندهد
كه مرگ در بستر ودر غير راه الله را دوست نمي دارم

I ask single God to forgive me and not to send me to the other world until bless me and not to
put my death except martyrdom in God’s way that I don’t like death in bed and in a way except for God

شهید غلامرضا خلیلیان

نام پدر:رمضان

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:همچون كوه استوارو مقاوم باشيدكه سرانجام حق بر باطل پيروز است
او صاحب ما امام مهدي (عج) خواهد آمد و انتقام خون عزيزانمان را خواهد گرفت

Be powerful and stable like mountain because the final truth will win the vein and our leader
imam Mahdi will appear and will take revenge of dear’s blood

شهید علی ماندگاری

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:در راه خدا جهاد کنید نه بخاطر هیچ کس دیگری ، اعمالتان فقط خدمت به اسلام باش
تقوای اللهی را پیشه خود قرار دهید و از هیچ کس و هسچ چیز نترسید جز الله

Fight only for God not for others and your work should be just serving Islam and follow virtue and don’t anybody fear from anything except God

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:مردم را از خود راضی نگه دارید و همیشه خدمتگذار این مردم مستضعف باشید که حق بزرگی به گردن ما دارند

Satisfy people from your self and always be the servant for weak people that they have a big right on us

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:پیرو امام باشید و اگر امام از شما راضی بوده حتما امام زمان (عج) از شما راضی است
و اگر امام زمان(عج) راضی باشد خدا از شما راضی است و شما جزء جندالله و لشکریان امام زمان (عج) هستید

Follow imam and if imam is satisfied with you, imam Mahdi will be satisfied with you too and if imam
Zaman is satisfied God will be satisfied with you and you are a part of God’s way imam Zaman’s army

شهید محمدحسن مجیدی

نام پدر:مصطفی

تاریخ شهادت۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:رازونیاز

پیام:خدایا از تو می خواهم که در همه ی حال و همه جا هادیم باشی
و حتی چشم بر هم زدنی هم مرا به خود وامگذاری و ایمانی عطا کن
که زمان خویش را درست بشناسم و حق و باطل را از هم جدا کنم تا گمراه نگردم

O God I ask you to guide me any time and every where I am and I ask you not to leave me even for a moment and I
ask you to give me kind of faith that I will be able to know my time well and I will be able to know my
time well and I will be able to recognize right from wrong so that I wont be misted

شهید محمدعلی محمدرضایی

نام پدر:نعمت الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:حجاب

پیام:از شما خواهرانم مي‌خواهم که حجاب اسلامی را رعایت نموده که امام فرموده حجاب زن سلاح آتشین است
پس دشمنان اسلام از حجاب شما مي‌ترسند

I want my sisters to protect Islamic Hijab because imam said ; women’s Hijab is an arm so the enemies of Islam be afraid of your Hijab

شهید سیدمجید حسینی

نام پدر:سیدکمال

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:بدانيد كه در برابر هر بذر نفاق مسئوليتي بزرگ بر دوش ما گذارده مي شود
بايد در برابر دشمن ايستادگي و استقامت نموده و پيوسته يار و ياور اين انقلاب باشيم

Be aware with every little discord because we have a big responsibility on our shoulders we should
resist against the enemy and continuously be the helper of this revolution.

شهید حسنعلی یوسفان

نام پدر:رجبعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:از منکرات با کمال شهامت و دلیری انتقاد کنید و صبر کنید در بلیات و بردبار و آهنین پیکر باشید

Criticize sins bravely and with courage and tolerate calamities and be patient and strong

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:این آزادی و افتخاری که ما امروز به دست آوردیم که هم در دنیا و هم در آخرت سرافرازیم
از برکت قرآن و اسلام و خون شهدای این انقلاب است سعی کنید این را از دست ندهید

This liberty and pride that now we have obtained that we are proud in this world and final day
is from blessing of Quran and Islam and martyrs’ blood of this revolution. Try not to lose it

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:از آنچه نمی‌دانید لب فرو ببندید و تا ضرورت ایجاب نکند
سخن مگوئید و هر وقت در پیچ و خم زندگی دچار تردید شدید بی درنگ قدم واپس مگذارید و بی فکر دست به کاری مزنید
که ممکن است سرانجام پشیمان شوید

Don’t say anything that you don’t know and don’t speak until it is necessary. And when you became
hesitant in problems (curls and coils) of life don’t withdraw immediately and don’t do mindless things that
you may be finally regretful

موضوع:دنیا

پیام:هرگز دین را به دنیا مفروشید و آخرت را فدای هوس و شهوت مکنید

Never sell religion to world and don’t sacrifice final days to whim and lust

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:در مقابل ظلم و ستم خاموش ننشینید و با نابکاران با دست و زبان مخالفت کنید و شما از شیوه بزرگان دین متابعت کنید

Don’t be silent against inhumanity and cruelty and disagree with wicked people by hand and tongue and follow religion nobles’ way

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:در علم و دین بکوشید و در تمام سختی زندگی بر خدا توکل کنید که خداوند بهترین حافظ و مهربانترین شماست

Try in science and religion and trust in God in all difficulties of life that God is the best protector and most kind for you

موضوع:توسل و دعا

پیام:دعا برای ظهور حضرت مهدی(عج) و سلامتی رهبر غفلت نکنید و دست از یاری این حسین زمان برندارید

Don’t neglect praying for honor Mahdi’s arrival and health of leader? And don’t cease from helping the Hussein of this age

شهید محسن یوسفان

نام پدر:حسنعلي

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:وظیفه شما در قبال خون شهدا این است که نگذارید راه خونبار شهدا بی رهرو بماند

Your duty against martyrs’ blood is not to let the martyrs’ bloody way stays without wayfarer

موضوع:نماز و مسجد

پیام:سعی کنید نمازتان را به موقع بخوانید و خمس و ذکات و و فروع دین همه را انجام دهید ، دعاها را زیاد بخوانید

Try to say your prayer on time and do one-fifth and tithe and all adjuncts of religion. Read prayers a lot

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از شما ملت شهید پرور می خواهم که گوش به فرمان امام خمینی بت شکن باشید و گو ش به شایعه دشمن اسلام ندهید

I ask the raising martyrdom nation to listen to iconoclast Imam Khomeini’s orders and don’t listen to gossips of Islam’s enemies

شهید اکبر بدیهیان

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:برادران دست از امام و انقلاب بر ندارید و به فرامین او جامه ی عمل بپوشانید تا خدای ناکرده باعث نابودی این انقلاب نشوید

O’ brothers never leave Imam & revolution & try to act what he orders so that you won’t cause the destruction for this revolution

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:دانش آموزان عزیز شما درس هایتان را خوب بخوانید چرا که مهمترین سنگر در دست شما است
و شمائید که آینده سازان این آب و خاک هستید و بدانید که اگر این سنگرها را رها کنید،
در حقیقت ضربه ای به این انقلاب وارد کرده اید که جبران آن غیر ممکن است

O’ dear students I ask you to be well educated because you are at the most important trench& you are the ones who make
the future of this country& be aware that if you leave these trenches, in fact you will cause danger
for this revolution and it is impossible to compensate

موضوع:توسل و دعا

پیام:بعد از اتمام نماز دست به دعا بر دارید و از خدا بخواهید که امام بزرگمان را در پناه خودش محافظت کند
و این انقلاب را به انقلاب حضرت مهدی (عج) متصل نماید

After saying your prayers pray for Imam Khomeini and ask God to protect him& so that he
would be able to continue the revolution’s path until Imam Zaman comes

شهید اسدالله روح الله

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:امام رادعا کنید و همیشه در راه اسلام که همان راه امام عزیز ماست گام بردارید که پیروزی دنیا با اطاعت از امام حق به دست خواهد آمد

Pray for imam and always follow imam’s way and be aware that by obeying imam Khomeini we can have a successful revolution in the world

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:وحدت کلمه و یک رنگی و یک دلی را فراموش نکنید که دشمنان ما از صفوف فشردن ما می هراسند و سعی در ایجاد شکاف در این صفوف را دارند

Don’t forget the importance of the world unity and never forget to be united because our
enemies are afraid of our unity and they are always trying to do sth that causes you not to be with each other

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:مواظب باشید و خود را از شر شیطان نجات دهید که قرآن فرموده است
خداوند با کسانی است که تقوی داشته باشند و خداوند آنها را پیروز می گرداند

Be careful and save yourselves from the evil because it’s mentioned in Quran that ”
God always helps the ones who have virtue and he will makes them succesful.

شهید حسن سرباز

نام پدر:محمدباقر

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:آری اسلام را، اسلام را مد نظر داشته باشید و خدا را، خدا را حاضر و ناظر و خود را همیشه در محضر مقدس پروردگار و رب العالمین بدانید

Ok, have Islam in your mind and be aware that God see you and always know yourself in front of God who is lord of the worlds

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:در مقابل مصائب و مشکلات چون کوه استوار باشید، چرا که پیروزی ما در صبر و ثبات است
که خداوند با صابران می‌باشد«استعینوا بالصبر و الصلوة ان الله مع الصابرین»

Resist toward problems and disasters like mountain, because our victory is on patient and resistance,
God is with patients, ask help from patient and prayer, so God is with patients

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:اما دوستان و آشنایان، برادران، خواهرانم متابعت از ولی فقیه که اصل اساسی انقلاب است را فراموش نکنید
که سعادت دنیا و آخرت درمتابعت از ولی فقیه جانشین به حق و وصی امام زمان است می‌باشد

But friends ,familiars , brothers and my sisters don’t forget to follow the imam’s advice who is original basic revolution
that felicity of the world and the world bonus come if you follow your leader one how become
the replacement of his right and imam zaman’s administer

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:باری در میان ره گم کردگان دوستدار دنیا و چسبیده به عشق زمین را،
چه به آمدن به این مکان‌های مقدس و مصاحبت و همنشینی با عشاق که اول باید دل را تهی ز اغیار نمود و دوم آمدن به سوی آزمایش

Yeah among those who are loving astray of world and interested To love of whether come to holy places
or companionship and assort with lovers of god that should empty their heart from dust and second come evaluation

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:آری زنگار گرفتگان ورطۀ خاموشی را قدرت چشیدن شهادت نیست که اگر می‌بود نصیبمان می‌شد
و تا زمانی که لایق نگردیم هم نصیبمان نخواهد شد چرا که شربت شهادت چنان شیرین است
که به جرعۀ اول انسان بی قدرت را خفه می‌کند به جای شهادت

Yeah the astray can’t think about martyr that if it would deserve (the prosperity of martyr ) as along as we don’t deserve it will not com to use because the witness juice is so sweet that first gulp strangles him instead of killing him

شهید یاوراسماعیلی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:واجبات و تقوی و تزکیهسفارش من به برادرانم این است
که نماز جماعت و دعای کمیل و دیگر عبادات را انجام دهند. ولی یک مسئله مطرح است
که الاعمال بالنیات عمل بستگی به نیت دارد

My order to my brothers is to perform group prayer and komeil prayer and other prayers.
But there is an issue that acts depend to intentions

موضوع:توسل و دعا

پیام:التماس دعا برای طول عمر رهبر عزیزمان، پیروزی رزمندگان اسلام فرج آقا امام زمان(عج) و برافراشته شدن پرچم اسلام در اقصا نقاط جهان و نابودی کفر در تمام دنیا دارم

Please pray for the long life of our dear leader, winning soldiers of Islam, arrivals of Imam
Mahdi and raising the flag of Islam in farthest parts of world and extinction of blasphemy all over the world

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ادامه دهنده راه شهیدان گلگون کفن بهشت زهرا باشید و همیشه به فکر آخرت و مرگ باشید
و در خط ولایت فقیه و پیرو قرآن و احکام اسلامی باشید

Be continuer of Behesht Zahra martyrs’ way, and always think about death and final
days and be in velayat faghih’s way and follower of Quran and Islamic orders

موضوع:حجاب

پیام:از خواهران عزیز می خواهم که حجاب را رعایت کنند و خوب زندگی کنند. و از فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد بگیرند

I ask dear sisters to protect Hijab and live well and learn from Fatimah Zahra (greeting God to her)

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:واجبات را عمل کنید و مستحبات را هم اگر به زحمت نمی افتید عمل نمایید

Do obligations and do recommended if you don’t fall in trouble

شهید مجید انتشاری

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای مردم شهیدپرور از شما عاجزانه می خواهم که دستورات امام عزیزمان را اطاعت کنید وامام را تنها نگذارید
که خدای ناکرده قلب امام زمان از دست ما ناراحت نشود

O’ people whose country has lots of martyrs: I ask you humbly to obey our Imam’s
orders and don’t leave him alone because it causes that God forbid Imam Zaman’s heart be sad from us

موضوع:نماز و مسجد

پیام:در نمازجماعتها ونمازجمعه ها با حضور فعال خود مشت محکمی بردهان استمعارگران شرق وغرب بزنید وثابت کنید
ملت ایران وجمهوری اسلامی هرگز شکست ندارد
ومردم هنوز تا آخرین قطره خون برای اسلام وجمهوری اسلامی خدمت وجانفشانی خواهند کرد

Make angry the east& the west colonialisms by your active participation in group& Friday prayers& prove to
them that Iran nation& Islamic republic will never fail& show them that people will serve to Islam& Islamic
republic till the last drop of their blood

شهید اصغر امیری

نام پدر:نورالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نماز و مسجد

پیام:مساجد را خالی نگذارید و نماز جماعت و جمعه را فراموش نکنید ، دشمن از همینهاست که شکست می خورد

Don’t leave the mosque empty and never forget to say your prayers and don’t forget Friday praying ,
the enemy will be defeated by these crowds

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:یک لحظه رهبر عزیز را تنها نگذارید و به رهنمودهای انسان ساز او گوش فرا دهید و عمل نمایید

Don’t leave our dear leader alone even for a moment and listen to what he said and obey his command

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:استوار و مقاوم باشید تا هیچگونه ضربه ای به این انقلاب وارد نشود که همه ما در برابر این انقلاب و اسلام مسئولیم

Try to be solid and try to have resistance in your works to prevent any damage to this revolution they
wont be able to damage this revolution. That’s why all of us are responsible for this revolution and for Islamic

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:همیشه به این فکر نباشید که همه چیز نایاب است در برابر سختیها مقاوم و صبور باشید که آینده خوبی خواهیم داشت

Never think that every thing is rare ,I mean that :when you encounter the hard situations try to have
and be patient so that we will have a nice future

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:به گفته امام عزیز: نگویید که انقلاب برای ما چه کرد ، بگویید ما برای انقلاب چه کردیم ، یک لحظه فکر کنید

According to what dear imam said : don’t say, what did this revolution do for us ? instead say
“what we did for the revolution ? even for a moment think about this statement.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:محصلین عزیز سنگر مدرسه را محکم نگه دارید که آینده انقلاب به دست شماست

Dear students: continue your studies because the future of the revolution depends on you

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:تا می توانید عمل صالح داشته باشید و با مردم خوش رفتار باشید

Try your bet to do right deeds and behave kindly with people as much as you can

شهید محمدعلی سلیمی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:اي خواهرو برادرشما چه فكر مي كنيدآيا قدمي درراه اسلام و اصلاح جامعه ات برداشته اي

O’ sister and brother what do you think? Do you take any step in islam’s way and improving your society?

شهید علیرضا سمندری

نام پدر:محمدرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نمازومسجد

پیام:نماز جماعت را ترک نکنید و دعا به امام و رزمندگان اسلام را فراموش نکنید

Don’t leave group prayer and don’t forget praying for Imam and Islam’s soldiers

شهید مسعود سمندری

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:حجاب

پیام:پيام من به شما اي خواهران مجاهد اين است كه حجاب شما هم سنگراست،
حجابتان راحفظ كنيد و حجاب شما كوبنده تر از خون من است

My message to all woman is to observe their Hijab because it is as a trench and your Hijab is more effective than my blood

شهید مرتضی بهارلویی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نمازومسجد

پیام:مساجد را پرکنید جلسات قرآن را به پای دارید و کتابخانه ها را آباد کنید
و بدانید که مسجد برای کتابخانه و کتابخانه برای مسجد است و این دو مکمل و متمم یکدیگر هستند
که بدون یکی دیگری ناقص می باشد

Fill the mosques and establish Quran’s sessions and build libraries and know that mosque is for
library and library is for mosque and these tow are complementary of each other that one without other one is imperfect

شهید علی محمد پاینده

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:بصیرت

پیام:غفلت، بزرگی کوچک است ، غفلت از عزت، ذلت است و غفلت از قدرت ضعف است،
شما بزرگید و جهانی، یک انسان جهانی حیف است به خود سرگرم شود و سرگرمی‌به مسائل بچه گانه خواست شیاطین است

Neglecting is a great thing which seems small, neglecting esteem causes lowliness, neglecting power causes weakness.
You are noble and universal so its pity that a universal person engage to him, entertainment to childish subjects is will of Satan

موضوع:بصیرت

پیام:بینشتان را وسعت دهید از سطح شهر و آبادی، مدرسه و استان و ایران بالاتر روید،
خود را نبینید و مسائل اطراف خود، اسلام را بنگرید و مسائل حاکم بر جهان

Widen your insight, go upper than city, village, school, province and Iran. Don’t see yourself and
your own problems, see Islam and problems of the world

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:عزیزان خود را آماده سازید برای خدمت به محرومین جهان

Prepare your dears for to serve the bereaved of the world

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ملت بزرگوار خلیفه‌های خداوند را بروی زمین بشناسید و قدرشان را داشته باشید

O’ great nation, know substitutes of God on the ground and know their value

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:دری را که خداوند بزرگ برای اولیاء خاصش بر بهشت نهاده رفتن از آن مشکل است.
صبر و استقامت می‌خواهد عزیزان اگر فراموش کردیم که جنگ سخت است و جهاد مشکل، خدا ناخواسته شکست می‌خوریم

Passing the door of heaven, that God put for his special saints, is very hard. It needs resistance and patient.
Dears, if we forget that fighting and war is hard, we will be defeated

موضوع:بصیرت

پیام:عزیزان فرهنگ یکدیگر را یاد بگیرید، زبان هم دیگر را بفهمید، به عظمت خدا سوگند همه یک چیز را می‌خواهید،
شاید به هم پریدنها و به پوست یکدیگر خواندنها بر اثر نفهمیدن زبان یکدیگر یا کوتاهی در بینش باشد

Dears, learn your each other culture, understand you each other language, oath to God that all of you want just one thing.
Perhaps argues and disagreements are because of don’t understanding your language or shirking at insight

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:به فکر تولید ارزش باشید در درجه اول ارزش خود را بالا ببرید و همانطور که براي خود مغفرة و رحمت خداوند را خواهانید،
برای دیگران نیز بخواهید و حاضر نشوید همنوعتان گنهکار باشند ره جهنم را بپیمایند آنان را راهنمائی کنید و دست همدیگر را بگیرید

Think about the production of valence in the first upgrade your value in the some way of asking for pardon
and mercy from god also wish for others and don’t show them the way to hell .although they are sinner
guide them and help each other

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:فرهنگ پست و به جا مانده از طاغوت را برکنید،
مردم کار کردن عیب نیست همه باید گندمها را بکاریم،
بنائی‌ها را بکنبم، جهادها را بکنیم، منافق ها را رسوا کنیم، مملکت را اداره کنیم

Exterminate remained and low culture of taghoot. O’ people working isn’t defect, all we should sow wheats
and should build and fight and disgrace two faces and should manage country

موضوع:بصیرت

پیام:به فکر تربیت نیرو برای سر تا سر جهان باشید و هر شخصی سعی کند کارهای بیشتری و وزنة بزرگتری از دوش انقلاب بردارند

Think about training people from all over the world and everyone should try to do more affairs and take the load off the shoulder of revolution

شهید اسدالله پورشبان

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:همیشه خدا را درنظر داشته باشید و هر کاری که می کنید تنها رضای خدا را درنظر بگیرید.
مبادا بر سر مسئله مقام و یک سری مسائل پوچ با هم نزاع داشته باشید

Always remember god and just think of God’s satisfaction in your work never have conflict over your title

موضوع:بصیرت

پیام:هوشیار باشید ، صحنه را رها نکنید ، امام را رها نکنید و مواظب انقلاب و پاسدار خون چند هزار شهید و جانباز باشید

Be sober don’t give up the field and imam . Take care of revolution and be the keeper of several thousand martyr’s and self sacrifice’s blood .

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:در سنگرهای مدارس درس خود را بخوانید ، نمازهای جماعت و مجالس مذهبی را گسترش دهید،
از نفوذ افراد ضدانقلاب و ضدخدا در مجالس خود جلوگیری کنید

Read your lesson in your school stronghold expand Friday prayer and religion meeting and
don’t let anti- revolution and God enemy’s penetrate in your meetin

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:یک مقدار فکر کنید و بیاندیشید درباره ی خودتان ، ببینید از کجا آمده اید و به کجا می روید ، هدف خداوند از خلقت شما چه بوده است

Think about yourselves a little see where you have came and where you will go what’s god’s aim from your creation.

موضوع:توسل و دعا

پیام:دعا به امام را فراموش نکنید ، در شبهای جمعه دعا کنید که راه کربلا باز شود و امام زمان (عج) ظهور کند

Don’t forget blessing to imam pray on Friday nights in order to open Karbala’s way and for the imam Mahdi’s coming

شهید عباسعلی پورمحمدی

نام پدر:حیدرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:از تمام کسانی که این وصیتنامه را به نحوی گوش می کنند تقاضا دارم از غیبتها و دروغها پرهیز نمایند تا بلکه مورد لطف و رحمت خداوند قرار گیرند

I ask the whole people who listen to this testament that abstain of back stabbing and lying perhaps they be blessed by God

شهید مرتضی پیچان

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:امیدوارم که از لحظات عمرتان استفاده جهت پیشبرد مبانی انقلاب اسلامی بکار برده باشید
که ارزش ذاتی این عمر در همینگونه استفاده هاست

I hope that you have used your life moments towards succeed in doing Islamic republic bases because this is the prime example of living

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:مبادا غرور جوانی ، مبادا اموال دنیوی ، مبادا لذت دنیوی ، مبادا عشق پدر و مادر و مبادا … مانعی در راه خدا بشوند

Don’t allow the youth proud worldly properties , worldly enjoyments, material enjoyments ,love to mother
and father and etc overcome an obstacle toward God’s way.

شهید غلامعلی عرشی

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:جبهه ها راتحکیم بخشید تابا یاری خدا هرچه زودترپرچم لا اله الا الله رابرتمامی جهان به احتزار درآوریم

Strengthen the front lines until the flag of “there is no God except Allah” be flowing all over the world by God helping as soon as possible

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هرچه توان دارید برای دفاع از اسلام آماده سازیدکه امروز درخت اسلام بخون احتیاج دارد
و برای پیروزی اسلام و امام دعا کنید ولحظه ای ازپای ننشینید که فردا دیراست

Be prepared for defending of Islam at the extent you are able, today Islam’s tree needs blood
and pray for Islam and imam. Don’t sit even for a moment without effort because tomorrow is late

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:یکی ازاستمرارترین اصول قانون اساسی اصل پنجم ولایت فقیه است که اگر خدای ناکرده به این اصل توجه نشود
واز آن پشتیبانی نکردید سقوط و شکست شما حتمی است. پس اطاعت از ولایت فقیه را سرلوحه ی خود قرار دهید

One of the firmest laws is fifth element of velayat faghih. If you don’t pay attention to this law
and don’t support it, your fail is inevitable. So put velayat faghih in first level of your life

موضوع:راز و نیاز

پیام:این بنده حقیر از تو درخواست می کنم که امتحانات را برمن مرحله به مرحله و درهمه مرحله ها مرا سرافراز گرادانی،
خدایا آنچنان کن که سرانجام کار تو خشنود باشی و من رستگار

This insignificant servant asks you, God, to take my exams stage by stage and make me honored in
all of these stages. O’ God I ask you to do something that at last you be happy and I be prosperous

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:شما را سفارش به تقوا می کنم. اوصیکم عبادالله بتقوی الله و دعا و اطاعت امام

I advice you to virtue. I will the servants to divine virtue, praying and obeying imam

شهید محسن عرشی

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:ما چون حسینی شدیم باید راه حسین را برویم و چون حسینی شدیم باید کشته شدن در راه حسین را انتخاب کنیم
و چون حسینی شدیم پیرو فرزندش خمینی باشیم و چون پیرو خمینی هستیم باید جهاد را در برگیریم

Since we became like Imam Hussein, we must go in Hussein’s way and since we became like Imam Hussein,
we must choose to be killed in Hussein’s way and since we became like Imam Hussein, we must be follower of his child,
Khomeini, and since we are followers of Khomeini, we must hug jihad

شهید علیرضا کمالی

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:این بنده کمترین از شما می‌خواهم که تا می‌توانید خدمت به این انقلاب که ثمره خون بسیاری از شهیدانمان است
دریغ نورزید هر قدمی که شما بر می‌دارید در راه این انقلاب خونبار باشد

I as the jonior , slave ask you to serve and protect this revolution that is to result of many martyr’s
blood each step that you take it will be towards our bloody revolution.

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:از شما می‌خواهم که ادامه دهندگان راه شهدا باشید فعالانه در راه این انقلاب و اسلام کوشا باشید در نماز جمعه فعالانه شرکت کنید
که نماز جمعه شما عزای دشمن شماست همچنین در بسیج شرکت فعال داشته باشید که خدمت در بسیج خدمت به اسلام است

I want you to continue martyr’s way and actively be diligent in the way of revolution and Islam and actively participate in
Friday prayer because your Friday prayer is mourning for your enemy and also actively participate
in Basij because to serving Basij is like serve to Islam

شهید احمدگلشادی

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:برادران و خواهران مواظب باشیم که گول نخوریم دشمنان اسلام و جنایتکاران شرق و غرب در صدد از بین بردن اسلام هستند

You brothers and sisters be careful not to be deceived because Islam’s enemies and western and eastern felons are planning to annihilate Islam

موضوع:دنیا

پیام:قدری به خود آییم و تکانی بخوریم زیاد در فکر مال دنیا و جمع‌آوری آن نباشیم ارزش ندارد.
پس از چندی باید همه را گذاشت و رفت هر قدر بیشتر در پس تلاش ثروت باشیم بیشتر از خدا فاصله می‌گیریم

Be careful don’t think about accumulating wealth and because it has no value after a while we should leave them and
the more you try to accumulate wealth the more you push your self away from God and keep your self aloof from God

شهید علی گلشادی

نام پدر:محمدضادق

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:برادرانم و خواهرانم قدر اسلام را بدانید قدر امام را بدانید شما در عصری قرار گرفته‌اید که تاریخ فراموش نخواهد کرد
شما در عصری قرار گرفته‌اید که تمام کفر بر تمام مسلمانان شوریدند مانند صدراسلام در جنگ خندق

I ask all men and women to appreciate Islam and imam Khomeini you are living in a century in which
people in the history wont forget you and you are living in a century in which the pagans fought all Muslims
like the advent of Islam in khandagh’s war

موضوع:دنیا

پیام:این دنیا سرایی است که ما چند روزی بیش در آن نیستیم این دنیار پر از رنگ‌ها و نیرنگ‌هاست
که مانند مار خوش خط و خال انسان را به خود مشغول می‌کند
پس ما باید با دل کندن از این دنیا و هجرت از وطن خود مردنی را انتخاب کنیم با عزت

This world is such a house and we are such gusts that should leave it soon it is full of deceits and attracts such as
really beautiful snake so we should choose the death by not liking it a lot and by our emigration from our hometowns

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:من از شما ملت شهید پرور ایران می‌خواهم که با پیروی از فرامین امام خمینی راه شهیدان را ادامه دهید
و با جلوگيري از نفوذ ضد انقلاب به سپاه یا شهربانی یا مراکز مربوطه انتظامی نگذارید که به این انقلاب ضربه وارد شود،
از هرج و مرج جلوگیری کنید

I ask you Iran nation whose country has lot of martyrs to continue the martyr’s way by obeying
imam Khomeini’s orders and don’t allow the enemy to cause damage to the revolution or to the army
and I ask you to avoid disorder and chaos

شهید مصطفی گلشادی

نام پدر:اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امام عزیز خمینی بت شکن را فراموش نکنید و مبادا یک وقت او را تنها گذارید که خداوند شما را تنها خواهد گذاشت
و مبادا یک وقت قلب او را ناراحت و آزرده کنید و از شما می‌خواهم که زمینه را برای ظهور آقا امام زمان(عج) مساعد کنید

Don’t forget dear imam , strong Khomeini and don’t leave him alone that God will leave you alone and
don’t upset him and all brothers, his heart and I want you to prepare field for presenting imam Zaman

شهید علیرضا جابری

نام پدر:ابراهیم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:اي فرزندان اسلام و قرآن به هوش باشيد و يك لحظه عمرخود را بيهوده تلف نكنيد
و بدانيد كه دشمنان اسلام هميشه در فكر نابودي اسلام و فرزندان اسلام هستند

O’ children of Islam and Quran be alert and don’t waste any moment of your life and know
that Islamic enemies always think about destroying Islam and children of Islam

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:سفارش به تقوايي كه مهمترين توشه است براي مبارزه با كفر و دشمنان اسلام، اين توشه را آماده كنيد
و اين نيست به جز سختي كشيدن و مبارزه با نفس اماره است

I advice you to virtue that is the best provision for fighting against pagans and enemies of Islam.
Prepare this provision and it gains by suffering hardship and fighting against carnal desire

شهید محمدجزینی

نام پدر:اسماعیل

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نمازومسجد

پیام:در نماز جمعه ها شرکت کنید و نمازهای جماعت را هرچه باشکوهتر کنید تا بتوانید به این وسیله پشت آمریکا را بشکنید

Take part in Friday parings and collective parings more glorious so you could break the back of America.

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:بین هم فرق نگذارید همگی باهم با برابری و برادری زندگی کنید و نگذارید که منافقان بین شما تفرقه بیندازند

Don’t differentiate between each others and live with other like brothers and don’t allow hypocrites to cause disunion among you.

شهید اکبرناظری

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:خواهشی که از شما دارم این است که پیرو خط امام باشید و همیشه در زندگی خود از اسلام و ولایت فقیه دفاع کنید

A request that I ask you is to be follower of Imam’s way and always defend from Islam and Velayat faghih in your life

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:سنگر مدرسه و مسجد را خالی نکنید و دنبال درس را بگیرند چون دشمن از راه بی سوادی ما خیلی سوء استفاده ها خواهد کرد

Don’t empty schools and mosques, and follow studying, since enemy will abuse a lot from our illiteracy

شهید احمد جوزی

نام پدر:اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:وحدت را در بین خودتان حفظ کنید چنانکه تاکنون کرده اید ، نمازهای جمعه و جماعت را بپا دارید
و تمام کارهایتان فقط فی سبیل الله باشد، تا مورد لطف خداوند قرار گیریم و هرچه زودتر در این جنگ و جنگها پیرویز شویم

Keep you unity for ever set up collective prayer and Friday prayer and do your work just for
God till mercy of God include us and win this fight as soon as possible

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:امیدوارم که همیشه و در همه حال درخط انقلاب عزیزمان گام بردارید
و همیشه جهت پیشبرد انقلاب اسلامیمان به تمام نقاط محروم دنیا و نابودی و قطع دست اجانب از کشورهای اسلامی کوشا باشید

I hope you pace in the way of dear revolution always and every where and in all situation exporting our Islamic revolution to all deprived point of world and for destruction and cutting hand of forgotten countries from Islam

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:همیشه یارویاور دولت عزیزمان باشید ، پشتیبان سپاه و بسیج و روحانیت متعهد باشید
و دوستار آنان که براي اسلام فعالیت می نمایند، باشد که رحمت خداوند شامل حالمان شود

Always support dear government and sepah and basig and the responsible mullahs and based
on those who act for Islam perhaps mercy of god will included us

شهید عباسعلی جونبخش

نام پدر:اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:راه امام را تنها نگذاريد.دعا گوي امام و رزمندگان هم باشيد

Don’t leave Imam’s path. Pray for him & for Islam’s volunteer soldiers

شهید منصور چهارده معصومی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نوسل و دعا

پیام:برادران استغفار ودعا را فراموش نکنید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست وهمیشه به یاد خدا باشید ودر راه خدا قدم بردارید

Oh brothers don’t forget to ask forgiveness for your sins and don’t for forget to pray because it’s the best cure for
appeasing the pains and always consider God in your mind and do all your work just for God

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند روز بدبختی مسمانان وروز جشن ابر قدرتهاستچ

be careful that the enemies never cause schism among you and be careful that they never separate you from the
responsible mullahs and if they do this it will be the day of Moslem’s adversity and the day of superpower nation’s happiness

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از شما مسلمانان می خواهم که امام راتنها نگذارید واز این سنگر آزادی وعدالت وحامی مستضعفین حمایت کنید

I ask the Muslims not to heave imam Khomeini alone and support him because he is the freedom and the justice supporter

شهید حسن حجتی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:بصیرت

پیام:اي برادراني كه قدرت و توان آن را داريد كه از اسلام دفاع كنيد،
نكند كه امام در ميدان تنها بماند و شما در پي دنيا و در خواب غفلت باشيد

O’ brothers who have the power and ability to defend Islam, God forbid Imam remains alone
and God forbid you be neglect by being attracted to the world

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:به مسائل اسلام بيشتر اهميت بدهند و بيشتر قرآن و دعا بخوانند و در آنها تعقل كنند

Give more priority to Islam issues and read Quran and praying more than before and have more rationalize about them

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:برادران مسئول نكند كه حب جاه و مقام شما را بگيرد كه انسان را به گمراهي مي‌كشاند

O’ responsible brothers: God forbid you be attracted by the love of position that it will cause human’s deviance

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:اميدوارم فرزندانتان را چنان تربيت كنيد كه در خدمت اسلام باشند و آنها بايد درس بخوانند تا كشور را از وابستگي نجات بدهند

I hope that you bring up your children in such a way that they would serve to Islam and they should be
educated to help our country be saved from dependence

موضوع:نماز و مسجد

پیام:برادران اين سنگرهاي انقلاب يعني مساجد را حفظ كنيد و[در] نمازهاي جمعه و جماعت هر چه گسترده‌تر و منسجم‌تر شركت كنيد

O’ brothers protect this revolution’s trenches that mean mosques and participate in Friday and group prayers as more and consistent as you can

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:اي ملت، اي برادران مسئول، سر مشق شما امام است، از او پيروي كنيد.
خط يكي است و آن هم خط خدا و پيامبر (ص) و ادامه دهنده‌ي آن، خط امام است

O’ nation, o’ responsible brothers: your pattern is Imam, so follow him. The line from which you must walk is
only one and it’s God’s and prophet’s line and its continuous is Imam’s line

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:همانطوري كه تا به حال هوشياري خود را از دست نداده‌ايد از دست ندهيد
و تا خون در بدن و رگ شما جريان دارد از اين امام عزيز و روحانيت هوشيار دست بر نداريد
و در مسائل اسلام خيلي دقيق باشيد و سخنان امام را يكايك عمل كنيد

Be conscious as you were before and don’t leave dear Imam and conscious clergies since you
are alive and be careful a lot in Islamic issues and act Imam’s words one- by- one

شهید رضا حجتی

نام پدر:کاظم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:به یاد خدا باشید و به مددجویی از خدا هدف خود را که راه شهیدان است صحیح بپیمایید

Remember God and traverse your way choose your path correctly just like our martyrs did.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید

Read Quran and perform its orders.

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:هوشیار باشید که دشمنان خارجی و داخلی همه درحال توطئه می باشند،
مخصوصا دشمنان داخلی که با ظاهری اسلامی می خواهند به انقلاب ضربه بزنند

Be aware that all of the internal and external enemies are ready to make secret plans especially
external enemies that wanted to hit the revolution with an islam appearance.

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:دربین خود روح اخوت و برادری و وحدت برقرار کنید و بدانید که یکی از عوامل مهم و اساسی در پیروزی انقلاب ما وحدت است
در هر کاری چه معنوی و چه مادی به هم کمک کنید

Eslablish spirital broderhood and unity between yourselves and know that one of the most important and basic factors in
victory of our revolution is unity. And help each other in any financial or spiritual way.

شهید فتح الله حجتی

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دوستان عزيزم: امروز روز امتحان است هوشيار باشيد كه سرافراز و پيروز از اين امتحان بيرون آیيد

My dear friends today is the day of testing be aware so you will to be successful in this test.

موضوع:یاد و بندگی خداوند

پیام:بدانيد كه امروز روز امتحان است و خدا دارد شما را آزمايش و امتحان مي كند بكوشيد
تا پيروز و موفق از اين امتحان برائيد باشد كه خداوند شما را از دوستان خاص خودش قرار دهد اشاء الله

Be aware that today is the day of testing and God is testing you try to be successful in
this examination I hope that God pick you as one of his especial friends.

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:رابطه خودتان را با خدا زيادتر كنيد و به دعاهاي كميل، توسل و دعا فرج اهميت زيادتر دهيد
و در نماز جماعت و جمعه شركت كنيد كه ما هر چه داريم از اين دعاها و مساجد است

Increase you relation with God and pay more attention to the Komeil ,Tavasol, and Faraj paryers and take
part in collective prayers and prayers on Friday because every thing that we have is from these parings and Mosques.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:اي كاش احساس مي كرديد كه در چه موقعي بسر مي بريد بخدا مسئوليد،
موظفيد كه در چنين زماني قرار گرفته ايد. مبادا در دنيا به هواي نفستان دل بسته و به فكر دنيا باشيد
از شما مي خواهم كه تقوا را پيشه كار خود كنيد

I wish you could feel what situation you are in I swear to God you are responsible for change that are in this time,
be careful not to be dependent on carnal desires and think of this world. I ask you to be pious in your works.

شهید محمدرضا حجتی

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:همیشه با خدا رابطه داشته باشید و مبادا از خداوند غافل شوید و همیشه باتقوا باشید

Always have a relation with God be careful not to be unaware of God and always be pious.

شهید سیف الله حقیقی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:موقعیت و مقام خود را بشناسید و وظایف خود را درست انجام دهید تا در روز واپسین در پیشگاه حق تعالی رستگار باشید

Know your situation and your place and do your duty accurately to be saved on ressurection day in the presence of almighty God.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:اگرخدا چنین لیاقتی را به من داد و شهید شدم پیامم به ملت ایران این است
که پشتیبان ولایت فقیه باشند و از او اطاعت کنید زیرا اطاعت از رهبری یعنی اطاعت از انبیاء و اطاعت از خداست

If God granted me such a merit to be martyr my massage to the Iranian nation is to support Velayat
Faghih and obey him because obedience from the leader is like obedience from God and prophets.

شهید محسن حیدری

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:مسئوليت ساختن انسان به دست روحانيت است و من بعنوان يك فرد از افراد جامعه اسلامي مسئوليت احساس كرده
و آنچه را كه فهميده ام تذكر ميدهم. جامعه روحانيت با اين مسئوليت هنوز هم وظیفه اصلي را در نظر نياورده اند و آن خودسازي است

The responsibility of purifying the human is for clergies and I have felt responsible as a member of Islamic society’s
people and I alert what I have understood. The clergies group has not considered the real duty yet
while having this responsibility and it’s purifying

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:براي پا گذاشتن در عمليات خودسازي هر لحظه اي دير است
پس از همين حال تمام جاه طلبي ها مقام پرستيها، شهرت طلبيها، تهمت زدنها، غيبت كردنها و بقيه دامهاي جور و واجور را كنار گذاريم

Taking step in purifying action is late in each moment so we should abandon all ambitiousness, worshiping positions,
trying to gain fames, slandering, backbiting and other different traps from now

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:سنگر روحانيت به گفته امام مهمترين سنگر در تمام سنگرهاي روشنايي عليه تاريكي و دانايي عليه ناداني است

Clergy’s trench is the most important trench in all lightened trenches against the darkness and it is such wisdom which is against ignorance

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:مردم در حال حركت بسوي انسان شدن هستند
اما باز همان دشمن خطرناك يعني هواي نفس حركتشان را كند مي كند
روحانيون مسئول ساختن جامعة اسلامي ايران هستند

People are moving toward being purified but the most dangerous enemy, carnal desire, cause their
walking be slowed. The clergies are responsible to build Iran’s Islamic society

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:كار خير انجام ندادن غرور ندارد و از بين بردن كار خير بوسيله رياء احمقانه است

You shouldn’t be proud of yourselves when you have done no good deeds and by silly hypocrisy you will cause your good deeds be destroyed

موضوع:بصیرت

پیام:اگر مي خواهيد شهداي ما از دست شما راضي باشند ببينيد چكار مي كنيد
و آگاهانه يا ناآگاهانه به علت نساختن خود، به اين انقلاب ضربه نزنید

If you want our martyrs be satisfied with you, see what you dO’and don’t damage
this revolution consciously or unconsciously because of not purifying yourselves

شهید محمدرضا دانشمند

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:دانش آموزان در امر تحصیل علم و فراگیری آن کوشا باشید
و تا آنجا که می توانید علم و دانش را فراگیرید زیرا شما آینده ی مملکت اسلامی ما را خواهید ساخت و شماها سرنوشت آینده مملکت را تعیین خواهید کرد

O’ students try your bests for being educated& learning the knowledge well because you will make
the future of our Islamic country & you will determine the fate of the country

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:از شما معلمان مخلصانه می خواهم که برای کمک به دانش اموزان از هیچ کوششی دریغ نکنند و برای آنان کار کنندو از ایشان کار بخواهند

I sincerely ask you, teaches, to try your best to help students and to work for them and ask them to try.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:درس بخوانند از هر فرصتی استفاده کنند مبادا فرصت را از دست بدهید از فرصت استفاده کنید
که اگر استفاده نشود دشمنان ما از آن استفاده کرده و بر علیه ما اقدام می کنند
الان وظیفه شما درس خواندن و در کنار آن تهذیب نفس است که این دو از اهم امور است

Try to be educated, use every opportunity, God forbid you miss opportunities, if yes our enemies will use them against us.
Now your duty is education and beside it moral refinement because these two are the most important facts of all.

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:در پرورش فرزندان خویش تمامی سعی و کوشش خود را به کار برده و سعی کنی
تا فرزندان خود را متعهد و وظیفه شناس و پیرو خط امام امت بزرگ کنی

Try your best in training your own children and try to grow them up in a way that they be committed ,
dutiful and the followers of Imam’s pat

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:علم را بیاموزید و آن را برای خدمت به اسلام به کار ببرید

Learn the knowledge and use it to serve to Islam.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:امر تربیت فرزندان خویش کوشا باش و آنان را طوری بزرگ کن که در خدمت اسلام باشند و برای قرآن کار کنند

Be active at brining up your children & grow them up in a way that in future they serve to Islam & do their works for Quran

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:الان این اسلام که خون های گرانبهای زیادی در راه آن ریخته شده در خطر است.
بهوش باشید که کمترین بی تفاوتی شما در برابر این انقلاب خطر بزرگی است
که اسلام را تهدید می کند .بیدار باشید و دست از این هدف مقدس برندارید

Now this Islam, for which lots of valuable people were martyred, is in danger. Be conscious because the less ignorance
about this revolution would be a great danger which threatens Islam. Be aware and don’t leave this holy goal.

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:در راه خدا قدم برداشته باشيد و در راه رضاي خدا به نبرد مشغول شويد

Step in God’s way, and fight for God’s satisfaction

شهید محمدعلی جمشیدیان

نام پدر:فرج الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۰۵

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:خدای ناکرده بی تفاوت ننشینی و دنیا را به آخرت ترجیح دهی و هیچ غم و اندوهی نسبت به انقلاب به خود راه ندهی

God forbid that we prefer this world rather than the resurrection day that world make us irresponsible towards the revolution.

شهید عباس رحیمی

نام پدر:ابراهیم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:امام را یاری کنید و همیشه در صحنه بوده و از هر گونه نفاق و تفرقه و نق زدنها و کارشکنی ها دوری کنید

Help Imam and always be in the scene and avoid from any concision, division, nag and sabotage

شهید محسن رحیمی

نام پدر:نادعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:انسان باید در راهی سیر و حرکت کند که سعادتش در آن راه و مسیر باشد و من سعادت خود را در پیمودن خط خونین ابا عبد الله الحسین یافتم

Human must move in a way that his welfare is in that way. And I find my welfare in following Hussein’s bloody way

شهید مهدی رحیمی

نام پدر:رحیم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:خواهشم از دوستان و همرزمانم اینست که اگر می خواهند مرا خوشحال کنند
امام را تنها نگذارند براستی که جهادگران نزد خدا با بی تفاوتان قابل مقایسه نیستند

I want my friends and other fighters, if they want to make me happy, don’t leave Imam alone,
surely fighters are incomparable with those who are indifferent for God

شهید غلامحسین رستمی

نام پدر:ابوطالب

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:شما خودتان را سفت و سخت بسازید و در راه خدا جهاد برقرار کنید و کفار و منافقین را از صفحة روزگار براندازید

You have to make yourselves intensely and solid toward God and Ruin infidel and hypocritical from stage of fate.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:شما باید طوری تربیت شوید که هر کس چشمش به شما می افتد از شما لذت ببرد نه مثل بعضی ها که مردم از آنها نفرت می برند

You must be brought up in a way that people enjoy seeing you not like some that are being hated by people.

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:شما باید آینده ساز این ملت و این جمهوری باشید و شمایید که باید در آینده از این انقلاب به خوبی مواظبت کنید

You have to make a good future for this nation and republic and take care of this revolution very well in the future

شهید حسین رضائیان

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:چه خوب است که در این دنیا کوله بار خود را پر کنیم از خوبیها که در آن دنیا کم نیاوریم و در برابر شهدا رو سفید باشیم

How nice it will be if we do the right deeds so that we will be glad in another world and the martyrs will be proud of us, too

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:اگر همت نکنید و شانه از زیر باز مسئولیت در کنید فردای قیامت در برابر خداوند ، ائمه معصومین و شهدا مسئول هستید

If you don’t try and if you shirk from your responsibility , you will be responsible for imam and martyrs on the resurrection day when you meet God.

شهید مهدی سلطانی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:اينقدر به جبهه مى روم و مى جنگم تا شهيد شوم اى جوانان نكند در رختخواب ذلت بميريد كه امام حسين (ع) در ميدان نبرد شهيد شد

I go to frontline So much and fight to be martyr. O’ youths be careful not to die in the bed of meanness that Imam Hussein was martyred in battle field

شهید عباس سلمانی زاده

نام پدر:احمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:ملت شهيد پرور مصمم باشيد چون كوه در برابر كفار و چون سدي باشيد
در برابر هواهاي نفساني خويش و در پيشبرد انقلاب بكوشيد و در به جا آوردن نماز جماعت كوشا باشيد

O the nation with costs of martyrs be determined to stand such a mountain in front of pagans and be
such a barrier for carnal desires and be active for progressing the revolution and also be diligent in group prayers

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:اي مردم اگر خواستيد گمراه نشويد و با مشكلات رو به رو نگرديد مهمترين كاري كه بايد بكنيد پايتان را از خط اسلام فقاهتی بيرون ننهيد

O people if you that want to be mislead and if you want not to encounter with the problems the
most important step is to stay in jurisprudence’s islam.

موضوع:حجاب

پیام:خواهرم حجابت را رعايت كن و زينب وار باش و در نماز جمعه و جماعت شركت كن

O my sister protect your Hijab and be like honor Zeinab and participate in Friday praying and group parings

شهید علیرضا سلیمانی

نام پدر:حیدرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:شما بايد وحدت خودتان را حفظ كنيد و نگذاريدكه عمال بيگانه دراين كشور رخنه كنند
و همانطوري كه تاكنون با وحدت نابودي منافقين داخلي را فراهم كرده ايد نابودي دشمنان خارجي راهم فراهم كنيد

You should be united and don’t allow the strangers penetrate in this country and as you annihilated
internal seditionists by unity try to annihilate external enemies too

موضوع:بصیرت

پیام:شما هميشه از روحانيت متعهد و سپاه پاسداران و بسيج مردمي و بخصوص دولت اسلامي حمايت و پشتيباني خود را ادامه دهيد
و دولت اسلامي را تضعيف نكنيد

Always continue supporting the clergies Sepah Pasdaran , Basj and especially Islamic government
and be careful not to do sth that causes the weakness of Islamic government

شهید جواد شادکام

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:از مسئولان می خواهم که مبادا شیطان در شما نفوذ کرده و شما را با این مسئولیتی که دارید
فریب دهد همیشه در هر کاری که خواستید بکنید خدا و دستورات و راهنمایی های ائمه را فراموش نکنید

I ask responsible peoples to be careful that Satan never penetrates between you and deceive you.
Always follow God and orders and guidance of innocent Imams.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:باید قرآن را الهام بخش خود قرار داده و طبق دستوراتش عمل کنیم همیشه قرآن بخوانید

We should take Quran as a directory and follow its orders and always read it.

شهید عباس کامرانیان

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:به وسوسه های شیطان و شیطان صفتان گوش نکنید که جغد گونه زمزمه می کنند و زمزمه شان شوم است

Don’t listen to temptation of people who are like Satan and similar to humming owl and their whispering is ominous

شهید منصور کاویانی

نام پدر:عبدالحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:تا بحال ده ها مرتبه به ماها گفته اند که در مقابل خون شهیدان مسئول هستید
ولی آیا تاکنون لحظه ای به خود فرو رفته ایم و با خود اندیشیده ایم که منظوراز ذکر این جمله و شبیه به آن چیست؟

Up to now we have been said many times that we are responsible toward martyr’s blood but
have we ever thought about the real meening of this statement?

موضوع:راز و نیاز

پیام:خدایا، ما را از کبر و غرور و خودپسندی و خودبزرگ بینی و عجب و ریا و دورویی پاک بگردان

God keep us clean from pride , egotism, self conceit and hypocrisy

موضوع:رازونیاز

پیام:خداوندا ، به ما اخلاص عطا فرما که هرکس ذره ای قلبش با ظاهرش و یا زبانش فرق داشته باشد
منافق است و بدترین جایگاه جهنم از آن منافقین است

O god bless our behavior because any one whose heart is different from his appearance or
his tongue is hypocrite the worst place in hell is for hypocrites

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:به افرادی که به بیماریهای داخلی و هواهای نفسانی دچار هستند دعا کنید
که آنها اخلاص پیدا کنند،که اگر در آن حال بمیرند در حال نفاق مرده اند

Read the Quran and Nahjol balaghe as much as you can. And pray from your heart. Perform Friday prayers with more majesty .

موضوع:نمازومسجد

پیام:تا می توانید قرآن و نهج البلاغه بخوانید ، نمازها را با حضور قلب بخوانید ، نمازهای جماعت و جمعه را با شکوهتر بجای آورید

Read the Quran and Nahjol balaghe as much as you can. And pray from your heart. Perform Friday prayers with more majesty .

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:توبه را فراموش نکنید که این لطف و نعمتی بسیار بزرگی است که از سوی خداوند به ما عطا شده است
و شما خواب کوتاه شب را مرگ بپندارید و فرض کنید
که مرده اید و از خدا خواسته اید که دوباره شما را به دنیا برگرداند تا کارهای خوب انجام دهید

Don’t forget penitence that is the biggest kindness and blessing of god which is given to us and suppose short night
sleep is like death and suppose you died and wanted god to return you to this world to do right deeds .

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:تا دیر نشده به خودسازی مشغول شوید ، از اختلافات با همدیگر دوری جویید
که به فرموده امام امت ریشه همه اختلافات خودخواهی و پیروی از هوای نفس است

Start self training before it’s too late. avoid discord between each other that imam said the root of
all differences is selfishness and following carnal desire

شهید مصطفی کبیری

نام پدر:باقر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: بر امت حزب الله است که حرمت خون شهیدان را در مقابل ضد انقلاب و دشمنان اسلام پاس دارند

It is the task of clergy group to have respect for the blood of
martyrs toward anti- revolution person and enemies of Islam

موضوع:نمازومسجد

پیام: مساجد را پرکنید- نماز جمعه ها را ترک نکنید
که دشمن و ضد انقلاب از همین مساجد و نماز جمعه ها ضربه خورده و بیم دارد

Fill mosques and don’t leave Fridays prayers because the enemy and anti- revolution
people were hit  by these mosques and pray on Fridays and fear from them

شهید محمدرضا شفیعی

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام: برادران و خواهران عزیز بدانید که شرق و غرب برای ما کار نمی کنند.
این کشور ما کشوری است مستقل و چون مستقل است همه می خواهند به او ضربه وارد کنند
و از خط و خط گرائی بپرهیزید که دست آمریکا در کار است

O,dear sisters and brothers! You should  know that,
east and west never do anything for the benefit of us.
Our country is an independent country and because of that,
the entire world wants to damage it.Avoid to be separated from each
other and following different ways of different groups since America takes action there.

شهید مرتضی شمس

نام پدر:عبدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: دوستان دركار و راهي كه پيش گرفته ايد (شهادت) متوقف نشويد و اين را بدانيد كه راهتان راهي است
كه انبيا پيش گرفته اند و راهي است خداپسندانه

O,dear friends! Never abandon the path you have stepped in.
Know that the way that you have chosen is the way of holy prophets
and it is selected by the great God.

شهید محمدعلی صالحی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:بصیرت

پیام: در رابطه با وظيفه‌تان هوشيار باشيد

Be conscious about your tasks.

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: اگر به جاي خدا و رسول و خواندن و عمل كردن به قرآن اگر به جاي تربيت درست فرزند غيبت،
تهمت، دروغ، حسد و كينه و نفاق و ريا بي‌فكري جايگزين شد دنيا و آخرت شما بر باد خواهد بود و مسئوليد

If you perform backbiting and envying and rancouring and
and dissimulating and rushing instead of God and Rasol and doing Quran orders
and training children very well you will destroy this world and after life  you will be responsible

شهید محمد صالحی

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: اسلام و قرآن و ارزشها

پیام: اي علما ديني و مذهبي شما به مردم مسائل ديني را بياموزيد تا دينشان كامل شود.
و مردم را از اين گمراهي فرهنگي نجات دهيد و به صعود برسانيد

O religion and faith clergies teach religion subjects to people
so that their religion will complete and save people from culture misled and rise to the top.

موضوع: اسلام و قرآن و ارزشها

پیام: اي دانش آموزان اين مسائل ديني را ياد بگيريد تا از دينمان بتوانيم محافظت كنيم

O students learn religion subjects so that we could protect our religion

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: اي دانش‌آموزان اين سنگرتان كه مدرسه است حفظ كنيد
و با خواندن درستان مشتي محكم بر دهان آمريكا اين شيطان بزرگ بزنيد و اين سنگرها را ترك نكنيد چون كه ما اگر فرهنگمان پيشرفت نداشته باشيد جنگمان هم پيشرفت ندارد

O student protect your trench which is school and by studying fist at the mouth
of America that is great Satan and don’t leave these trenches so that if our
culture doesn’t have progress our fight doesn’t have progress either.

شهید مجید عابدینی

نام پدر:اسحاق

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: ادامه دهنده راه تمامي شهدا باشيد و قدر اين انقلاب را هم بدانيد و دعا به امام زمان يادتان نرود

Follow the way of all the martyrs and know the value of revolution and
don’t forget praying for Imam Mahdi

موضوع: انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام: قدر اين انقلاب را بدانيد اين انقلاب و اسلام به آساني به دست نيامده است
و خون ها و جان ها در پاي آن ريخته شده است تا به اينجا رسيده است

recognize and appriciate in that, the value of revolution  Islam and revolution have
not been achieved easily and many martyrs have been killed our and so much
blood has been shed for them to  arrive  this stage.

موضوع: صبر و مقاومت و پایداری

پیام: از شما مي خواهم كه مانند كوه استوار و ثابت قدم باشيد و هرگز خداي ناكرده به اين انقلاب بدبين نشويد

I ask you to  be strong such as a mountain and never be pessimistic about revolution

موضوع: توسل و دعا

پیام: دعا به امام يادتان نرود، هميشه به رزمندگان دعا كنيد
و در دعاها و نماز جمعه شركت كنيد و تا آنجا كه مي شود نماز جماعت را ترك نكنيد

Never forget praying for Imam and always pray for volunteer soldiers.
Always participate in Friday prayer  and never neglect participating in the group prayers.

موضوع:حجاب

پیام: ازخواهرانم مي خواهم كه حجاب اسلامي را كه همان سنگرشان است حفظ كنند
و اگر حجاب تان را حفظ نكرديد واقعاً خون تمامي شهدا را پايمال كرده ايد
و اخلاق اسلامي را رعايت كنيد چون شما بايد براي همه الگو باشيد

I ask my sisters to observe their Islamic hijab which is their trench and if you don’t do that,
in fact you have disrespected all martyrs’ blood and observe Islamic
morals because you must be as patterns for everybody.

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: از دانش آموزان مي خواهم كه راه مرا ادامه بدهند و نگذارند اسلحه من روزي زمين بيفتد راه مرا ادامه دهيد
نه آنكه بياييد جبهه و بجنگيد بلكه شما با درس خواندنتان و با به مدرسه رفتنتان كه همان سنگرتان است ادامه دهيد

I ask the dear students to follow my way which is the way of martyrs and never
allow my army to remain on the ground.It is not necessary to come
to the front line and fight with the enemy, you have to learn your lessons
and go to schools as the trenchment and follow the way of martyrs.

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: از شما ملت قهرمان و شهيدپرور مي خواهيم كه ادامه دهنده خون شهيدان باشيد
و نگذاريد يزيديان زمان خون اين شهداي مطهر را پايمال كنند

I ask the hero nation of Iran who grow many martyrs, to follow the martyrs’
way and never allow Yazidi people to disrespect the pure blood of martyrs.

شهید کاظم عبدالله

نام پدر:علی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: راه مرا ادامه دهيد و در خط رهبري باشيد تا خدا و امام زمان از دست شما و امت مسلمان راضي باشد
و اگر ما در خط رهبري نباشيم با شكست رو به رو مي‌شويم

Continue my way and be in leadership’s line so that God and Imam Zaman
would be satisfied with you and Muslim nation, and if we don’t remain in leadership’s
line we will encounter the failure

شهید محمد رضا عینی

نام پدر:مهدی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: ائمه و معصومین

پیام: برای فرزندان خود زندگی معصومین را بازگو کنید و سعی کنید شما هم مانند معصومین زندگی کنید

Please retell Imams’ lives for your children and yourself try to live like these Imams

موضوع: نماز و مسجد

پیام: نماز جماعت و نماز شب و دعاها را فراموش نکنید

Don’t forget collective and night prayers and other prays

موضوع: اتحادو وحدت

پیام: اختلافات را کنار بگذارید و خود را کنترل کنید
و از افرادی حمایت کنید که واقعاً به اخلاص بسیار برای اسلام و ملت اسلامی کار می کنند

Put away differences and control yourself. Support those who work
for Islam and Islamic nation by their clear hearts

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: از شما می خواهم که همیشه در خط امام که همان خط اسلام است قدم بردارید
و خدای نکرده همانند مردم کوفه نباشید و نشوید که آنها حسین زمانشان را تنها گذاشتند

I ask you to always take step in Imam’s way that is Islam’s way.
Be careful not to be as Kofah’s people because they left their Imam alone

موضوع:بصیرت

پیام: نگذاریم افرادی که انسان نیستند و بلکه در لباس انسان هستند در میانمان رخنه کنند
و شما را از راهی که در پیش گرفته اید به فرماندهی رهبر عزیزتان بازدارند

Don’t allow those who are not human but just wear human cloth penetrate
among us and keep you away from the way that you choose by your dear leader’s sovereignty

شهید کاظم عبدالله

نام پدر:علی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: راه مرا ادامه دهيد و در خط رهبري باشيد تا خدا و امام زمان از دست شما و امت مسلمان راضي باشد
و اگر ما در خط رهبري نباشيم با شكست رو به رو مي‌شويم

Continue my way and be in leadership’s line so that God and Imam Zaman
would be satisfied with you and Muslim nation, and if we don’t remain in leadership’s
line we will encounter the failure

شهید احمد فاضل

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: جهان آخرت و مرگ

پیام: هنگامی که تابوت مرا حمل می کنید
دستهای مرا از تابوت بیرون بگذارید تا کسانی که در فکر اندوختن مال و ثروت هستند
بفهمند که هیچ چیز دنبال خودم نمی برم

When you carry my coffin, please put my hands out of coffin so that the
ones who think about gathering the financial and wealth would understand
that I took nothing with myself

شهید شمس الدین فخار

نام پدر:باقر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام: چرا بعضی از ما یک مسئولیت کوچکی که به ما می دهند از یاد خدا غافل شده و همه چیز را فراموش می کنیم ؟

Why we forget everything and not remember God, when we gain a small responsibility

موضوع: همسر و فرزندان

پیام: این مسئولیت تربیت فرزندان خودتان است که باید اینها را درس خوان و با معنویت قوی ببار بیاوری
د پدرها و مادرها خدا نکند که سهل انگاری مرتکب شوید
که گناهان فرزندتان گریبان گیر شما شود

It is your responsibility to train your children in a way that they be educated and
have high spirituality. O’parents God forbid never become carelessness because
your children’s sins will be fall on you

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: عزیزان محصل، انقلاب از شما انتظار جهاد را ندارند بلکه جهاد شما همان درس خواندنتان است
که شما درس بخوانید تا انقلاب از لحاظ اقتصادی به آن صورت که وابسته نیست
از لحاظ فرهنگی هم وابسته نباشد

O’ dear students, revolution has not any expectation on you to fight,
but your fighting is your studding when you study, we will be independent
in both economic and cultural respect

موضوع: ائمه و معصومین

پیام: نکند که وقتی نامه ی اعمال ما را هر شب جمعه پیش حضرت مهدی (عج) می برند از کارهای زشت ما گریان شود

Be careful that when they take our report card for Imam Mahdi every
Friday night, He cry for our indecency

شهید مجتبی فرقانیان

نام پدر:رضا

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: توسل و دعا

پیام: امام عزيزمان را رزمندگان اسلام را دعا كنيد و نماز شب را فرماوش نكنيد
كه اين نماز شبها و دعاهاي شماست كه قلب ظالمان و كافران را در هم كوبيده است

Pray for dear Imam and volunteer soldiers of Islam try not to forget the night prayer
since these praying beat oppress and infidels’ hearts and annihilate them.

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: صبر و استقامت را پيشه كنيد از غرور و تكبر بپرهيزيد و زبانهايتان را از لغزشها نگه داريد غيبت نكنيد
كه گناهي است بسيار زشت و ناپسنداست

Be patient constantly and avoid being proud and selfish and keep
your tongues away from sins and avoid backbiteing that is unpleased and nasty sins.

موضوع: صبر و مقاومت و پایداری

پیام: در برابر دشمنان چون كوه استوار باشيد از مرگ ذلت بار بترسيد و در راه خدا جهاد كنيد
و از جانهايتان هراسي نداشته باشيد چون مرگ يك مومن بهترين هجرتهاست

Empower against enemies like mountains and tear or suffering death fight toward
the path of God and don’t  to fear  your spirits since death is the best migration for believers.

موضوع: واجبات و تقوی و تزکیه

پیام: وصيت مي كنم بر شما كه تقوا و ايمان را تنها سلاح خود گيريد از ماديات دوري كنيد
و از جان خود در راه خدا بگذريد و مالهايتان را در راه خدا انفاق كنيد

I recommend you to be virtuous and believer and take it as your only armor
avoid  this material world and sacrifice your spirit toward God and nourish to poor people.

شهید محمدرضا فلاحیان

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: اتحادو وحدت

پیام: از شما مي خواهم كه در برابر مشكلات استقامت كنيد
و وحدت و يكپارچگي را حفظ كرده و  نفاق و دورویی را از ميان خود برداريد
و پيرو خط رهبر انقلاب باشيد

I ask you to resist against problems and keep your unity and avoid  hypocrisy.
Discord and follow the path of revolution and leadership.

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: از تمام عزيزان مي خواهم در حين اينكه خود را فردي مكتبي و متعهد بار مي آوريد از علوم روزگار با خبر شويد

O,dears I ask you to bring up yourselves as committed believers
and learn the sciences and technologies

موضوع: مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام: از كليه مسئولين مملكتي مي خواهم كه دلسوزانه براي اين امت كار كنند
و اين بندة حقير كه خود را جزئي از جامعه اسلامي مي دانم ميگويم كه در صورتيكه مسئولين در كارخود كم كاري كنند
و باعث ناراحتي ديگران شود در روز قيامت با نداي دادخواهي من روبرو خواهد شد

O,the  responsible government, I ask you to work compassionately for this people.
As a servant, I my self a member of Islamic society if they don’t do their duties and grieve people I will implore against them at final day.

شهید حسن قوقه ای

نام پدر:صادق

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: مبادا خداى ناكرده يك وقت دست از روحانيت برداريد.
چون همين روحانيت بودندكه دوباره اسلام رازنده كردند.
قرآن را زنده كردند.
مساجد را سروسامان دادندو همين ها بودندكه دين اسلام وقرآن واحاديث رابعد ازچهارده معصوم تاكنون
بافكروقلم خود نگه داشته ونگه مى‌دارند

Lest, don’t leave clergies, because these clergies refreshed Islam again.
Refreshed Quran against they. I’m proved mosques and these clergies
kept and will keep by considering in Islam religion and Quran and discourses a after Imams

موضوع: نماز و مسجد

پیام: مساجد را خالى نگذاريد.چون همين مساجد سنگر شماست و در نمازجمعه ها شركت كنيد

Never leave mosques, because these mosques are your trench. Take part in Friday prayers

موضوع: اسلام و قرآن و ارزشها

پیام: اى جوانان عزيز پرشور انقلابى در راه اهداف الهيتان ثابت قدم باشيد.
و از خدا بخواهيد آنچنان نيرويى به شما عطا كند
كه بتوانيد به اسلام خدمت كنيد.و تنها راه سعادت شما در اطاعت از ولايت فقيه و ادامه دادن راه شهداء است

O’ dear and active youth of revolution resolute in your divine goal. And ask God to
grant you so much strength to service Islam. You could pass your prosperity way by
obeying Velayat Faghih and continuing

شهید احمد کاظمی

نام پدر:اسماعیل

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: اي مردم نكند لحظه ای از خدا غافل شويد و از اين رهبر و نور الهي استفاده نكنيد

Woe people ,be careful not to neglect God not even for a  moment and not
to use this leader and brightness of God

موضوع: منافقین و کفار و دشمنان

پیام: اي جوانان نكند كه گول فريبانه منافقان كوردل آمريكا و شوروي و ديگر عمال سرسپرده اش رابخوريد
و موقعي پشيمان شويد كه كار از كار گذشته باشد

O the youth ! be aware not to be cheated by the blind – hearted hypocrites
of America and Russia and other  agents or else you will regret  when it’s all over.

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: اي جوانان درستان را بخوانيد
و با درس خود مشت محكمي بر دهان تكنسين هاي خارجي كه قبلا خون اين ملت مستضعف ايران را مكيده اند، بزنید

Oh youth  study and with your studying take revenge of
strangers who sucked the blood of the weak Iranian nation

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: تو اي جوان درست را بخوان تا براي ملت خود در راه اسلام مفيد و موثر باشي

O youth study to be useful and effective in the way of Islam for you nation

موضوع:حجاب

پیام: حجابت را حفظ كن كه اي خواهر از فاطمه به تو اين گونه خطاب است
ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است و حجابت را حفظ كن كه از خون من برنده تر است

Protect your Hijab , O woman , Fateme said to you that the most valuable ornament
for a woman is protecting Hijab , keep your Hijab that is more effective than blood

شهید ابوالقاسم لطفی

نام پدر:نعمت الله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: اسلام و قرآن و ارزشها

پیام: ای ملت شهید پرور حال شما هر کدام پرچمدارانی برای اسلام هستید
ای پیر و جوان و از کوچک و بزرگ پس بکوشید تا دین مبین اسلام را در تمامی کشورهای دنیا بر پا سازید
و تمام مظلومان را از زیر بار ظالمان نجات بدهید

O’ growing martyr’s nation, how every one of you are standard bearers (pioneers) for Islam.
O’ old and young both kid and adult try to develop true Islamic religion in all
worlds’ countries and rescue those who are oppressed of oppressor’s load.

شهید اسدالله لطفی

نام پدر:عزیزالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: ائمه و معصومین

پیام: علی وار و فاطمه وار رفتار کنید که خداوند تعالی با شماست

Behave like Ali and Fatemeh that God the great is with you.

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: ای امت همیشه به یاد خدا باشید و از یاد خدا غافل نشوید و در کارهایتان اول خدا را درنظر بگیرید
که آیا این کارتان برای خدا هست یا نه و اگر نیست از آن کار کنار گیری کنید

O’ nation, keep God in your mind and don’t forget him, keep God in your
mind first in your affairs and ask yourself. Whether your affairs are for God or not, if not; avoid from them.

موضوع: نماز و مسجد

پیام: به نماز جماعتها و جمعه ها اهمیت دهید و نماز جمعه را حتماً بروید
و به پای دارید و خوشحال باشید که خداوند هدایتان کرده

Pay attention to collective prayers and Friday prayers and take part in
Friday prayer certainly and do it and be happy that God guides you.

شهید حسن لطفی

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: اگر مي‌خواهيد انساني كامل و خداگونه باشيد يك قدم از راه رهبر دور نشويد
و همواره ملاقات با خدا يعني مساجد را رها نكنيد و يك لحظه از خدا غافل نشويد

If you want to be a compelet and divine human, don’t go out of the leader’s way
even one step. Never leave mosques which are places for meeting God and never remain unaware of God even for a moment

موضوع:دنیا

پیام: بدانيد كه در دنيا سراشيبي و سربلندي‌هاي فراواني هست و پس از اينها امتحان الهي كه خيلي بايد مواظب باشيد
و فقط خدا را در نظر بگيريد و فريضه‌هاي الهي را هر چه بهتر و با نيت خالصتر انجام بدهيد

Know that there are many sloping and honoures in this world and then many divine
tests that you should be careful a lot. Just keep God in your mind and do your divine duties better and by more clear faith

شهید مجتبی محمدی

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: بدانید که شهید گریه نمیخواهد شهید پیرو میخواهد گریه شما باید برای مظلومیت حسین (ع)و اصحابش باشد

Be aware that martyr doesn’t need your cry but wants follower.
Your cry should be for Imam Hussein and his followers

شهید محسن محمدی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: ازامت شهید پرورم می خواهم که  امام را دعا کنید و امام را تنها نگذارید
بدانید که امام نعمتی بس بزرگ است که خداوند به ما اعطا کرده است

I ask growing martyr’s nation to pray for imam and not to leave imam alone.
Know that imam is a great blessing that God has granted us

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: ازمحصلین و دانش آموزان عزیزم می خواهم که درسشان را بخوانند
چون جامعه احتیاج به هر نوع تخصصی دارد و شما امید این انقلاب هستید

I ask my dear students to study carefully because our society needs to any
expert knowledge and you are revolution’s hope

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: از غیبت و تهمت و افترا دوری کنید و همه در یک صف آهنین برای اسلام دفاع کنید
و حالت جاذبه داشته باشید تا بتوانید افراد گمراه را به راه راست هدایت کنید

Avoid back biting accusing and staring defend Islam strongly and have
allure and attraction to be able to guide and astray people to the right path

شهید محمدعلی محمدی

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: منافقین و کفار و دشمنان

پیام: نگذارید که منافقین در انقلاب رخنه کنند و اسلام را لکه دار کنند

Don’t let hypocrites penetrate in revolution and to stain Islam

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: امام بت شکن مسلمین را یاری کنید و تا یک قطره خون در بدن دارید
دست از یاری او بر ندارید  که راهی را که او انتخاب کرده را انبیا و اولیاست

Help Muslims’ iconoclast Imam and don’t cease until you have a
drop blood in your body that the way he has chosen is prophets and holy people way

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: کمی فکر کنید ببینید در روز چقدر غیبت میکنیم چقدر تهمت میزنیم چقدر دروغ میگوییم
و از همین هاست که رحمت خداوند کمتر شامل حالمان میشود

Think a little and consider how much talk behind one’s back in a day
and how much accuse and how much lie; so for these things God’s kindness involve you less

موضوع: اسلام و قرآن و ارزشها

پیام: ازشما واقعا میخواهم که به سخنان رهبرمان گوش کنید و به حرفهایی که میزند عمل  کنید
و به آن نصیحت هایی که شهدا در وصیتهایشان کرده اند عمل کنید.
اینها همه به سود شما و به سود اسلام و قرآن میباشد

I ask you to listen to our leader’s speeches and do what you say and do martyrs’
advices that they have said in their wills. They are useful for you and Islam and Quran

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: اگرمیخواهید اسلام به پیروزی کامل برسد،اگر میخواهید در روز قیامت جوابگوی خون شهدا نباشید
، فقط باید به در خانه کسی رویم که مارا آفرید

If you want Islam get to complete wining, if you want not to be answerable
against martyrs’ blood in Doomsday, just we must go to almighty God that has created us

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: باید مواظب اعمالمان باشیم که اگر کوچکترین  نا شکری بکنیم در روز قیامت باید جواب بدهیم

We must be careful about our acts that if we are ungrateful even a little;
we must answer in final day

شهید مرتضی محمدی

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:نمازومسجد

پیام: نماز جمعه ها را فراموش نکنید هر چه داریم از امام و این نماز جماعهتا داریم خدای ناکرده سنگرها را خالی نکنید
تا دشمنان داخلی و خارجی خوشحال گردند. نمازهایتان را اول وقت بخوانید

Don’t forget Friday prayers whatever we have is form imam and group prayers
never empty trenches to make internal and external enemies glad say your prayers in time

موضوع:دنیا

پیام: خواهشی از شما ملت دارم دست ازتشریفات دست بردارید مردمی هستند
که شبها گرسنه به سر مي‌برند لباس ندارند بپوشند خدا را فراموش مکنيد و به فکر او باشید
و به او توکل کنید و صبر داشته باشید

I ask this nation to avoid these formalities there are some people who are hungry
at nights and don’t even have any clothes to wear don’t forget God and think
about him and rely on God and be patient

شهید اکبر مردانی

نام پدر:نجفعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: همیشه پیرو خط امام باشید و همدیگر را نصیحت کنید که مبادا از راه صحیح خارج شوید

Always follow the path of Imam and advise each other and be careful never go
out from the right path

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: تنها به یاد خدا باش و هر کاری که انجام می دهی سعی کن برای خدا باشد هرکس با خدا باشد خدا هم او را می پذیرد

Just remember God and try that your works just be for God.
Everyone who is with God, God would accept him

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: اگر می خواهید رستگار باشید( علیکم بولایت فقیه) فقط معتقد به ولایت فقیه باشید
و بدانید حق ولایت فقیه در این زمان همان خط علی(ع) در آن زمان می باشد
و خطهای دیگر همان خطهای انحرافی آن زمان است

If you want to be prosperous, you should just believe in velayat Faghih and know
that the way of velayat Faghih is already the way of Ali on that time and other ways
are deviated ways of that time

موضوع:نمازومسجد

پیام: دوستان گرامی همگی شما به نماز رو آورید و این جلسات ادعیه را محترم  بشمارید

O’dear friends, all of you perform your prayer and respect to these prayer meetings

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: همه از خدا هستیم و به سوی خدا هم رجعت می نماییم و حال که از خدا هستیم باید سعی داشته باشیم
که رضایت خدا را حاصل نماییم وقتی می توان به رضایت عمل کرد که موقعیت شناس باشیم

All of us are creatures of God and we will return back to him and now that we are
from God, we should try to provide God’s scarification. If we know the condition &
our duties, we can provide God’s scarification

شهید رضا معینی نجف ‏آبادی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: باید همیشه پیرو رهبری باشیم و یک لحظه دست از امام برنداریم که ا گر چنین کردیم گمراه شده ایم

We should always follow leadership and not to leave imam even for a moment.
If we do that we go astray

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: باید هرکارمان درخط امام باشد، هرکاری حتی غذا خوردن، خوابیدن و راه رفتن باید در خط امام و برگرد
محور ولایت فقیه باشد

We must regulate all of our works in imam’s line; every work even eating,
sleeping and walking must be in imam’s line and trough velayat faghih’s axis

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: از شما تقاضا دارم که تقوای الهی را پیدا کنید و تا می توانید برای خاطر خدا کار کنید

I ask you to find divine virtue and work for God to the extent you are able

شهید اصغر ملاخدادادی

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: امام را تنها نگذارید و فرامین امام را از جان و دل اطاعت کنید
و کسانی که به جمهوری اسلامی خدمت می کنند دعا کنید
و از خدا بخواهید که آن ها را برای اسلام و جمهوری اسلامی حفظ کند

Don’t leave Imam alone and obey his orders sincerely and pray
for those who serve to Islamic Republic and ask God to protect them for
Islam and Islamic Republic

شهید سیدطاها موسوی

نام پدر:سیدعبدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: ائمه و معصومین

پیام: از حضرت زهرا (ع) و حضرت زینب درس بیاموزید

Learn from Hazrat Zahra and Zeinab

موضوع: ائمه و معصومین

پیام: آن طور زندگی کن که حضرت فاطمه (ع) زندگی کرد تا الگویی برای جامعه‌ات باشی

Live like Hazrat Zahra and be sample for your society

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: یاد خدا از یادتان نرود و طوری به فرزندانتان خدا پرستی و انسانیت یاد دهید
که آنها بتوانند به دیگران یاد دهند که ثواب آن برای شما در آخرت بسیار است

Don’t forget God mention and train your children humanity and worshiping God  in
a way that have had the ability to train others since there is so much spiritual reward
for you in futurity world

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: برای امام عزیزمان این گل خوشبوی جماران و رزمندگان اسلام در سراسر دنیا دعا کنید
و ذکر خدا نیز از دهان مبارکتان نیافتد

Pray for dear imam this Jamaran’s perfumed flower and Islam fighters all
over the world never forget God mention from your blessed mouth

شهید اصغر مهدیه

نام پدر:قربانعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:حجاب

پیام: ای خواهرم سیاهی حجاب تو بهتر و برتر از سرخی خون من است
و از شما خواهران عزیزم مي‌خواهم که رفتار شما زینب گونه وار باشد

O’ my sister, the blackness of your Hijab is better than the redness of my
blood. I ask you, dear sisters, to treat like zeinab

شهید مرتضی مهدیه

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: ای معلمین عزیز سعی کنید که بخاطر رضای خدا درس بدهید و طوری درس بدهید
که شایسته ی یک معلم مکتب اسلام باشد و هرگز از یاد خدا غافل نشوید

O, dear teachers! try your best to teach just for God like a real Islamic
teacher and never neglect God

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: همانند معلم شهید استاد مطهری باشید که براستی او و دیگر معلمان شهید الگوی این مکتب هستند

Be like martyr teacher , Motahari who was like other martyr teachers example for this school

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: ای دانش آموزان عزیز کار شما درس خواندن است اگر شما درس بخوانید
و این مملکت را خود مقاوم نگهدارید آن موقع است که می توانیم اسلام را به دیگران بشناسانیم

O, dear students! Learn your lessons carefully if you learn your lessons
and support your country  you could familiarize others with Islam

موضوع:نمازومسجد

پیام: نمازتان همیشه بموقع بخوانید و مانند کسانی که نماز را بزور می خوانند نباشید

Always say your prayers on time and say them eagerly

شهید محسن نادی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: علم و دانش و اندیشه

پیام: درس خوب است، درستان را بخوانید که هرچه بخوانید کم است

Studying is well. Study your lesson that as much as you study yet it is less

شهید علی نمازیان

نام پدر:عبدالکریم

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: همیشه از لطف خدا ممنون باش و بدان که خدا هر چه برای ما خواهد، گر چه ممکن است
ظاهر آن در امروز تلخ باشد ولی در نهایت به نفع و لطفی است که از طرف او شامل حال ما شده

Always be thankful to God’s grace and be aware that everything God wills for
us might seems bitter but finally its conclusion would be good and it would be
a grace that he has given us

شهید عبدالصمد همتیها

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: واجبات و تقوی و تزکیه

پیام: شما ای برادران عزیزم و نور دیدگانم بسیار تلاش کنید که بتوانید در راه خدا جهاد کنید
که از همه مهمتر آنان، همان تلاش و کوشش برای مهار کردن نفس شیطانی است

O’ you my dear brothers & the apple of my eyes try your best for Jihad in
God’s path, and the most important is trying and attempting for fighting against carnal desires

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: در راه خدا همچنان که بارها از امتحان موفق بیرون آمده اید هیچگاه احساس سردی نکنید
و عزیزانتان را تشویق به جهاد بکنید
و هیچگاه هدف اصلی انقلاب را که همان ساختن و آزاد سازی انسان ها از بند شیاطین درونی و بیرونی است
فراموش نکنید

Never feel sad in God’s path since you have been successful in his examinations
until now and encourage your dears to participate in Jihad and never forget the main
aim which is making human an freeing them from the external & eternal devils

موضوع:نمارومسجد

پیام: رابطه با خدا را بیشتر کنید. نماز یومیه را با دقت و حتی المقدور با معنی بخوانید
و تا ممکن است نماز شب را به پای دارید

Make your relationships with God more than before. Say your daily prayers
by deep attention & at least by meaning & say night prayers if possible

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: موقعی که خدای نخواسته نفس بخواهد بر شما غلبه پیدا کند سری به گلزار شهدا بخصوص در نیمه های شب بزنید
و سعی کنید هدف از خلقت را بفهمید که اصلاً برای چه چیزی خلق شده ایم

God forbid when you couldn’t overcome your desires, go to grave yards
of martyrs especially at midnight & try to understand the reason why you
have been created& think about the goal of your creation

موضوع:نمازومسجد

پیام: شما را سفارش به اجرای احکام الهی می کنم
بخصوص نماز که اگر مفهوم و معنی آن را درک کردید موقع نماز شیرین ترین لحظات زندگی می شود

I recommend you to act divine commands especially say your prayers &
if you could understand the meaning of prayer, it would be the sweetest times of your lives

شهید محمود یاعلی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع:رازونیاز

پیام: خدایا ما را با رسول الله و ائمه اطهار محشور کن و ما را در نعمت های الهی خود غوطه ور کن
و مقام شهادت را به ما عطا کن و از سرتقصیرات ما بگذر

O’ God, please cause to associate us with God’s prophet and clean Imams
and float us in your divine blessings and bestow a martyrdom rank to us and forgive our sins

شهید علیرضا یعقوبی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵

موضوع: پیروی ازامام و ولایت

پیام: دست از حمایت و رهبری ولایت فقیه بر ندارید که هرلحظه خطرنابودی انقلاب و اسلام می‌رود

Don’t cease from supporting leadership and Velayat Faghih that there is a risk
of extinction of revolution and Islam every moment

موضوع: یاد وراه شهدا و شهادت

پیام: هرگاه که برسرمزار می‌روید و عکس شهید را می‌بینید
به جای دلسوزی و نوچ، نوچ، کردن از برای آن دلتان به حال خودتان بسوزد
و آخرت خود و راه آنان را ادامه دهید چون آنان همین را از شما می‌خواهند.
شهید دلسوز نمی‌خواهد بلکه رهرو می‌خواهد

When you go to grave and see a martyr’s picture, instead of compassion and feeling
sorry for him, your heart bleeds for your selves and your final days and continue
their way, Since they ask you this. The martyr doesn’t want compassion but he
wants follower

موضوع:دنیا

پیام: مراقب باشید! مسائل دنیا زیاد است انسان روز به روز در آن غوطه ور می‌شود و از حقیقت باز میماند

Be careful! The problems of world are too much. Human become bobbing in it day
by day and deviate from fact

شهید سهراب درویشی

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۵

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: خوشا به حال آنانكه راه راست را انتخاب نمودند
و جهت قرب به خدا كوشش و تلاش نمودند و جهت رسيدن به قرب الهي از هيچ كوششي دريغ نداشتند

Happy for those who choose the right path and tried a lot to be close to
God and they tried their bests to accomplish God’s relationship

شهید حسینعلی رفیعی

نام پدر:امیر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۵

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: ای معلم دلسوز تو را به خدا قسم که قشر جوان را آن طوری که باید و شاید تربیت کن

Oh the sympathetic teacher! I ask you to train that they  teenagers in a way the should be trained

موضوع: عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام: ای مردم به یاد خدا باشید نیت خود را خالص کنید
و گام در جهت رضای حق بردارید و در این راه صبر پیشه کنید باشد
که مورد رحمت خدا قرار گیرید

Oh people ! always think of  god and parity your intention do all your
works just for his satisfaction and be patient in this way so that God’s mercy will involve

موضوع: تربیتی و اخلاقی

پیام: مسئله ی مهم امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید مردم بیائید.
و با هم بیشتر باشیم و بیائید و دلهای پر کینه ای که از همدیگر داریم را پر مهر کنیم
و دست در دست همدیگر گذاریم و اسلام و قرآن را یاری کنیم

Don’t forget the important point ” admonishing others to do the right and dissuading
them from doing wrong ” let’s clear our hearts from animosity and change them to kindness
and lets be united and lets help Islam and Quran

موضوع:دنیا

پیام: مردم اگر برای رضای خدا هم که شده کمی از این تجملات و مادیات را کم کرده و به خدا، خود را نزدیک کنید

O people I ask you to decrease the articles of luxury in your lives and try to do sth that makes you closer to God

شهید حسن صابریان

نام پدر:عبدالله

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۵

موضوع:دنیا

پیام: اي دوستان و اي مردم انقلاب خيلي در، زروزيور، دنيا نباشيد و كمي هم در فكر آخرت باشيد

O friends and revolutionist don’t think only about glitter of world  think about final days

موضوع:نمازومسجد

پیام: اي مردم نماز جماعت و جمعه و جلسات قرآن را ترك نكنيد
و بهانه‌هاي پوچ براي خود نتراشيد كه آنگونه بهانه‌ها نزد خدا قابل قبول نيست
از غيبت و تهمت و سوءظن بپرهيزيد

O people don’t leave group prayer and Friday prayer and Quran meetings and don’t
seeks useless pretexts which God doesn’t  accept these pretexts .avoid from backbiting
and accusing and suspecting

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر : 29458 ساعت خبر : ۸:۰۰ ب٫ظ

لینک کوتاه مطلب : https://najafabadnegar.ir/?p=29458

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.