شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید حسینعلی محمدی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:هرکاری را شروع کردید به یاد خدا و برای رضای خدا باشد و دست از امام عزیز بر ندارید و فرمانش را به گوش جان بگیرید

Whatever you begin . it should be for God content and never leave dear imam and obey his order.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:مبادا به اسم در خط امام بودن هر کاری را بکنید.
یعنی با زبان در خط امام باشید ولی در عمل کاری بکنید که دل امام را به درد آوریم

Never do things that you want with the name of imam ‘s line it means that you are in imam’s
line with parole but you are acting that it makes imam’s heart painful.

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:شما باید راه علی اکبر حسین و شهیدان عزیزمان را ادامه دهید

You must continue Ali akbar hossion and our dear martyrs way

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:همه را به صبر دعوت کنید که خداوند صابران را دوست دارد

Invite every body to patience that god loves patients

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:مبادا دست از یاری امام عزیزمان بردارید و از فرمانش سرپیچی کنید

Never stop helping our dear imam and disobey of his order

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:مبادا نماز جماعت شما از روی غفلت ترک شود که اگر چنین شد دشمن در بین صفوف ماها رخنه می کنند
و اسلام را از بین می برند و در مقابل خداوند مقصر خواهیم بود

Never leave group prayer if it becomes such the enemy will breach in our rows and they will
damage Islam and we will be blamed by god

شهید ابراهیم عزیزالهی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۲/۲۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:به نداي رهبر انقلاب حضرت امام خميني لبيك بگوئيد و واقعاً و قلباً از اسلام و ولايت فقيه دفاع كنيد
و پشتيبان آن باشيد تا كشورمان از گزند دشمنان بدور باشد

Answer to the call of revolution’s leader -Imam Khomeini- and really defend “Islam and
Velayat Faghih” by heart and be its supporter so that our country will be away from enemies

شهید شمس الله شکرالهیی

نام پدر:مهدی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:بیائید از خدا طلب مغفرت کنیم و اعمالمان را درخط اسلام قرار دهیم،تا انشاء الله خدا هم به مارحم کند،
تا ازبندشیاطین رهاشویم ویک کشوراسلامی که امام زمان ازآن راضی باشد،
تشکیل دهیم وبرای شیعیان جهان باعث افتخارباشیم وهمچنان برای ائمه اطهار

Let’s ask God to forgive us and perform our duties according to the way of Islam, God willing,
God has mercy on us and release us from Satan’s chain and establish an Islamic country which Imam
Mahdi would be satisfied with it and provide honor for the Shiites all over
the world and also for innocent Imams

شهید ناصر شیربچه

نام پدر:حیدر

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:بصیرت

پیام:کتاب خدا را فراموش نکنید و حتماً در مجالس اسلامی کلاسهای عقیدتی – سیاسی شرکت نمایند

Don’t forget the holy book, Quran and participat in Islamic meeting and political ideological classes

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید عبدالرضا صالحی

نام پدر:یوسف

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:بدانيد كه سرپيچي از امام سرپيچي از اسلام است

Know that disobeying imam is just as disobeying islam

شهید حسین حجتی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:مردم در پشت جبهه ها منافقین و ضد انقلابیون را سرکوب کنند و نگذارند
که این مزدوران خون شهدای گرانقدر انقلاب ، اسلام و جنگ تحمیلی را پایمال کنند

People should suppress the hypocrites and anti revolutionalist ion the back of fronts and allow these
mercenaries to disrespect the blood of martyrs of in islamic revolution islam and imposed war.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:امیدهای آینده اسلام درس بخوانید و در درس خواندن کوتاهی نکنید
و بدانید اگرخدای ناکرده در درس خواندن کوتاهی کنید
در روز قیامت در پیشگاه خداوند و ولی خدا امام عصر (عج) و خانواده شهداء و خود شهداء و اسراء و مجروحین و معلولین
شرمسار و سرافکنده هستید

O’ the hopes of the future of islam study and don’t regret about it and know that if you neglect it you
would be ashamed in the presence of God and imam Zaman and the martyrs families and martyrs
and captives and invalids and injured people on the revolution day.

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:باید شورو شوق دفاع از میهن اسلامی و اسلام را در تمام قلبها زنده نگه داریم و ازملت می خواهم که همیشه در صحنه حضور داشته باشند

We should keep eagerness of defending Islamic country and islam alive in all of the
hearts and I ask the nation to be always in the scene.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:تنها قرآن است که انسان را می سازد و به انسان راه سعادت و ضلالت را نشان می دهد
و این بستگی به خود انسان دارد اگر بنده خالص خدا باشد
قرآن را سرمشق خود قرار می دهد و به راستی به آن عمل می کند

It is Quran that can create humanity and show the way of welfare or deviation to human and it defends.
If human beings are pure servants , they will put Quran as his/ her model and really will do it’s orders.

شهید احمدرضا بدیهی

نام پدر:نصرالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:اما امت قهرمان چون گذشته جز برای الله کار نکنید و در یک جمله هدفتان الله و کتابتان قرآن و رهبرتان خمینی بت شکن باشد

Iran brave people do all your works just for God like before and in one word your goal be reaching to
God and your book be Quran and your leader be imam Khomeini

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:نگذارید ضدانقلاب به انقلاب و امام توهین کند

Don’t allow revolution’s enemies to insult the revolution and imam Khomeini

شهید احمد حاج ابوالقاسمی

نام پدر:محمدرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:مواظب باشید در این راهی که قدم نهاده اید یک لحظه از امام غافل نشوید فرمایشات امام را مو به مو انجام دهید
و چون مردم کوفه نباشید که امام حسین را تنها گذاشتد

Be careful not to be unaware from imam for a moment in the way that you take step and do
his orders one by one and don’t be like the people of Kofeh that leave imam Hossein alone.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:نگذارید که در اسلام فقاهتی که به قیمت خونهای زیادی تمام شده است
خللی بوجود آید و از شما می خواهم که راه شهدا را ادامه دهید

Don’t allow anyone to create any harm to islam that will cost many bloods and I ask you to continue the way of martyrs.

شهید احمدرضا امینی

نام پدر:برات

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:برشما مردم واجب است که از روحانیت آگاه و معتقد ، تبعیت کنید
و احکام و معارف اسلامی را باید یاد بگیرید تا رحمت خداوندی شامل حالتان گردد و رستگار شوید

It is necessary for you, people, to obey alert & beliveing clergies. You should learn islamic orders
& education then God’s mercy would be for you and you would be saved

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امام را تنها نگذارید، این مردی است که سالها برای اسلام زحمت کشیده

Don’t leave imam alone‚ because he is a man who takes troubles for islam for many years

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:شما باید تا پیروزی نهایی انقلاب اسلامی و جهانی شدن اسلام مانند سایر ارگانهای
(سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی، بنیاد شهید،….) انقلاب را حمایت کرده و نگذارید ارگانهای انقلابی ضربه بخورند

You should protect the revolution like other organs (sepah‚basij‚jihad sazandegi‚martyrs basis)
until ultimate victory of revolution & exporting this revolution all over the world.
Don’t allow Islamic organs to be hurt

شهید غلامرضا جمشیدیان

نام پدر:قدمعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:رازونیاز

پیام:پروردگارا ما را از مقربان درگاهت قرار بده و نوری از انوار الهی خودت در قلبهای ما بتابان و دل ما را به نور الهیت روشن و منور بفرما

O God put us in elect in your court and spread a beam of divine light in our heart and lighten our heart by your divine light

شهید سیداسماعیل رحیمی

نام پدر:سید محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:امروز بر همه ما لازم است که همچون مجاهدین صدر اسلام و همچون شهدای این راه از کربلا تا امروز همگی زن و مرد
و پیرو جوان کمر همت بربندیم و دست تجاوزگران و چپاولگران را قطع نماییم و ندای شیرین اسلام را به مردم جهان برسانیم

It’s necessary for all of us men and women ,old and young to Endeavour like the fighters of begging time
of Islam and the martyrs of this way the time of Karbala till now to cut aggressive hands and send Islam’s
sweat massage to the people of the world

شهید مهدی رضائیان

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:مواظب اعمال خود باشید و سعی کنید که فرمان امام را لبیک گوئید و هرگز هدف اصلی را که رضای خداوند است فراموش نکنید

Be careful of your action and try to do what Imam Khomeini says and never forget God’s satisfaction that is the main goal

شهید قاسم زمانی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:شبها سر قبر شهدا دعای کمیل بخوانید دعا را فراموش نکنید و با خدای خویش خلوت کنید

Read Khomeil blessing for martyrs when you go to their graveyard at nights don’t
forget praying and be alone with your own God when praying

شهید مهدی شریفی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۲/۲۲

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:اي مردم: مواظب باشيد از راه راست منحرف نشويد، سخنان انسان ساز امام را گوش فرا دهيد

O’people: be careful not to deviat from straight way. Listen to effective words of imam

شهید سعید رنجبر

نام پدر:رضاقلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:قرآن خواندن با عشق و علاقه را شبها قبل از خواب صبحها بعد از نماز فراموش نفرمایی

Never forget reading Quran enthusiastically every night before sleeping and every morning after praying

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:روزه چه واجب که باید به جا بیاورید و چه مستحبی را فراموش نکنید که باعث پاک شدن قلب می گردد

Don’t forget to fast either as a duty or as a recommended one because it causes your hear to be cleared from sins

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:نماز و مسجد

پیام: نماز خواندن را با حالت تعقل که ببینید با چه کسی صحبت می کنید
و با خضوع و خشوع بخوانید که آن باعث می گردد در کارهای روزمره روحیه اسلامی و خوب داشته باشید
و خداوند در زندگی به شما حرکت می دهد

In order to have a good and Islamic moral in your daily works say your prayers with pondering to understand
who you are talking to and have humility for God in your praying and be aware that
God will helps you do your works better

شهید سلیمان عباسی

نام پدر:ابوالقاسم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:پشتيبان ولايت فقيه باشيد، پشتيبان امام باشيد و به سخنان او گوش فرا دهيد عمل كنيد
و نگذاريد اين منافقين سياه رو، قلب امام عزيزمان را به درد آورند

Support velayat faghih, support Imam and listen to his speeches and perform them and don’t allow
these disgraced hypocrites hurt our dear Imam’s heart

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:مردم با سختي‌ها مبارزه كنيد و تحمل داشته باشيد كه دست خدا همراه شما ست

People fight with difficulties and be patient that God’s helping is with you

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:خواهران و برادران بكوشيد كه در راه خدا جهاد كنيد
و از اسلام و امام امت و خون شهداء دفاع كنيد. خون شهداء را روز به روز تازه‌تر نگهداريد

Sisters and brothers try to fight in God’s way and defend from Islam and Imam of nation
and martyrs’ blood. Keep fresh martyrs’ blood day by day

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدرضا فاضل

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲

موضوع:بصیرت

پیام:فکرکن ببین در عرض چندسال که از انقلاب اسلامی می گذرد،
چه تغییری کرده ای چه تحولی در خودت انجام گرفته چه تاثیری روی دیگر افراد جامعه داشته ای
ببین این شهیدان برای چه منظور و چه هدف جانثاری کردند

Think about whether you have changed during some ages passed from Islamic revolution? Have you
changed your habits? Have you influenced people? Pay attention why did martyrs
sacrifice their blood and what aim they had?

شهید مهدی معینی

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت۱۳۶۲/۱۲/۲۲:

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:شما را به خدا قسم دست از این گروه بازیها بردارید و قلب امام را بیش از این رنج ندهید

For God’s sake avoid from being captured into hands of organizations. Don’t suffer Imam’s heart more.

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:ما به امید خدا هم با شهادتمان و هم با پیروزیمان بر علیه کفر جهانی، مستضعفین جهان را از زیر بار ستم رها خواهیم کرد
و به راه خدا دعوت می کنیم و حکومت علی را به سرتاسر دنیا اعلام و استوار می کنیم

We will release poor people of world from cruel by hope to God and our martyrdom and our
wining against universal blasphemy and will invite them to God’s way and make upright
and declare Ali’s government all over the world

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید رضا میرزاده

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:وقتی که عده‌ای کاری را می‌پذیرند باید آن را به پایان برسانند و مسئولیت آن کار به عهده‌ی افرادی است که آن را پذیرفته‌اند

When some people accept a work, they must finish it and its responsibility is on those who have accepted it

شهید محمدرضا قادری

نام پدر:عشقعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:توسل و دعا

پیام:از شما ملت ایران می خواهم که استغفار و دعا را یادتان نرود و بیاد خدا باشید و در راه او قدم بر دارید

I ask the dear nation of Iran never forget asking God to forgive you and praying and
always remembering God and takeing a step toward him.

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:نگذارید دشمنان بین شما تفرقه بیاندازند و شما را از ولایت فقیه و روحانیت متعهد جدا کند
که اگر دشمن موفق شود، بین شما خدای ناخاسته تفرقه بیاندازد.
آن روز روز بد بختی مسلمین و روز جشن ابرقدرت ها خواهد بود

Never allow enemies make division between you and separate yourself from committed clergies and Velayat
Faghih. If they succeed to do that it, will be the misery’s day for Muslims and the
celebration’s day for super powers.

شهید محمد قاهری

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:هر کجا که می نشینی سعی تو در این باشد
که تبلیغ کنی برای پیشبرد انقلاب نه برای طرد انقلاب و اگر دیدی کسی هم بر ضد انقلاب یاوه گوئی می کند،
با سخنان قاطع آن را قانع کن نه این که تو هم یک چیزی روی آن بکش و بگوئی

Try your best to persuade others towards the revolution where evere you are and do not try to banish
the revolution. If you saw someone who speaks against revolution try to convince him with the
decisive telling not to add something else and tell others.

شهید یدالله قجاوند

نام پدر:رحیم

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:از خدا بخواهيد و دعا كنيد تا ظهور آقا امام زمان(عج) هرچه زودتر فرا رسدو نمازهاى خود را بوقت بخوانيد

Ask God and pray until Imam Mahdi appears as soon as possible. Perform your prayers in time

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:عزيزان بدانيد تمام لحظه ها جلسه امتحان است خوشا بحال افرادى كه از اين امتحان الهى قبول و موفق مى شوند

O’ dears, be aware that all the moments of our life are like exam session. Good for those who are successful in this divine exam

موضوع:حجاب

پیام:ازخواهرانم نيز مى خواهم كه حجابشان را رعايت كنند و هميشه به فكر اسلام و قرآن باشند و از ياد خدا هرگز غافل نشوند

I ask my sisters to protect their Hijab. Always think about Islam and Quran. Never forget God’s remembrance

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:تا مى توانيد قرآن بخوانيد و در قرآن تدبير و انديشه كنيد
كه رستگارى همه ما در گرو عمل كردن به احكام مقدس اسلام و قرآن مى باشد

Read Quran as much as you can. Consider In and think about Quran because our
salvation depends to acting Islam’s orders and Quran

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:بخدا تمسك جوييد چون كسى كه به خدا تمسك جويد از هيچ چيز نمى ترسد
زيرا هر كه بر خدا توكل كرد و از او درمان خواست ديگر ترس معنى نمى دهد

Resort to God. When a person resort to God, he never afraid of anything; because anybody
who trust in God and ask God to cure him, It is meaningless to fear

شهید علی قربانپور

نام پدر:لطفعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای ملت شهید پرور، من عاجزانه از شما می خواهم که در خط امام و ولایت فقیه بوده و همیشه پشتیبان روحانیت در خط امام باشید
و قدر این امام را داشته باشید که خداوند چنین نعمتی به ما عنایت کرده

O,the nation of many martyrs! I, as a servant, ask you to follow the path of Imam and Velayat Faghih
and always support clergies who follow Imam’s orders and appriciate Imam’s value and respect him since
God has granted us such a good affluence.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:سعی کنید مطالعه بیشتر کنید بخصوص قرآن را، زیرا که به قول امام عزیزمان شما امید آینده این مملکت هستید

Try your best to study more books specially Quran since the dear Imam said the future of this country depends on you.

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:بصیرت

پیام:در مراسم شهدا و نمازهای جمعه و جماعات دیگر و مراسم های اسلامی شرکت کنید
زیرا که دشمن ما از این جماعات و مراسمها ترس دارد

Take part in ceremonies of martyrs and Friday prayers and other assemblies especially Islamic ceremonies;
because our enemy is afraid of these assemblies and ceremonies

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:همانطور انقلاب حسین پیام داشت
و همانطور که پیام رسان، پیام رسان خون تمامی شهدا باش و این مسئولیت را به نحو احسن انجام بده

Just as revolution of Imam Hussein has message, so you are the messenger of the
whole martyrs’ blood. Do this responsibility in the best way

شهید محمدرضا کبیری

نام پدر:محمدحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:حجاب

پیام:از خواهرانم می خواهم که حجاب اسلامی خود را حفظ کنند و همچون زینب پاسدار حرمت خون شهیدان باشند

I ask women to keep their Hijab and like Zeinab protect the martyr’s blood

شهید محمود محمدی

نام پدر:عبدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:راه خدا بهترين و برترين راههاست پوينده و كوشنده در اين راه باشيد و هوشيار باشيد
و غير از اسلام و قرآن به چيز ديگري فكر نكنيد، هر چه خير و صلاح انسان است در اين كتاب قرآن نهفته است

God’s way is the best and superior ways. Be searcher and make effort in this way and be alert.
Don’t think about anything except islam and quran. All of benefits and
morals for human are concealed in quran

شهدای بیست و دوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:اي خواهران عزيزم: زينب گونه پيام شهيدان را به گوش جهانيان برسانيد و زينب گونه به ادامه راه شهيدان باشيد

O’dear sisters; send the message of martyrs to the ears of all universe like Zeinab, and continue martyrs’s way like Zeinab

شهید غلامرضا کمالی

نام پدر:مانده علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:من از امت اسلام انتظار دارم که برای پیروزی نهایی اسلام و مسلمین دعا کنند
و با حضورشان در صحنه انقلاب هوشیارانه گوش به فرمان امام و رهبر مستضعفان جهان باشند
و تمام فرائض دینی خود را یکی پس از دیگری انجام دهند

I want Islamic nation to pray for final victory of Islam and Moslems and with their presence in revolution ,
informally be ready to obey orders of imam and leader of all weak of world and
o all religion precept one after another

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.