شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهید عباسعلی ابوترابی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۶

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:از دانش آموزان عزیز می خواهم که با کوشش و تلاش بیشتر درس خود را بخوانید
چون اینده کشور ما به دست شما عزیزان است و شما هستید که باید چرخ این مملکت را بچرخ دربیاورید

I want dear students to study their lessons with more effort because the future of our country is in your
hand and you are ones who should roll the wheel of this country

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:همانگونه که تا کنون در صحنه بوده اید از این به بعد نیز با چشم و گوش بیناتر با مسائل برخورد کنید
و منافقین کور دل را به خاک ذلت بنشانید

Just the same way that you have been on stage so far, continue to handle your problems the
same way and show the anti revolution a hard lesson

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:تا آخرین قطره ی خون از انقلاب، اسلام و امام عزیز محافظت کنید و مبادا شما زنده باشید و آسیبی به امام برسد

Protect of revolution and Islam and dear imam until final drop of blood don’t allow
anyone to hart imam as long as you are alive

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:اگر درس نخوانید فردای قیامت مسئولید و نمی توانید جواب خون هزاران شهید را بدهید

If you don’t study you will responsible on the resurrection day, and you are not able to
answer the blood of thousands martyrs

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:درس را به خاطر یادگرفتن و خدمت کردن به مردم کشور خود بخوانید

Study, just to learn and serve your country and it’s population

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:شما را قبل از هر چیزی سفارش می کنم به نماز اول وقت

I order your to pray time before every thing

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:یک سفارش به شما می کنم که تا آخرین قطره خون خود از انقلاب ، قرآن و امام عزیز محافظت کنید
و مبادا شما زنده باشید و آسیبی به امام برسد

I have one advice for you, to protect revolution, Quran and dear Imam until the last drop of your
blood and pay attention that never you be alive and Imam be injured

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:ای دوستان و ای دبیران و ای آشنایان سعی کنید نماز شب بخوانید که نماز شب چه صفا دارد و انسانها را به سوی خدا می برد

O! friends o! teachers and acquaintances try to do mid night pray because it has coziness and it takes the human toward god

موضوع:نماز و مسجد

پیام:سعی کنید همیشه نماز خود را به جماعت و در اول وقت بخوانید

Always try to perform your prayer with group and perform it on time

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:دانش آموزان عزیز شما هستید که با درس خواندنتان باید این انقلاب را به کشورهای دیگر صادر کنید

Dear student, you should export revolution to other countries by studying

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دبیران دانش آموزان خود را به طرز صحیح و اسلامی تربیت کرده و تحویل جامعه دهید

O’ Teachers train students in correct and Islamic way and deliver them to community

شهید محسن صالحی

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۶

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:بکوشیم که کلاممان، اندیشه مان رفتارمان و خلاصه همه چیزو همه کارمان با ضوابط اسلام منطبق باشد
که این است خواست شهداء و این است تداوم راه آنان

Try to confirm our speaking, thinking, and behavior and in short all works with orders of islam
because this is martyrs’s request and their way could continue by this request

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:نکندآن همه شور و عشق بر اسلام و اسلام خواهی و آن همه خون و عزیز وآن همه صلابت و مردانگی را نه تنها احیاء
و در پرخروشتر کردنش نکوشیم که خدای نکرده به خاموش نمودن آن اقدام نمائیم

Even if we don’t revive and roaring more all of emotions, loving islam, favouring islam, bloods,
dears, firmness and courageous not to extinguish them

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:هرچه داریم مدیون رهبر عظیم الشأن و خون شهداء است نکند خدای ناکرده اهداف شهداء را غفلت کنید و ولی فقیه را تنها گذارید

What we have are indepted to glorius leadership and martyr’s blood. Be careful not to
negligent martyr’s blood and leave velayat faghih alone

شهید حسنعلی کاظمی

نام پدر:حیدرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۶

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ملت قهرمان قدر امام خود را بدانید و همیشه گوش به فرمان این بت شکن قرن باشید
لحظه ای او را تنها نگذارید که فردای قیامت نزد خدا و در پیشگاه شهدا باید جوابگو باشید

O’ hero nation know your Imam value and always listen to this iconoclast’s order. Don’t
leave him alone even for a moment that in final day you must be answerable in front of God and martyrs

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:از شما ها می خواهم که همیشه در جلسات قرآن و سخنرانی و کلاسهای بسیج شرکت کنید

I ask you always participate in Quran meetings and lecture and mobilization classes

شهید محمد رضایی

نام پدر:عبدالعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۶

موضوع:حجاب

پیام:خواهرهای عزیزم امیدوارم که مثل همیشه با حجاب باشید چون خوبی و زینت زن فقط حجاب است

My dear sisters I hope to have higab like before because women’s goodness and adornment is just hijab

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:تنها انتظار من این است که فرزندان خودتان را چنان تربیت کنید که در آینده بتوانند برا ی جامعه اسلام و مسلمین خدمت کنند

My only expectation is to train your children as they can serve for Islamic community and Muslims in future

شهید جواد رستمیان

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۶

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:برای خدا باشد جهاد کنید انفاق کنید و زکات و خمس مالتان را بدهید و نماز را سبک نشمارید

Launch a jihad for God’s satisfaction, donate, pay the alms and your Islamic fifth and don’t disrespect the prayer.

شهید رحیم رضایی

نام پدر:علی محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۶

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:مسلمانان با هم اتحاد داشته باشید، دروغ نگویید، غیبت همدیگر را نکنید و دو رو نباشید
و اين نهضت را قدرش بدانید که هر آنی در امتحان هستیم

O Moslems be united don’t lie don’t back bite and avoid double dealing and appreciate the
value of it since we are under observation every moment

شهید محمود حمله داری

نام پدر:مصطفی

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۶

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:معلمین، کار شما آنقدر گرانمایه و گرانقدر است که می تواند جهانی را شکوفا کند

O, teachers! Your work is so valuable that it could make the world cheerful

موضوع:بصیرت

پیام:این شما استادان و معلمین هستید که فکرها و استعدادها را شکوفا می کنید شما هستید
که این فکرها را جهت میدهید و به سوی یک هدف به پیش می برید،بکوشید تا دنیائی بسازیم
در خدمت جامعه و توده های مستضعف جامعه ای در خدمت اسلام و ایده های اسلامی

O, teachers! You are people who develop thoughts and talents and guide these thoughts toward
one aim , build a world in serving to society and weak people and Islam and Islamic thoughts

موضوع:بصیرت

پیام:آری جهان می خواهد ببیند که آیا بچه مسلمان فقط نماز می خواند
یا فقط می جنگد یا فقط درس می خواند و یا هم جنگ وجهاد و هم نماز و هم سنگر سازندگی و رشد و شکوفایی را تواماً دارد

The entire world wants to know do young Moslems just say their prayers or just fight or just study?
participate in war fight praying and trenchments and developing all together

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:کمال یک دانشجو بدست آوردن موقعیت اجتماعی خوب، شغل، خانه و ماشین خوب نیست.
اینها همه زود گذر است اگر به حقیقت این موضوع پی ببریم و کمالها و ارزشهای بالاتر را نیز بنگریم هرگز تن به ذلت و خواری نخواهيم داد

The ideal perfection of students is not good social position, job, house, and car. they are all
internal if we realize this nation and think about ideal values and perfection we will never humiliate ourselves.

موضوع:بصیرت

پیام:مواظب حرکت های ضد اسلامی و ضد انسانی در جامعه باشیم.
این حرکت ها نیروهای فعال این مملکت را با استفاده از تبلیغات دروغین و با استفاده از نقاط ضعف آنها به راه های کج می کشند

We should be careful about anti Islamic and anti humanity movements in our city,
they advertise false and use their weakness to deviate active people.

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:آری استادان و معلمین عزیز کاری که شما انجام می دهید ریشه در عمق یک جامعه دارد،
نسل جوان با فکرهای جوان در دست شماست، بکوشیم که در پیشگاه حضرت حق در مقابل این امانتهای الهی مسئول نباشیم

O, dear teachers! Your work is so valuable and it has a strike root to society, you guide young generation who have new thought .
try your best to do our duties carefully since we are responsible for these God’s consignments

شهید محمدعلی نعمتی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۶

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:راهی که ماو دیگر شهیدان رفتند راه الله و حسین بن علی(ع)می باشد
و امیدوارم که با به اهتزاز در آوردن پرچم اسلام در سراسر دنیا اسلام و جمهوری اسلامی ایران به پیروزی کامل و نهایی خود نائل گردند

A way that we and other martyrs went, is God’s way and Hussein’s way and I hope
that with flying Islam flag all over the world, Islamic Republic of Iran reach to its final and complete wining

شهید علی شریفی

نام پدر:جعفر

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۶

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:شما ای ملت سلحشور تا زمانی که برای خداوند کارزار می کنید
از هیچ قدرتی نهراسید که بالای همه قدرت‌ها قدرت خداوند است
که پشتیبان شماست بالای هر دستي دستی است مگر دست خداوند

O’ warrior nation, don’t fear from any power, when you fight toward God since the power of God
is the greatest power which is your supporter. Above each hand is another hand except God’s hand and God’s ability

موضوع:دنیا

پیام:ازاین دنیای فانی دل بربندید،که جای خوبی نیست،مگر برای تلاش آخرت،دنیا رابخواهیدبرای آخرت،نکند
دنیا رابخواهیدبرای دنیا این نباشدکه فکرباطل کنیدوبگوئیدکه ما چندروزی دراین دنیا می مانیم
وبعدکه مردیم، مرگ ابدی شماست،اگرچنین فکرکنید،زهی خیال باطل

Don’t get attached to this mortal world which is not a good place, except to try for final days. Want this
world just for final days.Never desire this world for itself, never have a wrong though and don’t say we just stay some
days in this world and will die and death is an eternal thing for us. If you think so,
it would be a wrong thought

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:عمل صالح انجام دهید، زکات دهید که باعث زیادی مالتان گردد. صدقه دهید که از بلاهای دنیوی و اخروی نجات یابید.
صدقه دهید و وقتي كه صدقه داديد دست خود را ببوسید که صدقه ر ا به دست خدا داده ای،
دستی که با خدا داد و ستد کند شیطان از او می ترسد

Perform pious deeds; give alms that increase your wealth. Give charity to save yourselves from troubles in
this world & final days. Give charity and kiss your hand since you have given your hand to God.
Satan fears from the hand which trades with God

موضوع:امربه معروف ونهی ازمنکر

پیام:چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید؟ به خود خدا جوابي نداريم روز قيامت اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید،
كاري كنيد كه در روز قیامت جوابگوي شهدا نباشيد

Why you don’t admonish others to do right & dissuade from doing wrong? I swear to God, if we don’t do
that, we won’t have a reply in resurrection days. Try your best not to be responsible
against martyrs In resurrection days

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:به معلولین جنگ سر بزنید، و از آنان روحیه و فداکاری را بیاموزید. به دیدار مجروحین بروید
و ایمان صداقت را در چهره های افروخته آنها دریابید. از مریضان اسلام عیادت کنید

Visit war invalids and learn from them the spirit of devotion. Visit handy cap soldiers and realize
belief & honesty from their lighted faces. Visit the sick people of Islam

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:ازروز قیامت بترسید و عمل صالح پیشه کنید. از خدا بترسید
و در محضر خدا گناه نکنید، صله رحم کنید تا عمرتان فزون شود و به یاد خدا باشید

Fear from resurrection day and provide pure deeds, fear from God and don’t perform sin in front of God.
Visit your relatives then God will predestinates a long life for you, and remember God in your deeds

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:امروز بر شماست كه تا خون در رگ‌هایتان جریان دارد
در راه خدمت به اسلام و قرآن هیچ‌گونه سستی به خود راه ندهید. شما که عاشق کربلائید

You who are so interested in Karbala, Today it’ is your duty that never be weak for serving
to Islam & Quran till blood flows in your vessels

شهید عیدالله شکرالهی

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۶

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:تمام لحظات خود را با ياد خدا باشيد كه دلها با ياد خدا آرام مي گيرد
و هر كاري كه مي كنيد براي خدا باشد تا مزه شيرين تري براي ما داشته باشد

Always, remember God since you find comfort because of reminding God. To taste its sweet
taste just do your deeds for the sake of God

شهید محمد مختاری

نام پدر:رمضان

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۶

موضوع:حجاب

پیام:خواهرم حجتابت را حفظ کن که سیاهی حجاب تو، بهتر از خون ما، تجاوزگران شرق و غرب را به لرزه می اندازد

O’ my sister protect your hijab because your hijab shaking aggressors in west and east better than our blood

موضوع:نمازومسجد

پیام:درنمازهای جمعه و جماعت شرکت کنید
چون منافقین و کفار از این صف های به هم فشرده نماز و راهپیمایی شما وحشت بسیار دارند

Take part in Friday and group prayers because hypocrities and pagans afraid of pressed lines
in your prayers and demonstrations a lot

شهدای بیست وششم اسفندماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:به آمریکای جنایتکار و دیگر متجاوزین شرق و غرب ثابت خواهیم نمود
تا آخرین نفس و آخرین گلوله از اسلام و قرآن و امام عزیزمان دفاع خواهیم نمود

We will prove to criminal America and other aggressives in west and east that we will defend from islam,
quran and our dear imam till our last breath and bullet

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.