شهدای بیست و نهم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و نهم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

شهید سیدناصر حسینی

نام پدر:سيدمجتبي

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۱۲/۲۹

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:راه حسین(ع) را پیشه گیرید که راه تمام آزادگان و آزادیخواهان دنیا می باشد

Choose Imam Hossein’s path & continue it because it’s the path of all broad minded & freedom fighters all over the world

شهید محمود رستگاری

نام پدر:غلی اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۱۲/۲۹

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:مسئولیت خون تمامی شهیدان به دوش نسل جوان ماست و باید تا آخرین لحظه عمرمان این مسئولیت سنگین را به دوش بکشیم
و برای انجام این مسئولیت باید پیام و راه شهیدان را ادامه دهیم که پیام راه شهداء اسلام محمدی می باشد

young generation is responsible for all martyr’s blood and we should carry this heavy responsibility
till last moment of our life so that we could continue martyr’s massages to be sent to that is Mahdi Islam

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:قدر خود و رهبران فکری و شخصیتهای اسلامی را بدانید که دشمنان برای این که نمی توانند انقلاب ما را از راه نظامی شکست دهند
هر روز به وسیله تبلیغات، سوقصد به شخصیت رهبران فکری یک مملکت را می کنند

know the value of your charactristies since enemies can’t defeat our revolution from military
way think about a nation ‘s mental leaders and celebrities by bad propaganda a every day

شهدای بیست و نهم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:نماز و مسجد

پیام:قرآن و نهج البلاغه را بخوانید و به آن عمل کنید
که سعادت ما در آن است و نماز را برپای دارید و بسازید جامعه ای نمازی انشاءالله

Read Quran and Nahgolbalage and perform it’s orders , since our prosperity is in it .
and set up prayer and make prayer society God willing

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:متاسفانه امروزه ما زیاد شعار می دهیم و وقتی پای عمل پیش می آید کمتر زیر بار می رویم

Unfortunately now days we say too many slogans but in the time of acting we don’t do that

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:اگر می بینید در جامعه اختلافاتی وجود دارد دلیل همه آنها نبودن تقوای خدایی و اخلاص می باشد
پس بیاییم مخلصانه برای رضای خدا بکوشیم اگر کاری برای خدا باشد اختلاف از بین می رود

If you see there are diversity of opinions in the society it’s due to lacking of divine virtue and sin certify
so far let’s try sincerity for God satisfaction because if any work is done for the
sake of God the differences will disappear

شهدای بیست و نهم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:بر علیه مستکبران بشورید و یاری کنید دین خدا را که شما پیروزید
و خدا وعده پیروزی به تقوی پیشگان و یاری دهندگان دین خدا داده است

Revolt against enemies and assist God religion because God promise to succeed virtuous and Gold religion assistances

شهید اسماعیل محمدی

نام پدر:بهرام

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۱۲/۲۹

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دوستان عزیز باید شما مبارزه با کم فروشان کنید که حتماً شما کم فروشان را می شناسید با آنها دوست نشوید.
اگر دوست شوید حق مردم مستضعف را پایمال کرده‌اید

You my dear friends should fight against short changers and I’m sure you know that you shouldn’t
make friends with them if you do so you have violated poor people right

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دوستان بدِ خود را رها کنید و حتماً قرآن را بخوانید

Avoid from bad friends and read Quran certainly

شهید احمد سلیمانی

نام پدر:صفرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۲۹

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:مرگ بر آمریکا و همسنگرانشان یادتان نرود

Don’t forget down to America and his fellow fighters

شهید سید مصطفی نوریان

نام پدر:سید محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱۲/۲۹

موضوع:حجاب

پیام:مسئوليتي كه شما در قبال خون شهداء داريد حفظ حجاب است، حجاب شما تداوم بخش راه شهداء است

Your responsibility against martyrs’ blood is protecting hijab. Your hijab is permanence of martyrs’ way

شهدای بیست و نهم اسفند ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:مردم بدانيد اين حكومت، حكومت امام زمان است.
مملكت، مملكت امام زمان است و هيچكس حق ندارد به انقلاب توهين كند

O’ people know this government is Imam Mahdi’s government. This country is Imam Mahdi’s country
and nobody has right to insult to the revolution

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.