شهدای یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید محمد کاظمی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۰۱/۰۱

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:شما بكوشيد که دین خود را به این انقلاب و این شهدای عزیز اداء کنید و این دنیا جای خوشگذرانی نیست
و ما باید در این دنیا هر چه می توانیم برای آخرت کار نیک كنيد

You try to pay martyrs and revolution’s debt and this world isn’t place for free- living and we should
do good worksas much as we can for afterlife

شهدای یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:دنیا

پیام:این دنیا که جای خوشی نیست ، دنیا که جای استراحت نیست ، دنیا به جز گرفتاری و ناراحتی وغم و غصه چیز دیگری ندارد
دنیا یک گذرگاه است ما باید محبت دنیا را از دلمان بیرون کنیم و آخرت را آباد کنیم

This world isn’t a place for happiness and rest the world doesn’t have any thing except problems and
unhappiness and upset the world is just a pass way , we should free our heart from the love of world

 

شهید احمد سلیمانی

نام پدر:براتعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۱

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:درتمام شعائر اسلام ومساجد ونماز جمعه وجماعات شرکت فعال داشته باشید
وبا حضورتان درصحنه بندبند دشمنان اسلام را از هم پاره کنید

Participate in all rituals of Islam and mosques and Friday prayers and groups actively and tear the
enemies’ joint by joint with your presence in stage

شهدای یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:در زندگی با تقوا ومتواضع وقانع باشید یک لحظه از یاد خدا ومردن غافل نمانید

Be with virtue and modest and content in your life and don’t neglect from memory of God and death even a moment

شهید اصغر مهرابی

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۱

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:خدا را همیشه در همه حال شاهد و ناظر بدانید

Always keep in your mind God is obsever and spectator in all conditions

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

 

پیام:با بسیج همکاری کنید و اگر اشتباهی هم دارند به طور برادرانه و سازنده تذکر بدهید و روز به روز بسیج را بسیج تر کنید به ضد منافقان و دشمنان انقلاب

Cooperate with Basij, If they make a mistake, remind them brotherly and creatively. Make Basij more
mobilization against hypocrities and enemies of revolution

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.