شهدای سوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای سوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدعلی قاسمی

نام پدر:امیرآقا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۳

موضوع:دنیا

پیام:ای کسانی که می خواهید راه شهدا را ادامه دهید گول دنیا را نخورید خالق را رها نکنید که به مخلوق پناه ببرید

O’ those who want to continue the way of martyrs, be careful that never this world deceive you.
Be careful never leave the creator and rely on creature

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هر قدمی که بر می دارید فقط برای اسلام باشد از خط رهبری ولایت فقیه پیروی بکنید
و از بزرگان دین سرمشق بگیرید این را بدانید که این دنیا سرایی بیش نیست
و دیر یا نزدیک همه به کام مرگ خواهند رفت پس چه بهتر که درراه اسلام و هدف راه این باشد

Take pace just for Islam. Follow the way of Velayat Faghih, use the guidance of religious important persons in your life.
Know that this world is just a mirage. All of us will face with death soon or late.
It is better to die in the way of Islam and aim

شهدای سوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:فرزندان خود را تا آنجا که در توان داری به درس خواندن تشویق بکن
و به کلاسهای قرآن ببر چون آنها باید با قرآن آشنا بشوند و سرمشق خود قرار دهند

Encourage your children to educate as much as you can. Conduct them in Quran class, Because
they must be familiar with Quran and use Quran orders in their life

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:باتمام قدرت وتوانی که داری در خدمت اسلام باش چون ما هرچه که دراین راه بکوشیم
باز هم کم کار کرده ایم چون این یک وظیفه شرعی برای هرفرد مسلمان است
و هرکس از این کار سر باز بزند از اسلام پیروی نکرده

Be in service of Islam with your whole power & ability. Because how much we try in this way, it is less yet,
and Because it is a religious duty for every Muslims. Every body disobedient it, didn’t obey Islam

شهدای سوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای کسانی که می خواهیدراه شهیدان را ادامه دهید بدانیدکه
طرز تفکرما چگونه بوده باید بدانیدکه مابه عنوان یک فرد ناقابل ویک قطره از اقیانوس هستیم به شماسفارش می کنیم
که ای بشر ای رهروان راه شهیدان بدانیدکه راه ماراه حسین و الگوی ما همان حسین شهید است

O’ those who want to continue the way of martyrs, be aware that how was our view, you must know that
we are as an insignificant person and we are like a drop in ocean. We advice you, o’ humankind , o’ followers
of the way of martyrs , our way is the way of Imam Hussein and our pattern is Imam Hussein too

موضوع:رازئنیاز

پیام:خدایاگناه ازما وبخشش ازتو،ظلم ازماوعفو ومهربانی ازتو،نافرمانی ازما وهدایت وراهنمایی ازتوست.
پس بارخدایا ازتو می خواهیم به آن مسیری که می دانی هدایتمان کنی
واز سرخودپسندی وخودخواهی ونفس اماره که هرآن درکمین است که مارا به ورطه هلاکت بیندازد بدورمان دار

O’ God the sins, the oppression and disobedience are made by us and forgiveness, pardon, kindness and guidance
are from you, so O’ God we ask you to guide us to the path that you know and help us to be always away
from snobbery, selfishness and concupiscence which always awaits us to destroy our good deeds and our faiths

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:شکیبا باشید و در سختی ها خود را نبازی و خدا را هیچ گاه فراموش نکنی
چون اگر خدا را فراموش بکنی فوراً به دام شیطان خواهی افتاد وازمسیر اصلی بیرون خواهی رفت

Be patient, and control yourself in difficulties. Never forget God because if you forget God, Satan
deceives you immediately and keep you out of the right way

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.