شهدای پنجم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای پنجم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید حسنعلی قنبری

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۵

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:برای اینکه جامعه به فساد و نابودی کشانده نشود تنها راه امام که همان راه خداست بروید
و از این راه منحرف نگردید که هر کسی از این راه منحرف شود نابود است.
مثل بنی صدرها و منافقین ضد خدا و ضد خلق خدا

To prevent the destruction and deterioration of society you just obey imam’s path the path that is the same
as God’s right path and don’t change your path that if anybody does it , he/she will be destroyed such Banisadrs
and hypocrites who are against God’s religion and are against God’s creatures

موضوع:بصیرت

پیام:باید شما هر چه بیشتر با روحانیت اصیل رابطه برقرار کنید و از روحانیت حمایت کنید
و سه بعد سپاه را فراموش نکنید که پاسدار باید دارای سه بعد باشد: ایدئولوژی- سیاسی و نظام

You should make a relation ship with the trueborn spirituality more than before and support the spirituality and
don’t forget army’s three dimensions that’s why a sentry should have three dimensions :
ideology political and military

شهدای پنجم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:بصیرت

پیام:ماه محرم و عاشورا را سبک نشمارید و به نحو احسن آن مراسم را برگزار نمائید و دعای کمیل و نماز جمعه را هر چه با شکوه تر برگزار نمائید

I have message for my sentry brothers too . my message is to try harder to choose Army’s people from the
great ones and be a sample yourself and prove imam’s that said: if the Army didn’t
exist the country would be destroyed

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:ماه محرم و عاشورا را سبک نشمارید و به نحو احسن آن مراسم را برگزار نمائید و دعای کمیل و نماز جمعه را هر چه با شکوه تر برگزار نمائید

Respect Ashoora and Moharram’s moth and perform the ceremonies in the best way and read Khomeil’s
pray and say Friday’s prayers as well as you can

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از روحانیت و و لایت فقیه طرفداری کنید و روحانیت اصیل را از یاد نبرید
و همیشه حامی آنها باشید چونکه کشور بدون ولایت فقیه مثل کشور بدون دکتر است

Obey spirituality and there lingoes province and don’t forget the trueborn spirituality and always
support them that’s way a country without the religious province is similar to a country that has no doctor

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:این هشدار را می دهم که دشمنان اسلام منافقان دارند وارد می شوند
و در لباس موافق اسلام به جمهوری اسلامی ضربه می زنند مثل بازرگان ها و امثالهم

I make you a ware that Islamic enemies hypocrites are coming you and trying to destroy Islamic
republic while clothes same as yours they are merchants that lock just like us and others

شهدای پنجم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:خط و هدف جمهوری اسلامی که همان لاشرقیه و لاغربیه است از یاد نبرید و حواستان باشد که از این راه منحرف نشوید

Don’t forget Islamic republic’s strategy and goal that says ” niethe east nor west” and be
careful not to be as a retrograded person

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امام را دعا کنید و از خداوند بخواهید که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار
از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا که این شعار ما جوانان حزب الله در جبهه ها است
و سخنان امام و فرامین امام را انجام دهید

Blessing imam and ask God that ‘ o God ! preserve imam Khomeini until imam Zaman’s revolution .
subtract our life time and add it to imam’s lifetime and this is our slogan God’s party teenagers at the
front and act imam’s talking and commands

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هدف از قیامتان را فراموش نکنید که مردم برای حفظ اسلام، حفظ قرآن، حفظ نشر عدل و فضیلت،
احقاق حقوق محرومان و ستمکشان ، احیای احکام پیامبران، استوار ساختن مبانی حریت و آزادی، اعادة حیثیت شیعه و … قیام کردند

Don’t forget the goal for your rising and know that the reason why people rose was to protect Islam
to protect Quran to protect the increase of equality and virtue to legislate rights for deprived
people and the oppressed ones and to revival

شهید محمد حسین جمشیدیان

نام پدر:صادق

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۵

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:در همه مشکلات محکم و پایدار باشید

Be strong when facing all problems and difficulties.

شهید اسدالله نجفیان

نام پدر:قنبرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۵

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:ما رفتیم به شعار خود عمل کرده باشم ما شعار دادیم ( استقلال آزادی جمهوری اسلامی) این شعار تنها نبود.
خون بود پیام بود و شهادت بود و هست

We went and act our slogan. We shout slogans: Independence, liberty, Islamic Republic.
This wasn’t just a slogan,

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:با دشواری ها و سختی های زندگی بجنگید و مقاومت کنید

Fight with problems and difficulties of life and resist

شهدای پنجم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:نماز و مسجد

پیام:ای مسلمانان امام را تنها نگذارید مسجد ها را پر کنید اینها سنگر است نماز جمعه را فراموش نکنید

O’ Muslims don’t leave Imam alone. Full mosques. These are trenches. Don’t forget Friday prayer

شهید منوچهر ذبحی

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۵

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:امید به اینکه در صراط مستقیم الهی صراط شهیدان و صالحان و انبیاء و امامان قرار بگیریم
و این دعای همیشگی اهدنا الصراط المستقیم مستجاب شود و هر شعارمان به شعوری مبدل شود

I hope that we be in divine direct way, martyrs and righteous people and prophets and imams’ way
and this eternal prayer” God guide us to direct way” be accepted and every slogan convert to an instinct

شهید مصطفی سلیمیان

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۵

موضوع:توسل و دعا

پیام:شما ای مسلمین کارتان دعا و عبادت باشد امیدوارم که موفق باشید

O’ Muslims: your works should be praying and worshiping God؛ I hope that you be successful

شهید مرتضی منتظری

نام پدر:اطفعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۵

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:از خواهرانم می خواهم که فرزندانشان را در راه اسلام به آموختن قرآن و یادگیری تعالیم اسلامی تشویق کنند

I asked my sisters to encourage their children to learn Quran and Islam teachings in Islam’s way.

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.