شهدای ششم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای ششم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید مهدی قورئیان

نام پدر:رضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۶

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:بر هر شخصی عاقل و با ایمان است که این جهان را گذرگاهی به سوی جهان جاویدان بگذرانند
و لازم است که پیوسته در فکر عالم پس از مرگ بوده و خود را برای سفر پر خوف آخرت آماده کند

It is obvious for everyone who is wise and believer that this world is a passage- way to immortal world.
It is necessary for you think about the world after death and prepare our self for dreadful final days

شهید ناصر شفیعی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۶

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:در خود سازی و پاک کردن نفس خود از همه آلودگیها بکوشید

Try for self train and clean your spirit from all dirtiness

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیامبکوشند و مطالعات خود را در فرهنگ اسلامی بیشتر کنید

Try and increase your studies in Islamic culture

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:در مورد مسائل هرچه که باشد قضاوت نکنید تا تحقیق نکرده اید و مطمئن نشده اید صحبتی نکنید

Don’t judge about issues every thing that they are. Don’t speak until you don’t have researched and don’t become sure

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از هرموضعی که رهبر عزیز از قبیل جنگ و یا هر مسئله دیگری ابراز داشتند بشدت پشتیبانی کنند
که خشنودی الله در اطاعت امر رهبراست و بدانید که خداوند شاهد اعمال است

Support from every position such as war or every other issue that dear leader expresses seriously that
God’s satisfaction is in obedience from leader’s order. And know that God observes works

شهدای ششم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:بصیرت

پیام:رابطه خود را با نهادهای انقلابی بخصوص حوزه علمیه وسپاه و بسیج محکم کنید و در کنار دروس خود به سیاست ها و مسائل روز آگاه شوید

Firm your relation with revolutionary organs especially theological school and army and mobilization
and be aware about political and day issues beside your lessons

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:با پشتکار و علاقه دروس خود را دنبال کنند که جامعه ما نیاز به فرهنگ اسلامی و صدور آن به دیگر کشورها دارد
و این شمائید که باید دست به کار شوید

Study your lessons with endurance and interest that our community needs to Islamic culture
and exporting it to other countries and you must start

شهید نورمحمد گوگونانی

نام پدر:رحمان

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۶

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از رهنمودهای امام گونه رهبر عظیم الشان پیروی کنید، و دیگر نگذارید نفاق و اختلاف بین شما بیندازند
و روز به روز به فعالیت خود در راه اهداف انقلاب کوشا و کوشاتر شوید

Obey the guides of high – ranking leader which are the same as Imam’s& don’t allow that they cause
contrast& conflict among you & every day be more active in your activities to accomplish the revolution’s goals

موضوع:نماز و مسجد

پیام:سنگرهای خود یعنی مساجد که مهمترین سنگر مبارزه است را رها نکنید، و مردم را به مساجد بکشید،
چون مسجدهای کنونی یک دانشگاه و حوزه علمیه می باشند

Never empty your trenches i.e. the mosques which are the most important trenches for fighting against
enemy & invite people to the mosques because these days the mosques
are like universities & religious schools

شهدای ششم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای امت شهیدپرور ایران تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی،
پشتیبانی قاطع و بی دریغ از دولت جمهوری اسلامی و پیوستن به خط امام که همان خط اصیل اسلام و محمد است

O’ Iranian nation whose country has lots of martyrs: the only way for saving Islam & the way for freedom
of the needy& the final victory is to support Islamic republic government in decisive &generous way& is to
join to Imam’s line which is the same as Islam’s & prophet’s pedigreed line

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:مردم آستین های خود را بالا بزنید و از جنگ و شهادت در راه خدا نترسید
و بر امپریالیسم های شرق و غرب و اسرائیل کافر بشورید
و انسان های به بند کشیده را آزاد سازید البته به رهبری امام امت

O’ people start going to the fronts & never afraid from war & martyrdom in God’s path& fight
against the pagan east & west imperialism & make free the captive ones by Imam’s leadership

شهید حسین نمازیان

نام پدر:حیدرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۶

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:به وصیتنامه های شهیدان توجه کنید که خداوند همه ی شما را در کارها و عبادات پیروز کند

Pay attention to martyrs’ wills. I hope that God make you win in works and worships

شهید علی نادعلی

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۱/۰۶

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:بدترین چیزها خود محوری، خود بینی و دوری از رهبری است

The worst things are selfishness and going out of sight of leadership

موضوع:دنیا

پیام:درپول پرستی فرو نروید، مادیات و دنیا را اصل قرار ندهید.
از مال دنیا فقرا را ببینید و از تقوا اولیاء را، از زندگی فرار نکنید
و در زندگی غرق نشوید که اسلام نه رهبانیت دارد و نه دنیا پرستی

Don’t be drowned in wealth. Don’t put materialities and world in main rank. For wealth look at the poor and for
virtue put saints as your model and don’t escape from life, don’t be drowned in life because both
monastic and mammonish are not in islam

شهدای ششم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ازروشنفکر بازی ها دست بردارید، وقتی اشکِ ترس از خدا به چشمانتان آمد به روان بهشتی مظلوم و رجائی و باهنر مظلوم درود بفرستید

Avoid from being captured into hands of broad-minded people. When you cry for fearing of
God send greetings to meek Beheshti, Rajaee, and Bahonar

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.