شهدای دوازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای دوازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید محمود رحیمی

نام پدر:مختار

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۱۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:لحظه ای از نام ویاد خدا غافل نشوید و درراه خدا ودین کوشا باش که هرچه بکوشی باز هم کم است

Never forget God even for a moment and be active in God’s and religion’s way as it is less in any extent

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

شهدای دوازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

پیام:ازهمگی می خواهم که در همه حال پیرو ولایت فقیه باشید وهمیشه روحانیت را سرمشق خود قرار دهید
و باکفار ومنافقین وبا آمریکای خونخوارو دیگرقدرتهای شیطانی با تمام قوا بجنگید
وانتقام خون شهیدان را ازآنها بگیرید و در نمازهایتان امام را دعا کنید

I ask all people to be follower of velayate Fagih in every situation and always set clergymen as your
sample and fight with all of your power against America and other evil powers. Revenge the martyrs’
blood and pray for Imam in your prayers

انتهای پیام

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.