شهدای شانزدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای شانزدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید غلامرضا محمدی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۰۱/۱۶

موضوع:رازونیاز

پیام:خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز. خود چگونه مردن را خواهم آموخت

O god train me how to live I myself will learn how to die

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:خدمت تمام خواهران و برادران مهربانم سلام می رسانم
و امیدوارم در راه و در مسیر انقلاب که مانند رودخانه ای در جریان است و در خط امام امت مان گام بردارید

I say hello to all my kind brothers and sisters and I hope you step in the revolution ‘s way and it’s right
path which is similar to a river which is following step in our nation ‘s imam ‘s path

شهدای شانزدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:به وحدت کلمه که اینقدر امام روی آن تاکید کرده اند
و شهیدهایی بخاطر آن جان خود را بر کف نهادند به گوش جان و دل فرمان ببرید
و به منافقین از خدا بی خبراجازه هیچ گونه فعالیت که برضد امام و امت است را ندهید
و نگذارید که در صفوف متشکل شما راه پیدا کنند

Obey the word’s unity enthusiastically the word on which imam has laid stress and for which most martyrs have
given up their lives and don’t allow the seditious . who are against god .do any activity that is against imam
and nation and don’t let them find way in the your united lines

شهید ناصر نوروزی فر

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۱۶

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:دانش آموزان عزیزتداوم بخش انقلاب اسلامی شماها هستیدکه تمام دنیاروی شماحساب می کند
ازشما می خواهم که درس خودرا به نحواحسن بخوانیدو ازمعلمین خود اطاعت کنید
وبخصوص دردروس ديني وايدئولوژي كوشاباشيد وسعي كنيد دِين خودرا به اين ترتيب به اسلام وقرآن اداكنيد

Dear students, you are continuer of Islamic revolution that all people around the world count on you.
I ask you to study in the best possible way and obey your teachers and be diligent especially in
religion and ideology lessons and try to pay back your debt to Islam and Quran in this manner

شهدای شانزدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:خواهران و برادرانم ما این انقلاب را به سادگی به دست نیاورده ایم،
ما مطهری ها و مفتح ها و بهشتی ها و رجائی ها و باهنرها در این راه داده ایم،
ما هر روز بهترین فرزندانمان را فدا کرده ایم، قدر این انقلاب را بدانید

O’ my brothers and sisters, we don’t have obtained this revolution simply. We lost Motaharis and Mofatehs and
Ragaees and Bahonars in this way. We have sacrificed our best children every day.
Know the value of this revolution

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:چقدر زیبا ست دردامان اسلام زیستن را درک کردن و عاشق اسلام شدن و در راه عشق کشته شدن.
چقدر زیباست که انسان عشق خود را بشناسد و درراه آن کشته شود

How beautiful is living under the patronage of Islam and understanding and falling in love with Islam
and being killed in the way of love. How beautiful it is that human know his love and be killed in its way

شهدای شانزدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:نمازومسجد

پیام:دعای کمیل و نماز جمعه را که از دستاوردهای انقلاب است را به نحو احسن به جا آورید

Perform Komeil prayer and Friday prayer in the best possible way that they are achievements of revolution

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.