شهدای بیست ویکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید فتح الله جمشیدیان

نام پدر:شکرالله

تاریخ شهادت:1366/01/21

موضوع:حجاب

پیام:اي خواهرم از شما مي خواهم كه زينب گونه باشيد و مانند زينب از خون من بلكه خون تمامي شهيدان اسلام دفاع كنی
و پيام شهيدان و اين خطه اسلامي را بگوش جهانيان برساني و حجاب خود را حفظ كني كه حجاب شما از خون من برنده تر است

O’ my sister, I ask you to be like Zeinab, defend all Islamic martyrs’s blood andme like Zeinab
and send the message of martyrs and Islamic part to the ears of universe. Protect your
hijab because your hijab are sharper than my blood

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:تنها از ولايت فقيه، كه ولايت فقيه استمرار حركت انبياء است، پيروي كنيد و تنها از حزب خدا پيروي كنيد كه حزب خدا هميشه پيروز است

Just follow ” Velayat faghih “which is the continuity of the walk of prophets and just
follow God’s party that is always victorious .

موضوع:راز و نیاز

پیام:اي پروردگار من،تو كه بخشنده و مهرباني تو كه توبه ي بندگان گنه كارت را قبول مي كني
و آنان را مورد عفو و بخشش قرار ميدهي،پس گناهان مرا ببخش و بيامرز و مرا در آخرت روسياه مگردان

O’ my lord, you are merciful and kind, you accept repent of your sinful servants and forgive all of them.
Please forgive my sins and have mercy on me and don’t put me to shame in final day

شهدای بیست و یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید اسماعیل هنرمندی

نام پدر:مرتضی

تاریخ شهادت:1366/01/21

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:شما دانش آموزان هستید که باید این مجلس های قرآن و کتابخانه ها را پر کنید و این مجالس رادر دست بگیرید و تقویت کنید

You, students must full these Quran meetings and libraries and seize these meetings and enrich them

شهید ناصر یوسفیان

نام پدر:لطفعلی

تاریخ شهادت:1366/01/21

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:با خداوند پیمان می‌بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربلاها با حسین(ع) همراه باشم سنگر او را خالی نکنم
تا هنگامی که همه احکام اسلام در زیر پرچم اسلام امام زمان (عج) به اجرا در آید

I conclude a contract with God that to be with Hussein in all Ashuras and in all Karbalas, and don’t
empty his trench until the time when all Islamic commands be performed under the Islamic flag of Imam Mahdi

شهید مجید سرمدی

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:1362/01/21

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:هميشه به ياد خدا باشيد و آخرت را فراموش نكنيد

Think about God at all times and never forget the final days

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:خواهران و برادران مسلمان در هر كجا كه هستيد وظايف خود را فراموش نكنيد ،
پاسداري از خون شهداء و اطاعت كامل از دستورات ولايت فقيه را هرگز فراموش نكنيد
مواظب ضد انقلاب و ستون پنجم باشيد

O Moslem sisters and brothers don’t forget your duties where ever you are and always protect martyr’s
blood and never forget obeying the Velayat- faghih orders completely and be careful about the
ones who are against the revolution and internal enemies

موضوع:بصیرت

پیام:مواظب ضد انقلاب و ستون پنجم باشيد به شايعات توجهي نكنيد
از كمبودها كه اثرات هر جنگ و انقلابي است شكايت نكنيد از خداوند كمك بخواهيد و رو به خدا ببريد

Be careful of anti-revolution and about internal enemies don’t pay attention to gossips never complain
about the shortages because they are the effects of any war and revolution
and only ask God for help and obey him

شهدای بیست و یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:در هر جا هستيد مطالعه كتب اسلامي مخصوصاً كتب استاد شهيد مرتضي مطهري را انجام دهيد

Study Islamic books everywhere you are especially martyred professor Morteza Motahari’s books

شهید مرتضی پور محمدی

نام پدر:رجبعلی

تاریخ شهادت:1366/01/21

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:گرد سخنان بی جا و بی مورد نگردید که تمام بدبختی ها از همین سرچشمه می گیرد

Don’t pay attention to improper Speeches because they are the Root of all problems.

موضوع:توسل و دعا

پیام:از برادران و خواهران می خواهم که در برابر مشکلات صبور باشید
و دعا به امام زمان را فراموش نکنید که دعا اسلحۀ مؤمن است

I ask sisters and brothers to be patient with problems and don’t forget praying for imam
Zaman because praying is like a gun for believers.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:عزیزان محصل و دانشجو بسیار خوب درس بخوانید وهمراه درس خواندن تقوای الهی را پیشه خود سازید
و به تهذیب و تزکیه نفس نیز مشغول شوید که تعلیم و تزکیه همراه با هم عبادت است

Dear students study your lessons very well and also be pious and busy with moral refinement
and purification of the soul because learning and purification all together are worshiping.

شهدای بیست و یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:حجاب

پیام:از زنان جامعه می خواهم که حجاب خود را حفظ کنند که بی حجابی خیانت است
به خون شهیدان و با حجاب بودن زینت زن و حفظ اسلام و خون شهیدان کوبندۀ دهان بدخواهان اسلام است

I ask women to keep their Hijab because not having Hijab is a treachery to the martyr’s blood and
having Hijab is like an ornament for women and to protect islam and martyr’s
blood and also a beater for malevolent of islam.

موضوع:احترام به والدین وحلالیت

پیام:از گناهان خود پشیمان شوید که پشیمانی کفارۀ گناهان است به پدر و مادر خودنیکی کنید که ظلم به پدر و مادر گناه کبیره است

Be repentant from your sins because being repent is an expiation for the sins do good deeds for
you protection because oppression to parents is a mortal sin.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:احکام قرآن را فراگیرید که به گفتۀ رسول اکرم قرآن درمان دردهاست

Learn the commands of Quran because according to what the prophet has said ” Quran is the cure of the disease.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:دنبال کسب حلال روید که مال حلال خود نوعی جهاد است پس بکوشی که فقط از راه حلال روزی خود را بدست آورید

do leyal ( Halal) trade because a clean sustenance is an example of Jihad so try to find your sustenance only in a lawful way.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:با یاری جستن از حق تعالی به خود سازی مشغول شوید مبادا عمرتان بیهوده تلف شود

Be busy with foppishness with asking help from the great God and be careful not to waste your time in life.

شهدای بیست و یکم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:در تربیت فرزندان خود بکوشید تا فرزندانی صالح و شایسته تحویل جامعه اسلامی بدهید که فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است

Try hard in training your children to deliver some pious and worthy children to the society because
a pious child is a flower from all the frowners in paradise.

شهید حسین داوری

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت:1366/01/21

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:با دشمنان اسلام به مبارزه بر خیزید و تا نابودی دشمنان اسلام به مبارزه ادامه دهید

Fight with enemies of Islam and continue it until the extinction of Islam’s enemies

شهید محمدمهدی صالحی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:1366/01/21

موضوع:نماز و مسجد

پیام:صفوف نماز جمعه ها شکیلتر نمایید و دعای به رزمندگان را فراموش ننمایید

Beautify the Friday prayer meeting don’t forget to pray for fighters

موضوع:حجاب

پیام:سفارشم به شما این است که حجابتان را حفظ کنید، چون حجاب شما اسلحه ای است در دست شما علیه دشمنان اسلام

My advise to you is to protect your covering because your covering works a weapon in your hand against Islam’s enemies

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:شما باید ادامه دهنده راه شهدا باشید، شما باید پاسدار خون شهدا باشید

You should continue martyr’s way you should be the guard of martyr’s blood

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.