شهدای بیست ودوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست ودوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید اسفندیار ابراهیمی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:بايد خدا و قرآن را شناخت و با پوست و گوشت خود آن را لمس نمايید
و يا به عبارت ديگر از مرحله ايمان و جهاد گذشته تا به مرز شهادت برسید

You must know God and Quran and touch it with your whole body (meat and skin) or in other
words pass from trust stage until getting to the martyrdom border.

شهید ناصر صفدری

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:نماز و مسجد

پیام:نماز جمعه اين سنگر تشكل و وحدت را هر روز مستحكم‌تر كنيم كه اين نماز جمعه مشتي است بر دهان ابرقدرتها

Thend Friday prayer which is the trench of unity because the Friday prayer is a fist on superpower nation’s mouth

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:مبادا كه به دنبال خوشگذراني برويد كه رمز پيروزي دشمنان شماست
و شما وحدت كلمه را سرلوحه خود قرار دهيد و سعي كنيد در تمام كارها و به خصوص در عبادت خلوص داشته باشيد

Don’t follow free- living because it is code of victory for your enemies and you should put unity
as your heading and should try to have purity in all works and specially in prayers

شهدای بیست ودوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید احمد موحدی

نام پدر:فرج الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:تا فرصت دارید مطالعه کنید و شناخت پیدا کنید شناخت قلبی (عین الیقین) که اگر به این درجه رسیدید
که فقط خدا را ببینید زندگی ومرگ، سختی و آسانی همگی برایتان یکسان است

Seize the opportunity and study; find recognition, such a heart recognition that if you reach in
this point you will just see God. Life and death, difficulty and easy will be similar for you

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:ازامت شهید پرور می‌خواهم که در مقابل منافقین داخلی محکم بایستد هر چند آنان افراد پاک و نمونه‌ای را از ما گرفتند
(بهشتی‌ها و مطهری‌ها و رجایی‌ها و باهنرها) ولی بدانید که اسلام با این خونها زنده است

I ask growing martyr’s nation to resist against inter hypocrities however they kill our pure
and sample individuals (like Beheshti, Motahari, Rajaee and Bahonar) but know that islam is alive with these bloods

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:تا زنده هستید دست از این امام برندارید که خدا بر ما عنایت و لطف کرده که چنین رهبری به ما داده، قدر چنین رهبری را بدانید

Don’t leave imam till you are alive because God do kindness for us and grant us such a leadership. Know your leader’s value

شهدای بیست ودوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:اگربه عمق و حقیقت مرگ پی ببریم که این راهی است که همه باید بروند
حالا یک کمی زودتر یایک کمی دیرترو این جان برایمان یک سرمایه است، پس اندک حسابش نکنید

If we recognize the depth and reality of death that is a way and all of us must traverse this
way maybe soon or late, our life is a capital for us therefore don’t calculate death insignificant

شهید محمدعلی حججی

نام پدر:ابوالقاسم

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:هر گاه خواستيد گريه كنيد براي مصائب اهل بيت بويژه براي ابا عبدالله الحسين(ع) گريه كنيد

When you wanted to cry, cry for 14hdy Imams ‘disasters especially for Imam Hussein

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:قرآن و دعاهاي وارده براي فرج امام زمان را زياد بخوانيد و به قران عمل كنيد

Read Quran and praying which are special for Imam Zaman’s coming a lot and act to Quran

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:اگر مي خواهيد در دو عالم سرافراز و سعادتمند باشيد خودتان را از ائمه معصومين نه جلو بيندازيد
و نه عقب، پشت سر آنها حركت كنيد و در كارها و مشكلات به آنها متوسل شويد و آنها را شفيع خود قرار دهيد

If you want to be honored and fortunate in both worlds follow 14hdy Imams and appeal to them
while encountering problems at works and know them as your preemptors

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:معلمان عالي قدر فرزندان ملت را مؤمن و عاشق اهل بيت تربيت كنيد

O’ highly Valued teachers: train nations’ children as pious ones and as the ones who would love 14hdy Imams

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:براي هر چه بيشتر نزديك شدن فرج آقا حجت ابن الحسن (ع) دعا كنيد

Pray for Imam Zaman’s coming to come sooner

شهدای بیست ودوم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:اي ملت ايران، خداوند تبارك و تعالي و امام زمان(عج) را در هر حالي ناظر بر اعمالتان بدانيد

O’ Iran nation: know exalted God and Imam Zaman as observer at any satiation you are

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:تا مي توانيد در استقرار يافتن احكام الهي در روي زمين كوشش كنيد و سستي به خود راه میدهيد
و كار شكني نكنيد كه اگر خداي نكرده اهمال كاري يا كارشكني يا نقشه كشيدن عليه نظام جمهوري اسلامي بشود
مديون خون شهداي انقلاب اسلامي هستيد

Try your bests to settle divine commands on the earth and don’t feel weakness and don’t
obstruct because if God forbid you show lack of determination or if you cause enemies make
plots against the republic of Islam you will be responsible for Islamic revolution’s martyrs’ blood

موضوع:امربه معروف ونهی ازمنکر

پیام:زبان را كه وسيله اي است براي انجام يكي از بزرگترين فرائض و واجبات الهي يعني امر به معروف و نهي از منكر بكار بيندازيد

Use the tongue which is a part to do one of the biggest duties and one to the divine necessities-
admonishing to do right and to avoid sin

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:از مواضع تهمت دوري كنيد، غيبت نكنيد، دروغ نگوييد، تهمت نزنيد، اشاعه فحشاء نكنيد، مدح بي جا ننمائيد، فحش و ناسزا ندهيد، …و جدال نكيد

Avoid slander, don’t beck bite, don’t tell lies, don’t spread sins, don’t praise when it’s not needed,
don’t revile and don’t fight with each other

شهید عباسعلی قندهاری

نام پدر:حسنعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:تقوا را پیشه خود ساخته که این دنیا زودگذر و فانی است و تنها چیزی که ازانسان باقی می ماند
کارهای خیر و اعمال صالحی است که فی سبیل الله انجام شده است

Choose the piety because this world is ephemeral & transient and the only thing that remains
for human is his good deeds in God’s path.

موضوع:ائمه و معصومین

پیام:دعا کنید و از خداوند تبارک و تعالی بخواهید که فرج امام زمان (عج) را هر زودتر بگرداند

Pray and ask the God on high to put Imam Zaman’s arrival sooner.

شهید علی اکبر محمدی

نام پدر:قربانعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:ای مردم مواظب این ضد انقلاب و منافقین باشید که تمام این مشکلاتی که ما داریم ایجاد کننده آن اینها بوده اند

O’ people, be careful about anti- revolution & hypocrites since they have created all the problems that we face

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:علم و اخلاق را فرا گیرید تا بتوانید بوسیله این علم انقلاب اسلامیمان را به تمام جهان برسانیم و صهیونیست و امپریالیسم را ریشه کن کنیم

Learn, science and moral to send our Islamic revolution all over the world & annihilate Zionism & imperialism

شهید محسن محمدی

نام پدر:نعمت الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:از غیبت و تهمت و افترا دوری کنید و همه در یک صف آهنین برای اسلام دفاع کنید و حالت جاذبه داشته باشید
تا بتوانید افراد گمراه را به راه راست هدایت کنید

Avoid backbiting; accusation and calumny all defend in an iron like for Islam. In order to guide
astray people in the straight path you should have attractiveness mode.

شهید محسن محمدی

نام پدر:نعمت الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:همۀ ما مدیون این رهبری و این انقلاب هستیم و باید که این انقلاب را به اقصی نقاط دنیا صادر کرد
و مقدمۀ ظهور حضرت مهدی(عج) را فراهم آوریم

All of us are in debated to this leadership and this revolution. We must export this revolution to
farthest place of the world and prepare Imam Mahdi’s appearance’s preliminaries.

شهید صادق معینی

نام پدر:عبدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۱/۲۲

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:بدانیم امروز ملت ایران در دنیا بی نظیر و سربلندترین و آزادترین کشور است و بر ما واجب است که عزت و شرف خود را حفظ کنیم

Be aware that today the nation of Iran is unique and proudest and freest country in the world
and it is necessary for us to protect our honor and dignity

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.