شهدای بیست ونهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست ونهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهید احمد رستمیان

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۱/۲۹

موضوع:راز و نیاز

پیام:خدایا مرا ببخش و از گناهان من در گذر، تو کریم و رحیم هستی، خدایا ما باتو پیمان بسته بودیم
که تا پایان راه برویم و بر پیمان خویش همچنان استوار ماندیم

O’ God forgive me and ignore my sins. You are generous and merciful. O’ God we conclude a contract
to continue till the end of the way and we are abiding by our words

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:این مصیبتها وسختیها زودگذر و تمام شدنی است
ولی به پاداش این جان فشانیها و فداکاریها به نعمتهای ابدی و بی پایان خداوندی خواهید رسید
و بر کرامت و بزرگواری تکیه خواهید زد

These sufferings and difficulties are transient and finished but you will gain divine eternal affluences for
these devotions and self-sacrifices. You will lean on generosity and greatness

شهدای بیست ونهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:اگر می خواهید در مقام و عظمت شما خللی وارد نشود هیچ گاه زبان به شکایت نگشائید
و آنچه را که از قدر و منزلت الهی شما می کاهد بر زبان نیاور

If you want your rank and greatness won’t be damaged, never complain and don’t say things which
would cause your divine rank be decreased.

موضوع:حجاب

پیام:ای خواهران حجاب را رعایت کنید و راه سعادت بخش حسین (ع) را ادامه دهید و زینب وار زندگی کنید

O’ sisters protect your hijab and continue prosperity’s way of imam Hussein and live like Zeinab

موضوع:بصیرت

پیام:در مسائل روز بیدار و هوشیار باشید و مواظب اعمال و رفتار فرزندانتان باشید و نیکترین گفتارتان سخنی است که سود دهد

Be alert and enlighten about daily discussions. Take care of actions and behaviors of your children.
Your best words are those that make a profit

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:ای خواهرو برادرم که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، برای نیستی نه، برای هستی،
برای مردن نه، برای زندگانی و تو در حال کوچ می باشی

O’ my brother and sister know that you are created for final days not this world and for life not death and you are migrating

شهید سید حسین پزشکی

نام پدر:سیدمحمدصادق

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۱/۲۹

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:از شما مي خواهم كه مبادا به فكر اين دنيا باشيد كه دنيا به فكر هيچكدام از شما نيست
اين دنيا نسبت به همه بي وفا بوده و هست و مبادا كه پول- ماشين- خانه و يا زندگي پوچ اين دنيا شما را فريب دهد

I want you to be careful not to think about this world and know that this world doesn’t think about
any of you this world had been un loyal to everybody and will be and be careful not to be deceived
by this word’s money ,car, house or it’s inane life

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:نسبت به فرا گرفتن علم هم دريغ نكنيد كه بي سواد كور مي باشد
و نمي تواند مسائل اسلامي خود را به خوبي انجام دهد

Don’t refuse to learn the knowledge that’s why the illiterate people can’t follow the Islam’s topics well

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:برادران عزيزم مبادا سنگرهاي خود (مساجد)و جبهه ها را خالي كنيد كه دشمن در كمين است
شركت فعال در نماز جمعه ها و راهپيمائي ها باعث مي شود
كه روحيه دشمن خرد شود و روحيه برادران رزمنده قوي

Dear brothers your own trench (mosque)and front line that’s because the enemy is in the ambuscade .
participating in the Friday prayer and demonstration cause that enemies spirit will be decreased
and fighter’s spirit will be strong

شهدای بیست ونهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:مبادا در كارهايتان سست شويد و از شماها مي خواهم كه گوش به فرمان امام عزيز و ولايت فقيه باشيد
كه كشتي نجات شماست گوش به فرمان امام عزيزمان باشيد
كه اوست كه مي تواند شما را رهبر باشد و مبادا با كارهايتان دل امام عزيز را درد آوريد

Never be weak in your activities I want you to listen to the commands of our dear imam and countries
wisdom( velayat faghih )that is a rescuing ship for you listen to imams command he is the one who can
quid you , don’t disappoint our dear imam with your acts

موضوع:راز و نیاز

پیام:بار خدايا اين وصيت را در حالي شروع مي كنم كه با كوله باري از گناه در مقابل تو نشسته ام
شرمنده و درمانده ولي اين را خوب مي دانم كه تو بخشنده و مهربان هستي
كه از سر بزرگترين گناه اين بندگان مي گذري چونكه خودت گفته اي بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را

Oh god I want to start writing this testament but I am sitting in front of you with a backpack full of sins
and quilts but I know that you are generous and kind and will forgive the greatest sins of your slaves
because you said your self I will accept you if you cell me

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:نسبت به اسلام افراد خوبي باشيد و وظايف خود را به نحو احسن انجام دهيد

Be respectful to toward Islam and do your duties to the best of your ability

شهید سید مجتبی مرتضوی

نام پدر:سید محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۱/۲۹

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:خداي ناكرده فكر انقلاب و انقلابي بودن را از سر خود بيرون نكنيد و در اين راه صابر و استوار باشيد كه خدا با شماهاست

Let it not to send out of your head thinking about revolution and being revolutionist and
be patient and firm in this way that God is with you

شهدای بیست ونهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:همان گونه كه در حساسترين لحظات آن بزرگ مرد تاریخ حضرت امام را ياري كرده‌ايد، او را ياري دهيد
و يك لحظه از او دست برنداريد كه خداي او شما را به فلاح رستگاري خواهد رساند

Help Imam Khomeini as you helped him in sensitive moments. Don’t leave him even for a
moment that his God will give you salvation

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.