شهدای یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید ناصر ابراهیمی

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۲/۰۱

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین (ع) در میدان نبرد شهید شد
و مبادا درحال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین در راه حسین و با هدف شهید شد

O! younger lest not to die in meanness bed that hossain was martyred in battlefield and never
was martyred in hossain’s way and having god

موضوع:توسل و دعا

پیام:استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید

Don’t forget asking and pray that these are best cures for quieting pains and remind
god every time and to take steps in god’s way

شهدای یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند
که اگر چنین کردند روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرتهاست

Be careful of to discord between you and not disconnect you of committed clergies that if they do it .
it’s misery’s day for Moslems and it’s celebrate ‘s day for

شهید سیف الله قادری

نام پدر:علي ضامن

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۰۲/۰۱

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:مواظب باشید خدای ناکرده در کارتان شرک و ریا و خودبینی و غرور و هوای نفس نباشد
و در هر کاری که می خواهید انجام دهید فکر کنید و از روی هوای نفس کاری را انجام ندهید

Be careful to keep away of polytheism, hypocrisy, self conceit, proud, and carnal desires. Think about
every work you are going to do, and don’t do it with carnal desires

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:درجهان آخرت روی اعمال شما حساب می کنند نه روی دارائی و ثروت شما، سعی کنید دست خالی از دنیا نروید

On final day, they reckon on your deeds not on your wealth then try not to pass this world without provision

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:کوشش کنید خودتان را بیشتر به سلاحتان تقوا مجهز نمائید
که بهترین سلاحها، سلاح تقوا و پرهیزگاری است زیرا با همین سلاح تقوا می شود به خدا رسید

Try to equip yourself with virtue weapon. Because the best weapon is virtue and abstemiousness
and we could reach to God by this weapon

شهدای یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:بصیرت

پیام:نسبت به مسائل بی تفاوت نباشید همیشه در صحنه حضور داشته باشی
د و انقلاب را یاری نمائید و گوش به فرمان رهبر انقلاب باشید و سخنان اورا با گوش و دل بشنوید

Don’t be in difference in face of problems, always be in the stage, help revolution, listen to the
revolution leader’s orders, and listen his speech by ears and heart

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:برادران و خواهران ما رفتیم و مسئولیت ها را به شما واگذار نمودیم و بر مسئولیت شما نیز افزودیم ازخدا می خواهید
که از عهده ی این مسئولیت ها برآئیدو خدای ناکرده لغزش در کارتان نباشد

O’ brothers and sisters we went and you should assume the responsibility and we doubled your responsibility.
We ask God to help you for doing responsibilities and be careful not to committed an offence

موضوع:دنیا

پیام:همیشه در معرض امتحان الهی است دقت کنید در این امتحانات سرنوشت ساز خدای ناکرده نلغزید
دنیا محل گذر است به دنیا دل نبندید و خودتان را همیشه آماده رفتن کنید و توشه ای پر بار برای آخرت خود فراهم کنید

God tests always, be careful not to commit an offence in these important tests. The world is mortal.
Don’t interested in this world, always be ready for going, and provide a full provision for your final days

شهدای یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:نماز و مسجد

پیام:در نماز جمعه شرکت نمائید و مساجد را به گفته امامان به عنوان سنگر حفظ کنید
و در مراسم دعاهائی که تشکیل می شود شرکت نمائید

Take part in Friday prayer and keep mosque as a trench as our Imam has said.
Take part in pray ceremonies which are hold

انتهای پیام

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.