شهدای هشتم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای هشتم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید مهدی رحیمی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۰۲/۰۸

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خطاب به خواهران عزیزم که فرزندان خود را طوری تربیت کنند که آماده برای خدمت کردن به اسلام و مسلمین باشند.
و نهضت را تا آنجا که ممکن است ادامه داده و راه شهدا را ادامه دهند

to darling women you have to bring up your children in away to get them ready for serving Islam
and Moslems and continue the movement as much as possible and also continue the martyr’s way

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:خواهشم از دوستان وهمرزمانم این است که اگر می خواهند مرا خوشحال کنند
امام را تنها نگذارند به راستی که جهاد گران نزد خدا با بی تفاوتان قابل مقایسه نیستند

I ask my friend and fellow fighters if they want to make me glad do not leave imam alone since the
fighters aren’t comparable with irresponsible people to God

شهدای هشتم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیامتنها و تنها به خدا فکر کنید و هر کاری که انجام می دهید برای خدا باشد
و همیشه یار ویاور امام باشید ایشان را تنها نگذارید و نگذارید یک عده از منافقان از خارجه به این انقلاب عظیم ضربه ای وارد کنند

think about God and work just for God and always assist imam and don’t leave him alone and don’t allow
a foreign group of hypocritical to hurt this majestic revolution

شهید منوچهر سمندری

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۰۸

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:علم را بخاطر علم و خدمت به خدا و در راه خدا بياموزید تا ارزش معنوي در برداشته باشد
و همان علم بهتر به راه راست هدايتتان كند

Learn sience for sience itself and serving to God and God’s way till your sience has spirituality
value and sience guides you better into straight way

شهدای هشتم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید سید محمد نوریان

نام پدر:سيدمحمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۲/۰۸

موضوع:حجاب

پیام:خواهران بدانید که سنگر شما و جنگ شما با کفار و فاسدان ، حفظ حجاب اسلامی است

O, dear sisters! you have to protect your Hijab since it is as your trenchment and defend against infidels and seditious people

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.