شهدای یازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای یازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید حسین پورمحمدی

نام پدر:قنبرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۱۱

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:هركاري را كه شروع مي كنيد با ياد خدا و براي خدا باشد حتي اگر آب خوردن باشد

Begin every work by God memory and do it for God even drinking water

موضوع:راز و نیاز

پیام:خدايا كمكم كن در هركاري علي(ع) را سرمشق خود قرار دهم “علي (ع)در روزگار خود نظير نداشت
” از تو مي خواهم كه كمكم كني مانند علي باشم خدايا كمكم كن با عدل علي(ع) زندگي كنم

O’ God help me to take an example imam Ali in every work. Imam Ali was unique in his era. I ask you to
help me to be like imam Ali and help me to live with Ali’s justice

شهدای یازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:راز و نیاز

پیام:خدايا من را گرفتار دوست بد نكن كه از شيطان هم بدتر است.
خدايا مرا يكي از بندگان خالص و مخلص خود قرار بده خدايا من عاشق تو هستم مرا به بندگي قبول كن
و توفيق عبادت به من بده، عبادتی خالص

O ’God please don’t involve me with bad friend because s/he is worst than Satan. O ’God put me one of
your clear and devoted servants. O’ God I love you. Admit my servitude and grant me the
grace of worshiping, I mean a clear worshipping

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ما درحال حاضر بايد بيشتر از دوران انقلاب هشيار باشيم
و بهترين راه نجات پشتيباني از ولايت فقيه و حاميان آن است چرا كه روحانيت بود كه به قوت خدا ما را از دست اجانب نجات داده اند.
اي مردم بكوشيد كه هميشه پشت سر ولايت فقيه باشيد

Now we should be wiser than revolution’s days and the best way is supporting velayat faghih and its
patron because clergies group rescue us from foreigners by God’s power.
O’ people try to always be behind velayat faghih

شهدای یازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:انسانِ تازه به دوران بلوغ رسيده يا مقداري از بلوغ گذشته دو نيروي انساني را دربر مي گيرد
۱-نيروي هواي نفس۲-نيروي عقل، اميدوارم كه در تو نيروي عقل غالب شده باشد

When human reach to the puberty period or pass the age of puberty, two forces surrounding
him or her: 1- Carnal desire 2- wisdom desire, I hope wisdom desire surrounding you

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.