شهدای دوازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای دوازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید اصغر عاطفی«نادانی»

نام پدر:علی محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۲

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:اي خواهرانم: وصيتم به شما اين است كه فرزندان غيور و با ايمان و شجاع تحويل جامعه بدهيد.
خواهرانم و اي پيروان خط سرخ حسين (ع) تا پاي جان از حجاب خود پاسداري كنيد

O’ my sisters: my testament to you is to train gallant, faith full and brave children for the society.
My sisters: O’ those who follow Imam Hussein’s red line, protect your hijab till you are alive

موضوع:دنیا

پیام:اي مسئولين: اين ميزها به كسي وفا نكرد، دنيا فاني است.
وصيّت مولاي متقين، علي (ع) به مالك اشتر را چند روز يك بار مطالعه كنيد تا خدايي ناكرده به انحراف كشيده نشويد

O’ responsible ones: these tables were not loyal to anybody, this world is transient. Study -the master of
pious ones- Imam Ali’s testament to Malek Ashtar once or twice a week so that you won’t be deviated

شهدای دوازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:امربه معروف ونهی ازمنکر

پیام:اي برادرانم: غيرت مردانگي داشته باشيد، همه جا به استقبال سختي برويد،
جلوی كساني كه با منكر هستند بایستید، و آنها و خودتان را نهي از منكر و امر به معروف کنید

O’ my brothers: try to have manly zealous. Accept hardship every where you are.
Resist against the ones who are with sins and admonishing them and yourselves to do right and to avoid sin

شهید ناصر شیاسی

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۲

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:پیامم به شما ملت شهید پرور ایران این است که شما مسئول هستید
که پیام شهداء را به جامعه برسانید شما زبان گویای اسلام هستید
بنابراین وظیفه و رسالت و مسئولیت شما بسی سنگین تراز ماست ما که شهید می شویم

My message to you, raising martyr nation of Iran is that you are responsible to reach martyrs’ message
to community. You are explanatory tongue of Islam. So your duty and responsibility is more
important than us, As we are martyred

موضوع:نماز و مسجد

پیامازشما می خواهم که حتماً در نمازهای جمعه شرکت کنید و دعای کمیل را هر چه باشکوهتر برگزار کنید و حداقل هفته ای یک بار دعای توسل را بخوانید

I ask you to certainly take part in Friday prayer and hold komil prayer as splendid as possible and read the Tavasol prayer at least once a weak

موضوع:امربه معروف ونهی ازمنکر

پیام:شما را دعوت به امر به معروف و نهی ازمنکر که مهمترین مسئولیت و وظیفه ما دراین زمان و هر زمان دیگر می باشد می نمایم

I invited you to admonishing fellow believers to do right and avoid sin which is our most
important duty and responsibility in this time and any other time

شهید عباسعلی پورقوریان

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۲

موضوع:بصیرت

پیام:بخاطر کمبود بعضی از مایحتاج ها زندگی داد و فریاد راه نیندازید
و به مناقین فرصت و مجال کار کردن بر ضد دین و انقلاب را ندهید زیرا هر انقلابی مشکلاتی دارد
وظیفه ملت انقلابی است که با هوشیاری و صبر انقلابی با آنها مبارزه کند

Don’t kick up a row for the lack of some necessaries. Don’t let hypocrites do anything against religion
and revolution because every revolution has some difficulties. It is duty of revolutionist nation to
fight against them by awareness and patient

موضوع:دنیا

پیام:بدانید که زندگی کوتاه و دنیا ناچیز و گذشتنی می باشد وانسان از هر لحظه خود خبر ندارد
پس به خاطر چیز های کوچک خود را ناراحت نکنید و صبر داشته باشید تا پیروز باشید

Know that life is short and this world is insignificant and transient. Human being is unaware
from every next moment of his life. Then don’t worry yourself for insignificant things. Be patient to be victor

موضوع:همسر و فرزندان

پیامبا فرزندان خود مهربانی کنید و آنها را با اخلاق اسلامی آشنا کنید تا آنها آینده اسلام را در دست بگیرند

Treat with your kids kindly and familiarize them with Islamic morals then they keep the future of Islam

شهدای دوازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید ابراهیم حبیب الهی

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۲

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:مسئولیتی را که دارید به نحو احسن انجام دهید مبادا شهیدان در روز قیامت جلویتان را بگیرند

Do your responsibilities as good as possible otherwise martyrs will ask you about your deeds in final day

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای مردم شهیدان زنده اند و ناظر اعمال شما مبادا مسئولیت سنگین خود را در برابر خون آنها فراموش کنید
و شهیدی به شهیدان اضافه شودکه مسئولیت شما سنگین تر می شود

O’ people the martyrs are alive & they see what you do. God forbid you forget your responsibility
about their blood and be aware that the more the people be martyred the heavier your responsibility will be

شهید احمد حجتی

نام پدر:مرتضس

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۲

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:اگر خدای ناکرده فردی نالایق در بین شما پیدا شد او را طرد کنید و به جایش افراد مؤمن و کاردان بگمارید
افراد دو چهره و منافق را از خود دور کنید که بزرگترین آفت انقلاب می باشند

If there is an inept individual among you disown him and replace him with a believer individual stay
away from feudist people that are opposed to revolution

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:رزمندگان شما بارها آرزو میکردند که خود و فرزندان در کربلا بودید
و به ندای هل من ناصر ینصرنی امام حسین (ع) لبیک بگوئید
اکنون آن فرصت برای شما به دست آمده فرصت را غنیمت شمارید و به یاری اسلام بشتابید

Dear fighter! You were desiring times that himself and his children were in karbala and say labayk to the
calling of imam hossein (halmen naser yansoni) now there is a chance for you to
take advantage and hurry to aid of islam.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:برای این که مردم از راه راست منحرف نشوند نقطه نظرهای افراد را با نقطه نظرهای امام و اولیاء دین مقایسه کنید،
هر کدام با نظر امام و ولایت فقیه موافق بود آن را انتخاب کنید

Therefore people don’t deviate from straight path compare individuals viewpoints with imam
viewpoints and religion saint whichever were agree with imam’s view and your leader select it

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:پیامها و رهنمودهای امام، همواره ارزنده و مرهمی است
بر جراحات و التیام بخش خستگی و تلاش شبانه روزی مردم مستضعف و رزمندگان است به جان و دل گوش کرده و به کار ببرید

Massages guidance of Imam are always useful and an ointment on the sore wound conciliation
of tired boarding tries . listen carefully and perform them

شهدای دوازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:همیشه سعی کنید در خط ولایت فقیه گام بردارید چون شهید رجائی مقلد حقیقی و واقعی امام باشید و از انحراف به چپ و راست بپرهیزید

You should always try to take step in leader ship way and to be like Rajaee martyr as the follower of
imam and avoid of deviation to west and east

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:رزمندگان عزیز سعی کنید فقط برای خدا بجنگید و بس آگاهانه مبارزه کنید
و قدر خودتان را بدانید این فرصتها سعادتی است که مفت به دست نمی آید از فرصت نهایت بهره را ببرید

O dear fighter I hope you to try to fighter only for the sake of God and cam pain against aware and to remain your value .
these opportunities are prosperity that don’t be earned easily to have a share of your opportunities carefully

شهید مهدی حجتی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۲

موضوع:رازونیاز

پیام:خدایا دریاب این بنده ی عاجز و زبونت را مگذار که نفس اماره بر من غلبه شود برای شرکت در میهمانیت بی تابم مرا خوانده ای ،
لبیکم را بپذیر چون بیم آن می برم که از قافله عقب مانم

O God, find out your weak and disabled servant. Don’t let concupiscence prevail over me. I am impatient for
participating in your party, you have invited me, accept my answer since I fear that I fall behind the caravan

شهید علی صالحی

نام پدر:اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۰۲/۱۲

موضوع:دنیا

پیام:گول اين دنياي انسان فريب را نخوريد كه انسان هر لحظه مورد آزمايش و امتحان خداوند قرار مي‌گيرد.
اي مسلمين مبادا دل به اين دنياي پوچ و زودگذر ببنديد

Don’t be deceived by this deceitful world because God tests human in every moment.O’ muslems be careful
not to be interested in this null and void world

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:اي مسلمين و اي جوانان غيور و برومند امروز محرومين و متضعفين چشم اميد به شما دارند
و منتظر ياري شما سربازان راستين اسلام هستند
كه آنها را از زير چنگال اين زالوهاي خوك‌صفت شرقي و غربي نجات دهيد

O’ muslems and zealous and brave youth, today weak and poor people are hopeful to you.
They are waiting for real soldiers of islam to resque them from claws of pig feature’s leech in west and east

شهدای دوازدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:صحنه‌هاي نبرد را خالي نگذاريد. شما رهبري چون حسين داريد،
الگوي شهادتي چون او و فرماندهي چون امام زمان (عج)، چه باك است از اين كوردلان و اين زالوهاي آدم‌خوار، بخدا اگر جلوي اينها را نگيريم
تك‌تك ما را در زندگي نكبت بار ازبين خواهندبرد

Don’t empty fighting stage. You have a leader like Hossein, a model of martyrdom like him and a commander
like imam Mahdi. We are not afraid of inwardly blind and man-eater leeches. I swear to God that if we don’t
block their way, they will disappear us from this adversity life one by one

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.