شهدای سیزدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای سیزدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید فضل الله قیصریهای نجف آبادی

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۱۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیامما در این جنگ شهدای زیادی تقدیم اسلام کردیم و هر قطره از خون این شهداء پیامی دارد
که شما مردم باید زینب وار پیام خون شهداء را به گوش جهانیان برسانید و گرنه مسئولید

Many people were martyred in this war for Islam and each drop of these martyrs’ blood has a message which
you people should convey these messages to the people all over the world such
honor Zeinab, if not you will be responsible.

شهدای سیزدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:پیامم به محصلان است که درس خود را با جدیت بخوانید وسنگر مدرسه را خوب نگه دارید
و با جهل و بی سوادی بجنگید شما اجازه ندهید افراد منحرف در مدرسه جای شما را اشغال کنند

My messages are for students to study seriously and to keep the trench of school well and fight
against illiteracy and ignorance and don’t allow the deviated ones occupy the schools instead of you.

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:با فاسدان و افراد منحرف به شدت مبارزه کنید نگذارید افراد منحرف بین شما تفرقه بیندازند و شما را بر ضد یکدیگر بشورانند

Fight against the corrupted and deviated people seriously. Don’t allow the deviated people cause
schism among you and don’t allow them to cause you fight against each other.

شهدای سیزدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:نگذارید د رجامعه ای که هر کوچه اش خانه چند شهید می باشد فساد رشد کند

Don’t allow corruption grow in a society which there are martyrs’ home in every of its alleys.

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.