شهدای هجدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای هجدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدعلی آذری

نام پدر:غلامعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۸

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:به اسلام خدمت کنید خدمت را شروع کنید که این نهال اسلام جهت رشد و تکامل احتیاج به جانفشان و فداکاری دارد

Be in the service of Islam start your duty because the Islam’s trans plant needs zeal and sacrifice for growth and completion

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:به عنوان آخرین وصیت و درخواست من دست از اسلام و روحانیت فقیه نکشید که کناره گیری از اینها برابر مرگ تمامی ما می باشد

As my last will request don’t leave Islam the mullahs because resignation from these is equal to our death completely.

شهید سید محمدرضا احمدی

نام پدر:سیدمحمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۰۲/۱۸

موضوع:بصیرت

پیام:همیشه مواظب افراد منافق و فاسد باشید چه بسا افرادی انقلابی نما در لباسهای مختلف ضربه هائی به این انقلاب می زنند
و چه دوستانی که دوستی آنها مایه رها کردن قیود شرعی و اخلاقی در زندگی باشد که باعث بدیختی انسان می شود

Always be careful about hypocrites and seditious people, since some people who show themselves as
revolutionary people in different dresses hurt damages to this revolution, and so many friends whose
friendship cause to give up moral & religious orders in life and cause misery for human being

شهدای هجدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای ملت مسلمان و فداکار قدر امام غیور و بزرگوار را بدانید و سخنانش را مد نظر داشته باشید
و به این گوهرگرانبها ببالید و هیچگاه او را تنها نگذارید

O’ devoted & Moslem nation know the value of zealous, dear Imam and always remember his words and
be honored of this valuable jewel and never leave him alone

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای ملت غیور یاد شهدا را از خاطر نبرید و خانواده شهدا و محروحین و معلولین رفته و آنها را گرامی بدارید
و خدا نکند که ما را فراموش کنید چرا که به فرموده امام عزیزمان ما هرچه داربم از خون شهدا و مجروحین است

O’ zealous nation, don’t forget the memory of martyrs and visit the family of martyrs & war
invalids and respect them, God forbid to forget us since our dear Imam has said,
whatever we have is due to martyrs’ blood and war invalids

شهدای هجدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدعابدینی

نام پدر:عباسقلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۱۸

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:نگذارید منافقین رشد و خون صدها هزار شهید این کشور اسلامی را پایمال کنند

Don’t allow hypocrities increase and disrespect the blood of thousand’s martyrs in this Islamic country

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:همه وظیفه دارید تا آخرین قطره خونتان جلوی هر توطئه منافق داخلی و خارجی و هر کشور متجاوز به کشور اسلامی ایران
و دیگر کشورهای اسلامی منطقه بایستید و بدنیا بفهمانید
نه به کسی زور می گوئیم و نه از کسی زور می شنویم و فقط به اسلام فکر کنید

Your duties are resisting against every plot of inter and outer hypocrities and every aggressive country into
Islamic country of Iran and other Islamic countries till the last drop of your blood. Let the world
understand we neither use force for anyone nor let anyone use force against us. Just think about islam

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.