شهدای نوزدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای نوزدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید علی رحیمی

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۹

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:آیا خود را با فرهنگ اسلام ساخته ایم؟ آیا اخلاقهای بد را از خود دور کرده ایم؟
آیا از غیبت کردنها و تهمت زدنها و بدگوئیها به برادرانمان دوری کرده ایم؟
چند لحظه فکر کرده ایم که کجا هستم و چه می کنیم؟

شهدای نوزدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

Have we built ourselves with the culture of Islam that we gotten away immortals from ourselves ?
have we got away from backbiting accusing slandering of men?
Have we thought where we are and what we do?

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:جمله ای نیز با برادران محصل سخن بگویم و آن اینکه امام از شماها بعنوان امیدهای انقلاب یاد میکند و شما وظیفه ای بس سنگین دارید

I have a message foy you students which is imam Khomeini called you as revolution’s hopes and you have a heavy duty

انتهای پیام

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.