شهدای بیست و یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید حیدرعلی نیکو

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۲۱

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:عزیزان من به فکر آخرتتان باشید. آیا توشه‌ای برای آخرت خود جمع کرده‌اید؟
مگر کسی که مسافرت می‌رود، آن هم به مسافرتی که ملاقات باخداست آیا با دست خالی شرمنده نخواهید شد؟

شهدای بیست و یکم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

O’ my dears think about your final days. Do you have collected provisions for your own final days?
Have you ever thought that one who goes trip, which is a trip for visiting God, whether
won’t become embarrassed with empty-handed?

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:مقاوم و استوار چون کوه در مقابل سختی‌ها و مصیبت‌ها، ازخود خویشتن داری نشان دهید

Indicate self-control from your selves against difficulties and disasters; be firm and constant as mount

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.