شهدای بیست و دوم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و دوم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدعلی کرباسی

نام پدر:حیدرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۲/۲۲

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:هر چه از طرف خداوند به شما برسد، باید به فال نیک بگیرید و همیشه شاکر خداوند باشید، در مقابل مشکلات با صبر و مقاومت تحمل کنید

What happens for you by God’s will, you should accept it as a nice event & you should always be thankful to God.
Be patient & be endurance while encountering the problems

شهدای بیست و دوم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:مبادا شک و تردید در راه خداوند به شما دست دهد، که شک همان و انحراف همان، ثابت قدم باشید.
و با شناخت و علم راه خود را ادامه دهید که فرجام و سرانجام بس نکوئی در انتظار شماست

God forbid be suspicious in God’s path because it causes your deviation. Be determined & continue your
path by having enough knowledge about it because a good future is waiting for you

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.