شهدای بیست و نهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و نهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید علی اکبر بتولی

نام پدر:عزیزالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۲۹

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:من ازملت شهید پرور ایران می خواهم که راه شهیدان را ادامه دهند و نگذارند که ظلم ریشه گیرد

I asked Iran nation’s people whose country has lots of martyrs to continue martyr’s
way and don’t allow the cruelty to starts doing injustice

شهدای بیست و نهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:از کسانی که هنوز نسبت به انقلاب بی تفاوتند می خواهم، از این بی تفاوتی دست بردارند
وبه انقلاب بپیوندند وسعی کنند که دین اسلام را به سرتاسر جهان گسترش دهند

I ask the ones who are still indifferent to the revolution to finish this way of living and try to
propagate Islam religion throughout the world

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.