شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدعلی ابراهیمی

نام پدر:ابراهیم

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:از همه شما هموطنان مي‌خواهم كه تقوا را پيشه كنيد و ادامه دهندۀ راه شهيدان باشيد

I want all of compatriots to follow piety and continue the way of martyrs

شهید محمود ابوطالبی

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای ملت ایران من از شما می خواهم که نگذارید خون این همه شهید پایمال شود

O! Iran nation I want you that not allow the martyr’s blood be violated

شهید احمدجمشیدیان

نام پدر:عیاسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:ملت مبارز ایران همیشه و در همه حال از دعا گویی به امام امت غافل نمانید و همیشه در همه جا وحدت کلمه داشته باشید

Iranian fighter nation don’t forget praying Imam always and all the time and every where have your unity

شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید مهران اسماعیلی

نام پدر:غلامعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ازخدا، امام و امت جدا نشوید و راه شهیدان به خون غلطیده را ادامه بدهید

Don’t separate from God, Imam and nation and continue the way of rolling in blood martyrs

شهید محمدعلی امامی

نام پدر:نوروزعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هدف ما اسلام است و زنده نگه داشتن آن

Our goal is Islam and keeping it alive

شهید محمدجعفر انتشاری

نام پدر:کریم

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه یادتان نرود.
هر چند که با این شعار مخالفت کنند و بگویند این شعار بعضی از علما را نیز شامل می‌شود.
اینها با ولایت فقیه مخالف هستند لیکن شرم از گفتن آن دارند

Don’t forget death to anti Velayat faghih slogan even they disagree with this slogan and
say this slogan includes some mullahs they are disagreeing with
Velayat fagheih so they shame to say it

موضوع:بصیرت

پیام:در هر زمانی هستید بیندیشید و تحقیق کنید
که دلسوز شما کیست و ولی‌فقیه و سرپرست شما کیست و سرنوشت خود را به چه کسی می‌سپارید

Think all the time and research that who is your compassionate ? and who is your supervisor
and Velayat faghih ? and who do you deposit your fate?

شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید حسنعلی جمشیدیان

نام پدر:یعقوب

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:خط را بشناسيد وآگاهانه راه مستقيم كه خط امام است انتخاب كرده و مواظب باشيد
در آزمايشات و در كوره راهها نمانيد و هميشه پشت اسلام نه يك قدم جلو و نه يك قدم عقب تر حركت كنيد تا خدا شما را ياري كند

Know the way and choose the right way that’s imam’s way consciously and be careful not
to stay at dark ways and always move at imam’s way not a step ahead not to shep back so God help you

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:سعي كنيد هر چه بيشتر خود را با مسائل اسلام و قرآن آشنا كنيد و به دنبال آن باشيد كه همواره شخصي اسلام شناس و متقي و متدين باشيد

Try to know Islam and Quran’s orders more and be virtuous and abstemious person constantly

موضوع:همسر و فرزندان

پیام:فرزندان خود اين اميدهاي آينده را نيز بخوبي تربيت كنيد كه انشاءالله آنها براي اسلام و قرآن افرادي خدمتگزار و صالحي باشند

Bring up your children well since they’re the future’s hope God willing they serve Islam and Quran well

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:مواظب باشيد كارهاي شما حساب شده و با اصول و معيارهاي اسلامي و جمهوري اسلامي مطابقت كند
و خداي نكرده بر اثر اشتباهات حزبي و حساب نشده و ناآگاهانه موجب بدبيني فراهم نكنيد

Be careful to perform well and conform to Islamic principles and Islamic republic and never
make people pessimistic because of party mistake and unaware ness

شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:برادران و خواهران نكند خداي ناكرده دلسرد شويد و از جنگ و جهاد خسته شويد بقول امام اگر كشته شويم پيروزيم و اگر بكشيم
پيروزيم لذا قصد خود را براي خدا خالص كنيد كه اگر خدمت براي خدا باشد دلسردي و شكست ندارد

Men and women never dishearten and get tired of war and Jihad as imam Khomeini said if we kill
or to be killed we succeed make clear your intention for the sake of God if your serving
before God it has no failing or disheartening

شهید مهدی حبیب الهی

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:وصیت من به شما این است که شما را به امام زمان قسم می دهم که امام را تنها نگذارید و به گفتار ایشان عمل کنید
و هیچ وقت روحانیت را از یاد نبرید و تا می توانید اسلام را یاری کنید و از جان خود مایه بگذارید

My will to you is that I swear you to Imam Mahdi that don’t leave Imam alone and act to his speeches and
never forget clergies and as much as you can help Islam and pay from your soul

شهید مهدی محمدی

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:خداوند شما را توفيق دهد كه اسلام را از غربت و مظلوميتي كه سيزده قرن آن را گرفته بود در آوريد و زمينه ظهور حضرت مهدي (عج) را فراهم سازيد

God bestow you to save Islam from being strange and exile that happened13 in century
and stablish imam Mahdi appearance readyness.

موضوع:منافقین و کفار و دشمنان

پیام:بكوشيد فساد و فاسدان اخلاقي را از جامعه خود بيرون بريزيد كه اينها بهترين راه نفوذ دشمن براي نابودي انقلاب است.
گول ظاهر نمايي آنها را نخوريد و هوشيار باشيد

Try to eliminate corruption and seditious people from your society since it is the best way for
the enemies penetration to annihilate the revolution . don’t be deceived by their simulation and be sober

شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:شما اي مسئولين مملكتي، اگر مسئوليت قبول كرده‌ايد در قبال آن وظيفه بسيار سنگين داريد و بكوشيد
به نحو احسن آن را انجام دهيد و سوژه و نقطه ضعف دست دشمنان ندهيد

O the governmental responsibles if you have accepted responsibility you have , heavy duties
against it and try to perform it very well and don’t give the weakness point to enemies

شهید محمود صافی

نام پدر:محمدرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:اگر ما پشت سر روحانيت آگاه حركت كنيم هيچ وقت منافقين بر ما قالب نخواهند شد

If we follow the informed clergies hypocrites will never overcome us

موضوع:نماز و مسجد

پیام:اگر در نماز جماعت بخصوص نماز جمعه شركت فعال داشته باشيم هميشه پيروزيم

If we participate in group prayer specially Friday prayer actively we will always be succesfull.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ما هر كاري انجام مي‌دهيم بايد براي خدا باشد كه هرگز پشيماني نداشته باشد

Everything we do should be for God’s satisfaction so there won’t be any regrets.

شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:ما بايد اتحاد خود را حفظ كنيم و اگر متحد شويم دشمن هيچ‌كاري نمي‌تواند انجام دهد

We should keep our united and if we are union the enemy will not be able to do anything.

شهید محمدعلی غضنفری

نام پدر:اسدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:این راه، راه حسین است کوچکترین اشتباه پایمال کردن خون شهدا است

This path is Imam Hussein’s path, by making a little mistake you have disrespected the martyrs’ blood.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:لحظه ای از خط امام منحرف نشوید تا پیروزی نهائی و ظهور حضرت مهدی(عج) از پا ننشینند
و امام عزیزمان را تنها نگذارید دعا بر امام را فراموش نکنید

Never be deviated from Imam’s line. Don’t give up until the final victory and since Imam Zaman’s arrival.
Don’t leave our dear Imam alone and don’t forget to pray for Imam

شهید مصطفی ملکی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۲

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:مطالعه کنید چون این راه را من در مطالعه یافتم و از شما مي‌خواهم که سلاحم را اگر بر زمین افتاد زود بردارید
که دشمن فکر نکند که با کشتن ما پیروز خواهد شد

Study because I found this way by studing and I ask you to pick up my gun soon if my gun
falls on the earth then enemy won’t think that he will be success by killing us

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:دولت مردان ای که شما زمامداری حکومت عدالت را بر عهده گرفته اید آیا دیگر وقت آن نشده که قوانین اسلام مو به مو اجرا شود
آیا وقت آن نشده است که خائنین را از مجلس بیرون کنید
همچون بازرگان و هم خطان آن، آیا مگر شهیدان ما از برای اسلام شهید نشده اند

O’ politician that you are undertaking statesmanship of justice’s government; is not it the time to carry out
Islamic laws exactly? Is not it the time to send out treacherouses from assembly like Bazargan and his
followers? Ask yourself Whether our martyrs are martyr for islam or not?

شهدای دوم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:به خدا قسم اگر سه عامل رهبری، اسلام و اتحاد از بین شما بیرون برود بدانید که از همان لحظه انقلاب شما شکست خورده است
اگر قبول ندارید به تاریخ مراجعه کنید

I swear to God that if three elements: leadership, islam and union be sent out of your groups, know that
your revolution would defeat from the first time. If you don’t accept, you could refer to history

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.