شهدای چهارم خردادماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای چهارم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید محمدعلی پورحسن

نام پدر:رضافلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۴

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:تحصیل را که یک امر الهی می باشد برای رضای خدا و خشنودی خدا ادامه دهید و این تحصیل راهی باشد
برای رسیدن به اهداف مقدس که فقط برای پیروز کردن اسلام بر کفر جهانی باشد.
چون فرهنگ یک ملت خیلی مهم می باشد

Continue your education that is God ‘s order just for God ‘s satisfaction and learn it in a way that it be a
right path for accomplishing the holy goals these holy goals are Islam’s victory while fighting against
the pagan all over the world because a nation’s culture is very important

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:صبور باشید و مقاوم و فقط برای رضای خدا کار کنید

Be patient and do all your works just for God’s satisfaction

شهدای چهارم خردادماه شهرستان نجف آباد

 

شهید احمدحاج امینی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۴

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای امت در صحنه بدانید و یقین داشته باشید که رضایت شهداء از شما زمانی است
که گوش به فرمان امام امت باشید و رضایت او ، رضایت امام زمان(عج) و رضایت همه آنها رضایت خدای تبارک و تعالی است

O’ the nation who are always on the field, be aware and be sure that the martyrs will be satisfied
with you when you listen to the orders of the nation’s Imam and his satisfaction is equal to Imam
Zaman satisfaction and satisfaction of all is equal to the God’s on high satisfaction.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:وصیتم به معلمان: بخصوص در آموزش و پرورش، و آن مزین شدن به خلق و خوی اسلامی است

My testament to the teachers especially the ones who are responsible for education is to have Islamic moral and behavior.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:وصیتم به محصلین: و آن ادای حق معلم ودر فکر بودن برای پیاده کردن فرهنگ اسلامی در جامعه ، به جای فرهنگ طاغوتی است

My testament to the students: behaving teachers in a way that it’s their right and thinking about how to
propagate Islamic culture in the society instead of devil’s culture.

شهدای چهارم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:ای امت و کسانیکه صدای مرا می شنوید بیایید با افکار و اعمال خود برای اسلام آبرو بیافرینیم ، نه آبرو کم کنید.
امیدوارم که رضایت خدا را جلب کنید

O’ nation and those who hear my sound let’s cause the honor and respect for Islam by our thoughts
and our actions but not cause it’s respect be less. I hope that you attract God’s satisfaction.

شهید محمدرضا خادمی

نام پدر:اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۰۳/۰۴

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از شما امت شهيد پرورعاجزانه تقاضا دارم كه هميشه دنباله رو روحانيت مبارز و روحانيون واقعي باشيد
و به شايعه هاي دشمن گوش ندهيد و بدانيد كه وعده خداوند صحيح است و مستضعفان بر مستكبران غلبه پيدا خواهند كرد

I meekly request Iran nation whose country has lots of martyrs to always follow the real fighter clergies and
don’t listen to the enemies’ slogans and be aware that God’s promise is right
and the needy will overcome the exploiters

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امر رهبر را اطاعت كنيد و دنباله رو امام باشيد و مانند مردم كوفه نباشيد كه حضرت علي (ع) را تنها گذاشتند

Obey the leader’s order and follow him and don’t be such the people of Kufah who left Imam Ali alone

موضوع:حجاب

پیام:از شما خواهرانم تقاضا دارم كه حجاب را رعايت كنيد

I request my sisters to protect Hijab

شهدای چهارم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید ابوالقاسم منتظری

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۳/۰۴

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:باید اسلام را بشناسی و شناخت اسلام تحقیق و مطالعه لازم دارد از تو می خواهم مطالعه کنی، روزنامه، کتاب، مجله و غیره

You shoul recognize islam. Research and study are nessesary in recognizing islam. I ask you to
study things like newspaper, book, magazine and so on

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:در زندگی امیدوار باشید و به خود بقبولانید که هر کاری را اگر در راه رضای خدا باشد، می توانید انجام دهید و نا امید نشوید که برابر با مرگ است

Be hopeful in your life and accept that you can do every work that is in the way of God pleasur.
Don’t be disappointed because it is equel to death

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ای برادران و ای خواهران عزیز، ما حفظ کنندگان خون شهداء هستیم.
ما فردای قیامت در مقابل این سوال که چگونه راه شهدایتان را ادامه دادید، باید جوابگو باشیم. چه حرفی داریم؟

O’ dear brothers and sisters; we are preserving martyrs’s blood. We should answer to this question in final days:
how did you continue martyrs’s way?

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:انقلاب را حفاظت کنید، نگذارید بدست عناصر چپ یا راست و سازشکار در خط امریکا یا شوروی بیفتند

Protect revolution; don’t let right or left elements and agreeable people be in America and the soviet’s line

شهدای چهارم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:ای برادر مگربرای تو دیگر جنگ پایان گرفته که پی کسب و کار خود رفته ای، هر روزت باید کمک به اسلام و هر شب تو دعا برای امام و رزمندگان باشد

O’ brother don’t say that the war is finished for me any more and you are doing your bussines, you should help islam every day and pray for imam and fighters every night

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.