شهدای بیستم خردادماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیستم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید حیدرعلی یزدی

نام پدر:عزیزالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۰۳/۲۰

موضوع:بصیرت

پیام:بدترین ها نزد خدا و مکتب کسانی هستند که از شنیدن و گفتن حرف حق کر و لال هستند و اصلاً تعقل نمی‌کنند
و من می‌خواستم که از اینها نباشم و راهی که خدا می‌خواست پیموده باشم انشاءالله پیروز خواهم بود

The worst people from the viewpoint of God and school are those who are deaf and dumb from
hearing and saying right speech and they never think and I want not to be among them and I
want to pass the way that God likes. God willing I will be win

شهدای بیستم خردادماه شهرستان نجف آباد

انتهای پیام

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.