شهدای بیست ونهم خردادماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست ونهم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید اسماعیل متفکران

نام پدر:محمدرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۳/۲۹

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:هرگز از امام و روحانيت مبارز جدا نشويد.
و بدانند جدايي از امام و روحانيت و پيروي نكردن از آنان يعني نيستي، يعني سقوط در پرتگاه فساد

Don’t leave imam and clergies alone and know that separating from imam and clergies and not following
them means non- existence and falling into corruption cliff

شهدای بیست ونهم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:به جاي اينكه در اين موقعيت حساس از دولت توقع‌هاي زياد يا حتي بي‌جا داشته باشيد
به كمك دولت بشتابيد و او را ياري كنيد و در عوض بدانيد و اطمينان داشته باشيد كه خدا هم به شما اجري عظيم عطا خواهد كرد

In this sensitive situation , instead of having too much expectation or even untrue help government
quietly and assist it and know and assure that God will give you giant reward

انتهای پیام

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.