شهدای سیم خردادماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای سیم خردادماه شهرستان نجف آباد

شهید محمد ابراهیمی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۸۳/۰۳/۳۰

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:آنگاه که غرور وجودت را گرفت و تفاخر شعورت را، و ذلت خویش را عزت، و نخوت خویش را همت یافتی، قرآن بخوان

Whenever pride take in your personality, and overweening take in your common sense and when
you found your meanness as your honor and your weakness as your motivation, then READ QUR’AN.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ شخصیتی پیدا کند که خود را می بازد و خود را گم می کند

God forbid, human before rising his/her own, community give him chance and he/she gain a
rank between people that then she/he will become proud

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:وصیت من به برادران و خواهران این است که پاسدار خون شهیدان باشید و از آرمان اسلام و انقلاب به هر طریق حمایت نمائید
اگر خدای ناکرده در اثر مسامحه سستی این انقلاب شکست بخورد خیانت به شهیدان و اسلام عزیز است

My will to brothers and sisters is that protect martyrs’ blood and support the purposes of Islam and revolution
in any way. If God forbid this revolution fail because of negligence, it is treason to martyrs and dear Islam

شهدای سیم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:بارفتن به دانشگاه و مدارس عالی با تخصص و توام با معنویت در جهت خدمت کردن به مردم که امام امت آنها را
ولی نعمت خویش می دانست بارِرسالت الهی را به سر منزل مقصود که همانا رضایت خداوند است برسانند

With going to university and high schools with expertise joined spirituality try to serve to people who Imam know them his own benefactor, And get God message to purpose that is God satisfaction

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:ازتمام برادران وخواهرانم در سنگر های مدارس می خواهم که با کسب علم و با تمام توانشان کوشش کنند
که جامعه اسلامی را در نیل به اهداف مقدسش یاری کنند

I ask my sisters and brothers in schools trenches that try to help Islamic community with acquisition of science to get its holy purposes

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:سعی کنید قرآن انیس و مونستان باشد نه زینت دکورها و طاقچه های منزلتان بهتر است قرآن را زینت قلبهایتان کنید

Try that Quran be your companion, not the ornament of decors and shelves of your home.
It is better that Quran be the ornament of your hearts

شهدای سیم خردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:بپرهیزید از ستم بر کسی که غیر از خدا یاوری در مقابل توندارد

Avoid from injuring to those who have not helper except God

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:کسانی که وصیت مرا می خوانند به خودآییدو به ارزش این انقلاب عظیم و پرنعمت پی ببریم وخدایی خود را بیشتر بشناسیم
تا بتوانیم ازسربازان واقعی حضرت مهدی(عج) باشیم

O’ those who read my will come to your selves and know the value of this great and full blessing
revolution and let’s know our God more then we can be one of the real soldiers of honor Mahdi

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:آن روزها دروازه ای برای شهادت داشتیم و حال روزنه ای تنگ هنوز برای شهید شدن فرصت هست دل را باید پاک کرد

Those days we had a gate for martyrdom and now there is just a narrow pore. We Must clean our hearts

انتهای پیام

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.