امتحان کتاب تفکر و سواد رسانه ترم دوم

0

بسم الله الرحمن الرحیم

امتحان کتاب تفکر و سواد رسانه آموزشگاه علامه مفید نجف آباد

سلام به شما دوست عزیز
تذکر۱: مدت پاسخ گویی به سوالات ۱۰۰ دقیقه است.
تذکر۲: این امتحان به صورت کتاب باز برگزار می گردد.
تذکر۳:حتما نام و نام خانوادگی خود را در تمامی برگه ها یادداشت کنید.
تذکر۴: پاسخ هر ۸ هشت سوال را به صورت دستی و خوش خط و با ذکر شماره سوال داخل برگه نوشته و تصویر آن را ارسال کنید.(پاسخ های تایپی مورد پذیرش نیست)
تذکر۵: تصاویر برگه های پاسخ را به شماره ۰۹۱۳۸۳۲۳۸۲۲ در واتساپ ارسال کنید. و اصل برگه را تا اعلام نمره نگهداری کنید.
تذکر۵: این امتحان پایان ترم دوم و خردادماه ۱۴۰۰ می باشد.

سوال اول (۲ نمره)

زندگی دوم چیست؟(با توجه به رسانه ها)

سوال دوم(۲ نمره)

دروازه بانی خبر را بامثال توضیح دهید.

سوال سوم(۲ نمره)

دو مورد از تفاوت های زندگی واقعی و تصویری که از آن در رسانه ها به تصویر کشیده می شود را نام ببرید.

سوال چهارم (۲ نمره)

تفاوت مخاطب فعال و منفعل در چیست؟ توضیح دهید.

سوال پنجم (۳ نمره)

پنج سوال کلیدی هنگام مواجهه با رسانه ها را نام ببرید.

سوال ششم (۳ نمره)

بازنمایی انجام شده در تصویر را توضیح دهید.

سوال هفتم (۳ نمره)

فنون اقناعی به کار رفته در تصویر را توضیح دهید.

سوال هشتم (۳ نمره)

متن زیر متن و فرامتن تصویر زیر را بنویسید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.