روز جهانی چرا نجف آباد

0

روز جهانی چرا نجف آباد

زاغی رو کرد به مادرش و گفت:چرا بین این همه شهر نجف آباد،چه چیز قابل توجهی داشت؟
مامان، مشکی را که حالا مشغول تمیزکاری بال و پرش بود صدا زد و گفت: مشکی جون تو هم گوش بده، نخوام دوباره از اول بگم.
مشکی با بی حوصلگی بال و پرش را تکان داد و گفت: ای زاغی میخواد از همه چیز سردر بیاره، برا من خیلی مهم نیست.
مامان گفت: بهرحال تو هم بدونی بد نیست!
خیلی سال قبل اجداد ما به هوای پیدا کردن آب و غذا و هوای خوب و باغات میوه از هر گوشه ای از کشور کوچ کردند.
به اینجا که رسیدند موندگار شدند پر بود از باغ های بادام و گردو، زردالو و آلبالو و انار.
آب فراوون و هوای ملایم، جوی های روانی که آب توش غوطه میخورد و بسمت باغات می رفت.
نفسی تازه کرد و ادامه داد: فصل میوه که نوبرانه ها وسردرختیا رو میخوردیم. زمستونا هم میوه فروشا میوه های مونده شون رو یه گوشه ی پیاده رو میریختند
و ما گرسنه نمیموندیم.

روز جهانی چرا نجف آباد

آب که توی جوی ها می افتاد با خودش همه نوع خوراکی را از بالا دست می شست و همراه میاورد.
اگرم خیلی بی غذا میشدیم صابون پیچای توی طشت رختشویی زنای شیربچه یا صابون چربای توی درز آجری باغ ها خوراکمون میشد.
دم دمای صبح که خلوت بود دور وبر پشته های شیربچه پر از بچه موش بود و توی آب مای مولی.
دور وبر کریز هم عقرب پیدا میکردیم وتوی آباش ماهی.
خلاصه عیش و نوشمون برقرار بود.
حالا هم شکر خدا میبینی که توی باغچه های مردم و سر کوچه ها غذاهای مونده رو جداگونه برامون میذارن. راستی یادم رفت بگم هرکدوممون یه درخت
جداگونه داریم. زاغی بدنش را کشید و گفت: مامانی منظورت چیه؟ مامان آب دهانش را قورت داد و گفت: بابای تعریف میکرد که اونجایی که زندگی میکردند، تعداد درختای بلند کم بود و کلاغا زیاد. برای همین چند تا کلاغ توی یه درخت لونه درست میکردند.
مشکی خندید و گفت: مثل خونه های آپارتمانی آدما!
مامان گفت:اره.
حالا را نبینید قدیم ترها سرتاسر خیابون امام و شریعتی درختای چنار خیلی بلند و تنومندی بود. و همه جا کلاغا موج میزدند.
حالا هوا آلوده شده، درختا خشک شدن، جوی ها آب ندارند، باغا کم شده و تا چشم کار میکنه خونه ساخته شده، کریز خشک شده و شیربچه کم آب.
اما هنوز مردمش مهربونند و دست و دل باز.

انتهای پیام/۱۳۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.