روز جهانی نه به شست و شوی شلنگی در نجف آباد

0

روز جهانی نه به شست و شوی شلنگی در نجف آباد

کفترپختری پرکشید تا از زیر درخت باغچه ی همسایه چوب ریزه جمع کند. تالانه اش را ترمیم کند. اما همه ی چوب ریزه ها روی آب مانده بودند
هیچکس روی حیاط نبود ولی شیلنگ آب بازمانده بود. گل های فرش روی حیاط زیرآب زلال دلبری میکرد. زن در را بازکرد و گوشی بدست واردحیاط شد.
پختری ترسید و نشست روی دیوار. زن جارو را برداشت تایید را وارونه کرد روی فرش. درحالی که به مخاطبش حرف میزد جارو رامیکشید روی فرش،
_ببین خواهر فرش باید توخونه شسته بشه تا به دلم بشینه. این قالی شویی ها معلوم نیست چکارمیکنند بدلم نمیشینه، و شیلنگ آب را گرفت روی فرش،
آب و کف توی هم میلولیدند و از جوی باریک زیر درخانه به کوچه رفتند. سرگردان بودند، هربار لاستیک موتور و ماشین ها از رویشان رد میشد و متلاشی شان میکرد، تابه جوب بزرگ خیابان امام برسند پرازگل شدند.

روز جهانی نه به شست و شوی شلنگی در نجف آباد

کفتر تاشب چند بار رفت چوب ریزه بیاورد ولی هنوزهم شیرآب بازبود و زن داشت فرش و موکت ها را میشست.
آب شیرین لوله تا میرسید به ریشه درخت تلخ میشد، شکوفه های شاخه ها تک تک جان میدادند، زیر درخت کفن پوش نوبرانه ها شد.

انتهای پیام/۱۳۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.