اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر گلدشت

0

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر گلدشت

به گزارش نجف آباد نگار از سایت فرمانداری نجف آباد پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

در اجراي ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر گلدشت مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر گلدشت به شرح زير مي باشد:

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

شهر گلدشت؛ ۲۴ نفر برای ۵ کرسی شورا کاندید شده اند.

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر گلدشت

۱ – آقاي سجاد انتشاري نجف آبادي فرزند مهدي كد نامزد ۱۵
۲ – آقاي محمدرضا انتشاري نجف آبادي فرزند نصرالله كد نامزد ۱۶
۳ – آقاي رضا بهارلوئي فرزند خيراله كد نامزد ۱۷
۴ – آقاي محمد تقي فارغ نجف آبادي فرزند حسين كد نامزد ۱۹
۵ – آقاي حسين جمشيديان فرزند يداله كد نامزد ۲۴
۶ – آقاي قدرت اله جمشيديان فرزند غلامحسين كد نامزد ۲۶
۷ – آقاي عبدالحميد جمشيديان قلعه سفيدي فرزند شكراله كد نامزد ۴۱
۸ – آقاي منصور جمشيديان قلعه سفيدي فرزند نادر كد نامزد ۴۲
۹ – خانم وجيهه حشمتي فرزند محمدعلي كد نامزد ۴۵
۱۰ – آقاي حسين حيدري گرم دره فرزند يوسف كد نامزد ۴۶
۱۱ – آقاي مجيد رستمي فرزند عليمردان كد نامزد ۴۹
۱۲ – خانم سعيده زماني فرزند مجتبي كد نامزد ۵۲
۱۳ – آقاي سجاد زماني قلعه شاهي فرزند محمد كد نامزد ۵۴
۱۴ – آقاي عليرضا شكراللهي فرزند امراله كد نامزد ۵۶
۱۵ – آقاي رضا شمسي فرزند نبي كد نامزد ۵۷
۱۶ – خانم زهرا شمسي فرزند نبي كد نامزد ۵۸
۱۷ – آقاي رضا صادقيان فرزند عزيزالله كد نامزد ۵۹
۱۸ – آقاي احمد صادقي پورنجف آبادي فرزند قربانعلي كد نامزد ۶۱
۱۹ – آقاي محمد عباسي قلعه شاهي فرزند حسين كد نامزد ۶۴
۲۰ – آقاي سيدحبيب اله عبداللهي فرزند سيدمنوچهر كد نامزد ۶۵
۲۱ – آقاي اميرحسين كياني فرزند حسين كد نامزد ۶۸
۲۲ – خانم فاطمه گلشادي قلعه شاهي فرزند احمدرضا كد نامزد ۶۹
۲۳ – آقاي امين مري فرزند جابر كد نامزد ۷۵
۲۴ – آقاي اكبر نوروزي مشهور به – فرزند اصغر كد نامزد ۷۶
توجه :
۱ -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر ۵ نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي
تعداد حداكثر ۵ نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
۲ -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري نجف آباد در اجراي ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
۳ -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره ۱ ذيل ماده ۷۰ آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
مجتبي راعي فرماندار شهرستان نجف آباد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.