اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی کهریزسنگ ۱۴۰۰

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی کهریزسنگ ۱۴۰۰

0

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی کهریزسنگ ۱۴۰۰

به گزارش نجف آباد نگار پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر کهريز سنگ
در اجراي ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر کهريز
سنگ مي رساند که ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار
مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر کهريز سنگ به شرح زير مي باشد:

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

شهر کهریزسنگ؛ ۸ نفر برای ۵ کرسی شورا کاندید شده اند.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی کهریزسنگ ۱۴۰۰

۱ – آقاي اسماعيل اميني کهريزسنگي فرزند رضا کد نامزد ۱۵
۲ – خانم الهه اميني کهريزسنگي فرزند اسداله کد نامزد ۱۶
۳ – آقاي محمد براتي کهريزسنگي فرزند رمضان کد نامزد ۱۸
۴ – آقاي مصطفي شمسي کهريزسنگي فرزند علي کد نامزد ۱۹
۵ – آقاي حجت قاسمي کهريزسنگي مشهور به مهندس قاسمى فرزند مهدي کد نامزد ۲۴
۶ – خانم فاطمه قاسمي کهريزسنگي فرزند علي کد نامزد ۲۵
۷ – آقاي محمد قاسمي کهريزسنگي مشهور به آقاجون فرزند رجبعلي کد نامزد ۲۶
۸ – آقاي حسين موسوي فرزند احمد کد نامزد ۲۸
توجه :
۱ -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر ۵ نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي
تعداد حداکثر ۵ نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
۲ -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري نجف آباد در اجراي ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي کشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
۳ -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذيل ماده ۷۰ آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاکي يا شاکيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل کار يا سكونت شاکي يا شاکيان را داشته باشد .

کد خبر : 38272 ساعت خبر : 11:37 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://najafabadnegar.ir/?p=38272

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.