روز جهانی نه به حیوان آزاری در نجف آباد

0

روز جهانی نه به حیوان آزاری در نجف آباد

چند روزی بود که مامان حال ندار بود و مشکی هربار برای پیدا کردن غذا تنبلی میکرد،شکم های گرسنه ی ما و حال نذار مامان امروز به فکرش انداخت
تا به دنبال تکه ای دندان گیر دور و بر را بگردد.
سر کوچه و توی باغچه های اطراف مان چیزی نبود که توجه مشکی را جلب کند.
پرواز کنان بسمت باغ ها رفت تا چیزی برای خوردن پیدا کند حتی قالب صابونی.
زیر درخت توت به خواب رفته تکه های دل وروده ی گوسفندی روی هم انباشته شده بود و انگار چشم براه او بودند. با شیرجه ای کوتاه به طرفشان رفت
که کلاغ جارک ها محاصره اش کردند.

روز جهانی نه به حیوان آزاری در نجف آباد

مشکی غذا را رها کرد و عقب عقب رفت. کلاغ ها نوک هایشان را به زمین میکشیدند و غار غار میکردند. مشکی ترسید تلاش میکرد تا قید غذا را بزند
و جانش را آزاد کند.
توی همهمه ی غار غار کلاغ ها فهمید جارجارک از این غذا خورده بود و بدحال بود، حالا آنها تلاش میکردند تا با سر و صدا مانع از آن بشوند
که کلاغ دیگری مسموم شود.
مشکی سر برگرداند تا کلاغ بیمار را ببیند، گروهی از کلاغ ها تلاش میکردند تا با برگ هایی که آورده بودند کمکش کنند تا حالش بهتر شود.
دو سه تا کلاغ هم تلاش میکردند تا تکه ای از روده های سمی را داخل لوله ی کتری فرو کنند تا انتقام جارجارک را از صاحب باغ بگیرند.

انتهای پیام/۱۳۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.