سید علی شکرالهی ۲۷۴ انتخابات نجف آباد ۱۴۰۰

0

سید علی شکرالهی ۲۷۴ انتخابات نجف آباد ۱۴۰۰

مدرک تحصیلی:
دانش آموخته مدیریت استراتژیک

سوابق اجرایی:
مسئول امور پژوهشی دانشکده فنی سما
مشاور شهرداری دهق
مسئول کانون ها اداره کل کتابخانه های استان اصفهان
مدرس دانشگاه
شاعر نویسنده و روزنامه نگار
عضو شورای عالی و معاون خانه هنرمندان شهرستان نجف آباد

سید علی شکرالهی 274 انتخابات نجف آباد 1400
سید علی شکراللهی انتخابات نجف آباد
سید علی شکرالهی 274 انتخابات نجف آباد 1400
سید علی شکراللهی انتخابات نجف آباد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.