رقابت کاغذها به جای نامزدها در بلوای انتخاباتی در نجف آباد

یکی از عکس هایی که روی بنرهای بلند توی شهر دیده میشد حالا روی منقار زاغی لوله شده بود.

0

رقابت کاغذها به جای نامزدها در بلوای انتخاباتی در نجف آباد

به گزارش نجف آباد نگار زاغی منقارش را از توی آب جوی میانه ی کوچه بیرون کشید. کاغذ شناور روی آب به منقارش چسبیده بود.
مشکی با خنده به دماغ رنگی اش خیره شد،یکی از عکس هایی که روی بنر های بلند توی شهر دیده میشد حالا روی منقار زاغی لوله شده بود.
زاغی نوکش را تکان تکان داد،با پاهایش تلاش کرد آنرا رد کند اما کاغذ تکان نمیخورد. مشکی با منقارش به آن نوک زد،بی فایده بود.

رقابت کاغذها به جای نامزدها در بلوای انتخاباتی در نجف آباد

کلاغه منقارش را توی ته مانده ی آب ولجن چرخاند،نفسش بند آمده بود، غارغار زاغی مادرش را سراسیمه به آنجا کشاند، مادر با نوک بجان منقارش افتاد.
کلاغ های دیگر منقارشان را پر از آب کردند و روی کاغذ چسبنده ریختند.
عکس تبلیغاتی ذره ذره جدا شد، زاغی نفس راحتی کشید وسر به آسمان خدا رو شکر کرد.

نوشته سرکار خانم طاهری

انتهای پیام/۱۳۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.