شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

شهید صادق آرحیمی

نام پدر:محمد حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:خیرات یادتان نرود ، چون خیرات خیلی خوب است

Don’t forget charity since it is useful for every person.

شهید اکبر ابراهیمی

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:مسئولین محترم به فکر زحمتکشان و فقرا باشید زیرا همین ها بودند که شماها را به اینجا رساندند.
اسلام را فدای همه چیز نکنید هر چه دارید فدای اسلام کنید

Respectable attendants think about sufferers and poor people, Since only these people promoted
you to this position. Don’t sacrifice Islam for all things, sacrifice for Islam whatever you have

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:امروز دولت و مجلس و نهادهای انقلابی و همه مسئولین قصد و هدفی جز خدمت به ملت ندارند
پس پشتیبان آنها باشید تا زمانی که در خط انقلاب اسلامی و رهبری آن هستند

Now government and legislature and revolution organs and all attendants want serve to nation.
So support them until they are in Islamic revolution’s and its leader’s way

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:امروز آن محصلی که درکلاس درس می نشیند باید بداند که کلاس درس او ثمره خون شهدا است
چونکه همین شهدا بودند که بانثار خون خود فرهنگ غربی را ریشه کن کردند اما امروز شما محصلین در مقابل شهدا مسئولی

Now a student who sits in classroom should know that his classroom is the result of martyrs’ blood.
Since these martyrs eradicate west culture with their blood. But now you, students, are responsible against martyrs

شهید عباس ابراهیمی

نام پدر:محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:رازونیاز

پیام:شکر می کنم خدای که به من جسم و تنی سالم عطا فرمود تا بتوانم ادامه دهنده راه شهدا وانبیاء باشم
ودر راه اسلام و حفظ و حراست از آن که امری است واجب برای همه مسلمانان کوشا باشم تا اسلام پایدار بماند

Thanks God that give me a healthy body to be continuer of prophets and martyrs’ way and try
in Islam’s way and protection of it that is necessary for all Muslims until Islam stay persistence

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:ای ملت غیور و شهیدپرور ایران به خدا قدر این رهبر، این اسطوره تاریخ ابدیت را بدانید و به گفته هایش و فرموده هایش گوش فرادهید
و آنها را موبه مو به اجرا در آورید. شما را به خدا چنین رهبری را به جهان، دیگر نخواهید دید

O’ the brave nation of Iran with a lot of martyrs I swear by God to know the value of this leader,
this eternity history myth, and listen to his speeches and orders and perform them one by one.
I swear to God that you don’t see such a leader all over the world

شهید اصغر افشاری

نام پدر:علی

تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۰۴/۲۳

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هوشیار باشید و به جز اسلام به چیزی فکر نکنید و هر خیر و صلاح است در کتاب آسمانی نهفته است

be aware and think about nothing except Islam and know that every good advice that are helpful for your lives are covered in Quran

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:شما سعی کنید که راه خدا را ترویج کنید و ادامه دهید و نگذارید این راه و این مکتب خونبار از بین برود
و اکنون که به ریسمان خدا چنگ بزنید و آن را رها نکنید

Try to propagate god’s path through people and continue doing that and don’t allow this path and this
school where Islam’s martyrs worked hard for the safety of the country be destroyed and now that
you have learnt how to have resort to stay in this right path never abandon it

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:دشمن درصدد است که از ما نقطه ضعف بگیرد و ما باید هوشیار باشیم
که با سخن گفتن خود و عمل کردن بین خودمان دودستگی ایجاد نکنیمچ

the enemy wants to understand the cases in which we are weak so we should be aware not
to disunite among ourselves by our speaking and our acting

شهید حسین رحیمی

نام پدر:فتح الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:احترام به والدین وحلالیت

پیام:پدر و مادر حق زیادی بر گردن اولاد خود دارند

Mothers and fathers have a lot of rights towars their children

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:از همه برادران می خواهم که راه شهیدان را هر چه بیشتر ادامه دهند و نگذارند که یک موقع خدای نکرده خون این شهیدان هدر رود

I ask all of men to continue martyrs way more and more and never allow to be shed with impunity

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:حجاب

پیام:از همه خواهران می خواهم که حجاب خود را حفظ کنند زیرا همانطور که می دانید ای خواهر حجاب تو از خون شهیدان برنده تر است به امید پیروزی اسلام

I ask all of women to observe their Hijab since as you know your Hijab is more important than
martyr’s blood we hope the victory of Islam

شهید سید هاشم رحیمی

نام پدر:سید محمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:مادران و خواهران،شما راهی در پیش بگیرید که دنباله رو شهیدان باشد و وظیفه شما حفظ حجاب است
که کوبنده تر از خون شهیدان می باشد پس بر شما واجب است که این امر الهی را اجرا کنید

O mothers and women take a step in martyr’s way your duty is to observe Hijab that is
more influentail than martyr’s blood you have to perform this Devine order

شهید محمدرضا بابلخانی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:دوستان و برادران آیا تا به حال چقدر درباره اینکه عبادت چه خاصیتی دارد فکر کرده اید ؟

O, friends and brothers ! have you ever thought about the usefulness of praying

شهید مصطفی معین

نام پدر:احمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:نماز و مسجد

پیام:نماز جمعه و جماعت را هر چه بیشتر اهمیت دهید و باشکوهتر برگزار کنید که رضایت خدا فقط در آن می باشد

Participate in Friday prayer & group prayer and perform them more splendid than before, since God would satisfied with you just by them

موضوع:نماز و مسجد

پیام:هیچگاه نماز را کوچک نشمارید و اگر چنین کنید خدا ما را هرگز نمی بخشد. پس سعی کنید نماز را همیشه اول وقت و حتی المقدور به جماعت بخوانید

Never humiliate prayer, if you do that, God never forgive you, so try your to pray always on time and try to perform your prayers in group

شهید علیرضا حیدریان

نام پدر:عباس

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:اي مردم ، اي جوانان غرور آفرين بدانيد كه ايمان در راه خدا و جهاد در راه خدا از بهترين اعمالهاست

O’ people, O’ causing pride youths know that faith and jihad in God’s way is one of the best acts

شهید حسینعلی کارشناس

نام پدر:محمدجواد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:بپاخیزید و همه با هم به طور متحد آمریکا و اسرائیل و کلیه دشمنان اسلام را برای همیشه به نابودی بکشید و قدرت اسلام را به آنان نشان دهید

Stand up and be united to destroy America, Israel and all Islam enemies for ever and show Islam’s power to them.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ای جوانان و نوجوانان که سرنوشت و آینده این مملکت را در دست دارید مواظب باشید که دشمن شما را به انحراف نکشد

O’ teenagers and youngsters who are responsible for the future of this country: be careful not to be deviated by the enemy.

موضوع:بصیرت

پیام:ای ملت ایران که در راه تغییر سرنوشت خود و زنده کردن اسلام در سایه کمک های خداوند و رهبری امام بزرگ خود کوشیدید
و به پیروزی رسیدید مواظب باشید که این پیروزی را از دست ندهید و هیچگاه خدا را از یاد نبرید

O’ Iran nation who tried your bests in changing your fate and making Islam alive by God’s help
and great Imam’s leadership and became victorious: be careful not to miss this victory and never forget God.

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:ای دانش آموزان که سرمایه های علمی این مملکت هستید هرچه بیشتر تلاش کنید و درس بخوانید
چون این مملکت در آینده و به طور شدید به شما احتیاج دارد

O’ students, you who are the scientific wealth of this country: try your bests as more as you can
and be educated because this country will need you a lot in future.

شهید عباس کاظمی

نام پدر:غلامعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:من رفتم كه با حسين پيوند بندم من پيوستم به آن معبودي كه مرا آفريد و حال از شما تقاضا دارم
كه راهم را دامه دهيد پيامم را به جهانيان برسانيد اي دوستان خاموش ننشينيد بپاخيزيد و همت كنيد

I went to make a promise with Hossein, I joined and worshipped who created me and now I
demand you to continue my way and to transmit my message to people all over the world ,
O my friends, don’t sit down silent , stand up and try

شهید غلامرضا کاظمی

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ملت ايران هركسي كه از شما به درجه‌ي رفيع شهادت نائل آمد،
بدانيد كه مسئوليت شما در قبال اين خون‌ها بيشتر و وظيفه شما در برابر اينكه پیام آزادي خواهي شهداء را به گوش جهانيان رسانيد بيشتر مي‌شود

O’ nation of Iran every one of you that reaches to high degree of martyrdom, know that your responsibility
become more against these bloods and your duty is more for delivering
martyrs’ liberal message all over the world

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:حجاب

پیام:خواهران عزیزم بدانید كه سنگر من جز خاك و خون چيز ديگري نيست و سنگر شما جز حجاب چيزي نيست

My dear sisters know that my trench is nothing except soil and blood and your trench is nothing except hijab

شهید محمدحسین کاظمی

نام پدر:فتح الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:در اثر انقلاب مردم بیدار شده اند و این بیداری به قیمت خون هزاران شهید و معلول است پس این بیداری ارزان بدست نیامده است

People wake up , because the revolution and the cost of this waking up is the blood of thousand
martyrs and handicaps , so this waking up doesn’t acquired cheaply

شهید محمد اجلالی

نام پدر:محسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:بعد از من راهم را ادامه دهید و نگذارید که اسلحه من به زمین بیفتد

Continue my way after my death and don’t allow my weapon to fall in enemy’s hand and don’t drop my weapon

شهید محمدباقر اسدی

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:رازونیاز

پیام:به نفس روح الله امتی زنده شد و امیدوارم سرآغاز زندگی دنیا باشد
در حکومت عدل مهدی و سرآغاز مبارزه با هرچه زشتی و ریا و ظلم و پلیدی باشد انشاءالله

The people of nation began living with imam Khomeini’s breath I hope that it be the beginning of
this world ‘s people lives in imam Mahdie’s government that is based on Islamic laws and also I
hope it be the beginning of fighting against any thing of indecency hypocrisy ,
cruelty and abominate in this world

شهید سیف الله ایمانیان

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:شما ملت غیور باید پیرو رهبر بزرگ و عزیزتان باشید و از دستورات این رهبر که هر حرفی از زبانش بیرون می آید
همان کلام خداوند یکتاست اطاعت کنید و مطیع او باشید و اگر خدای ناکرده سستی دردستورات او بکنید
دوباره فساد و گناه در این ملت رواج پیدا می کند

O’ Iranian brave people you should follow your dear leader and obey him and do what he says because
his words are according to God’s orders. God forbid if you show lack of will power, the corruption
and sins again will increase among the nation

شهید محمد پیرپیران

نام پدر:حیدرعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:همیشه به خانود‌ه‌های شهدا سربزنید. از آنها غافل نشوید چون ممکن است فکر کنند تنها هستند گرچه خدا را دارند

Always visit martyr’s family . Never neglect them since they feel solitude but always God is with them

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:من از تمام مردم عاجزانه می‌خواهم که نگذارند این گرانفروشها خون مردم را بمکند و آنها را به جزای خود برسانند

As a servant, I ask you not to allow people who over charge people, annoy and press them. You should punish them.

شهید محسن پیرمرادیان

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:به داد ملتهای محروم و مستضعف که زیر بار ابرقدرتها هستند برسید
و با کلمات قرآن و با رهبری امام عزیز آنها را به راه راست هدایت کنید و اسلام واقعی را به آنها بفهمانید

Help dispossessed and needy nations which are under the influence of superpower nations and
guide them to right way with Quran and the leadership of dear imam and show them real Islam

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:هیچ وقت امام عزیز را تنها نگذاشته و همیشه پشتیبان و حامی او باشید و از رهبریهای او اطاعت کنید

Never isolate dear imam and always be his protect and advocator and obey his orders

موضوع:نماز و مسجد

پیام:نماز جماعتها و جمعه ها را هرچه باشکوهتر برقرار کنید و دعاها را هم به همین ترتیب باشکوهتر برقرار کرده ،
که ما برای همین ها می جنگیم و شهید می دهیم

Attend Friday prayer and community as majestic as possible and also blesses , since we fight and give martyrs for these causes.

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:محصلان عزیز خدایی نکرده سنگر مدرسه را خالی نگذارید و در سنگر مدرسه با درس خواندتان پشت دشمن را بخاک بمالید

O! dear students don’t disregard school stronghold and use your knowledge and education to destroy enemy .

موضوع:حجاب

پیام:شما ای خواهرانم با تعالیم اسلام و با حجاب خودتان که کوبنده دشمن است، خواهران دیگر خود را تربیت کنید
و این را هم بدانید که تا خدا را دارید هیچ غم و غصه ای نداشته باشید

O! my sisters , educate other sisters with Islam training and their Hijab that enemy beater and know
that while you have God , you have no worries .

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:همیشه در صحنه انقلاب حاضر شده و نگذارید ابرجنایتکارها نفوذ کنند در شماها ، و شماها را گمراه کنند

Always be ready for revolution scene and don’t let super criminal penetrate you and mislead you ,

شهید علیرضا شفیعی

نام پدر:یدالله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام: و اهمال به خرج دهی و امام بزرگوار را که رهبر امت اسلام است از خود برنجانی امام عصر و پیامبر و خدا را از خود رنجانیده ای

O’ the responsible brother in state and revolution place: if you be even a little unsteady and if you cause our dear
Islamic nation leader be sad from you, you have caused God’s, prophet’s and Imam Zaman’s sadness from yourself

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:اگر پستی و مسئولیتی به شما می دهند همه و همه به خاطر انقلاب اسلامی و شهداء و در کل حزب الله است

If you are given a job or a responsibility, all are because of Islamic revolution, martyrs& perfectly because of God’s party

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:برادران از باند بازی و دسته و گروه گرایی و خود سرانه کار کردن بپرهیزید

O’ brothers avoid from participating in groups and avoid from working willfully

شهید محمدعلی جوشیری

نام پدر:محمدباقر

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:بیایید کاری کنیم که در دنیای ابدی در جلو راستقامتان (شهیدان) تعظیم کنیم و به آنها بگوییم خونتان در رگهای ما جریان یافته

Let’s work in a way that in the other world we bow towards who have right tallness ( martyrs ) and tell them that your blood flows in our vessels

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:بله عزیزان ما می بایست برویم، پس چه بهتر که با کوله باری از سعادت و ایمان روانه خانه ابدی شویم
و سفره شادی بگسترانیم و فرشتگان را میهمانش کنیم

we should go dear friends so it’s better to go with a backpack of welfare and faith to the find home
and spread a happy tablecloth and invite angels

شهید محسن جونبخش

نام پدر:احمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:بصیرت

پیام:نگذارید که ضدانقلاب در شما نفوذ کند یا ستون پنجم ، با مشت به دهان آنها بزنید که آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند

Don’t allow antirevolution and hypocrites to penetrate you and with your fist punch them in their mooth that they couldn’t do any thing

شهید علیرضا حاجی صادقیان

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:از اسلام و امام و روحانیت دفاع کنید تا اسلام را به تمام جهانیان بشناسانیم

Defend Islam, Imam and clergies so that we will make the world aware of Islam rules.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:شما ای ملت ایران و مردم شهیدپرور امام را تنها نگذارید و راه او را که همان خط اصیل اسلام و محمد(ص)و امامان معصوم(ع)دنبال کنید

O’ Iranian nation whose country has lots of martyrs don’t leave Imam Khomeini alone & continue
his path which is the same as Islam’s, prophet’s & 14hdy imam’s pedigreed path

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:امید است انشاءالله ملت ما با همت مسلمین جهان دست خون آشام شرق و غرب را از سایه کشورهای اسلامی
کوتاه و راه را برای رسیدن به سرزمین مقدس قدس عزیز هموار سازید

We hope God willing our nation and the world’s Muslims try their bests to help Islamic countries for the destruction
of the east& the west enemies& to save the holy land- Ghods- From enemies so that they
could have this land for themselves

شهید سعادت حاج علی عسگری

نام پدر:جعفر

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:بداند که رمز پیروزی این انقلاب اسلام و رهبریت آن تحت عنوان ولایت فقیه بوده و هست

Know that mystery of Islamic revolution and d leadership victory is Velayat Faghih

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:ملت مسلمان ایران توجه داشته باشند این موانع و مشکلاتی را که ابر قدرت ها و نوکران آنها منافقین برای ما به وجود آورده اند
نه تنها مانع مشکلاتی نخواهد شد بلکه باعث هر چه بیشتر رشد کردن و پخته تر شدن این انقلاب خواهد بود

O, Islamic nation of Iran! Pay attention ! super powers, their companions, and hypocrites have made many
problems for us but they can not prevent us. It will cause revolution to be developed and progress more than before

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:جایگاهتان را قلب ملت قرار دهید که بهترین حصار است و بالعکس اگر از قلب ملت بیرون دهید
در هر دژمحکم بروید و جا بگیرید شکست می خورید و شرط در قلب ملت ماندن،مذهبی و مکتبی ماندن و با خدا بودن است

Take a place in the nation’s heart, so it is the best fence but if you go out from people’s heart you have
no other place to go to and you will take people with you when you are religious believer in God way

شهید عبدالله حقیقی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:تنها خواهشم از شما این است که حسین زمان را تنها نگذارید – کربلاهای ایران را خالی نگذارید که ادامه همان کربلای حسین است

My only request is not to leave the Hossein alone don’t empty the Karbalas of Iran
because they are the continuation of the Hossein’s Karbala.

موضوع:توسل و دعا

پیام:دعای کمیل و دعاهای دیگر را فراموش نکنید چون این دعاها هستند که انسان را پاک نگه می دارد

Don’t forget Komeil prayer and other prayers, because these prayers will cause us to be clean and pure.

شهید علی حبیب الهی

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:دست از یاری امام بر ندارید و در خط امام که همان اسلام محمدی است گام بر دارید
که اگر از خط امام جدا شوید دیگر هیچ عذر و بهانه ای نخواهید داشت و به عذاب الهی گرفتار خواهید شد

Continue your attempts for helping Imam & take step in Imam’s line which is the same as Islam’s way.
If you be separated from this line you would have no excuse& you would be punished by God’s punishment

موضوع:بصیرت

پیام:ای ملت مسلمان و شهید پرور ایران به هوش باشید که قدرتهای اسکتباری جهان درصدد هستند
که این یکپارچگی شما را از هم بپاشند و این انقلاب را که زمین ساز انقلاب مهدی است
از مسیر اصلی خودش منحرف نموده و دوباره روی کار آیند

I ask Iran Muslim nation whose country has lots of martyrs to be conscious because the world’s Hegemonies
powers are going to destroy your unity& deviate this revolution from its real rout which is the preparation
for Imam Mahdi’s revolution & they want to again rule the government

شهید عباس حجتی

نام پدر:غلامرضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:نماز و مسجد

پیام:نماز جماعت و نماز شب را فراموش نکنید و دعای کمیل و دعای توسل را بخوانید

Don’t forget group and night prayer and read Komeil and Tavasol prayer

شهید یدالله ناصحی

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:این مکتب و آب وخاک برگردن ما حق دارند در حفظ آن کوشش کنید تا آنجا که توان دارید نگذارید ضربه ای به این انقلاب وارد شود
شما وارث خون شهدای اسلام هستید

We are indebted to this school and country. Try to protect it with all of your power.
Don’t let this revolution be hitted. You are heir of Islam martyrs’ blood

شهید اسدالله کاکولکی

نام پدر:رضاقلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:خواهران و برادران در مقابل سختیها – کمبودها – نارسائیها – مشقات – استقامت کنید

Men and women resist toward difficulties lacks and problems

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:نکند شما هم از آن یهودیان امت پیامبران باشید ؟
کوشش کنید که خودتان را تهذیب سازید افکارتان افکار اسلامی و مطابق موازین اسلام باشد
حب دنیا بر شما غلبه نکند و بالاخره مواظب حرکاتتان باشید ، نامشروع نباشد

Be careful not to be like Jewishes prophets nation? Try to refine yourself .
you thoughts should be Islamic taught and according to Islamic laws be careful that life
don’t overcome on you and finally take care your movement not to be unlawful

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:نماز و مسجد

پیام:این سنگر عبادی سیاسی یعنی مسجد را رها نکنید.
دشمن امروز از صفهای به هم فشرده شما می ترسد وقتیکه این صفهای شما را می بیند پشتش به لرزه می افتد و زودتر خوار و زبون می گردد

Don’t leave this devotional and politic mosques today the enemy fear from your compress raw
and when see this raw they would shake and they would be despised earlier

شهید عبدالعلی محمدی

نام پدر:فتح الله

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:اول خدا را فراموش نکنید و خدا را ناظر و حاضر کارهایتان قرار دهید قرآن را فراموش نکنید
و آن را مونس خود قرار دهید و خواندن آن را قوت قلب خود قرار دهید و قرآن و مسجد را ترک نکنید

First don’t forget God and consider him so the observer of all your deeds .
don’t forget Quran and keep it

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:اخلاص را سر لوحه اعمال خود قرار دهید و بدانید که عمل هر کسی در نیت آن شخص است
سعی کنید اعمال خود و نیت خود را با هم هماهنگ کنید از هوای نفس خود پیروی نکنید

Keep sincerity as your pattern (needing) be aware that every deed is measured by the intention
of it’s agent try to harmonize and coordinate your deed with your intention and don’t follow your carnal desires

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:بصیرت

پیام:ما باید دشمن ترین دشمنان خود را نفس اماره خود بدانیم و از مواضع تهمت و غیبت همواره جلوگیری کنید

We should regard our deadliest enemies as our sprit of lasciviousness and avoid accusing and backbiting.

شهید محمدعلی دانشور

نام پدر:حیبنعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:عزيزان پيوسته بيادخدا باشيد كه الا بذكر الله تطمئن القلوب و براي اين كه كار به مكانهايي كه قداست دارد برويد مانند:
مساجد و زيارت ائمه(ع) و زيارت اهل قبور و اماكن مذهبي و بياد داشته باشيد، محيط روي شخص بسيار تأثير مي كند

O’ dears always remember God because his remembrance causes your hearts be calmed and
also be aware that going to holy places such as mosques, Imam’s holy shrines, grave yards
and religious places will have good effects on you

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:سعي كنيد فرزند آخرت باشيد نه دنيا، بدين منظور وقتي فكر ميكنيد فكر آخرت باشيد نه اينكه مناظر دنيا در نظر شما بزرگ جلوه كند

Try to be the final day’s child not this world’s child. To do this when you are thinking, try to think
about the final day not about the world’s attractive things

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:شغلهايي را انتخاب كنيد كه در آن انسان با تقوي تر و با كساني معاشرت كنيد كه رابطه شان با خدا بيشتر است.

Choose the jobs which cause your piety be increased & consort with those who their relationships with God are a lot

شهید سیداکبر رفیعی پور

نام پدر:سیدکاظم

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:جهان آخرت و مرگ

پیام:به آن وقت که ما ر در قبرستان می گذارند بیندیشیم که موقعی که خاک بر روی جنازه ی ما ریختند کسیت که به فریاد ما برسد
در آن تاریکی قبر در آن فشار قبر، آری آیا غیر از اعمال دنیوی چیزی داریم فکرکنیم و دست از مال دنیا و چشم داشت به زرق و برق دنیا بردارید

We ought to think about the time when they put us into the grave and when they pure sand on our gripes
who can listen to our sound at that dark grave and grave pressure? do we have any thing except mundane
deeds to think about? it and desist from this mundane worth and gaudiness

موضوع:رازونیاز

پیام:خداوندا به همه ما توفیق ترک معصیت عنایت فرمایید

God succeed us to leave sins

شهید محمد زمانیان

نام پدر:غلامعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:وصیت من به این ملت این است که در خط امام حرکت کنید
و جوانهای رشید و فداکار خود را برای احیاء و زنده شدن دین اسلام به روستاهای دور افتاده بفرستید.
تا این کمالهای انسانی زنده شود

My advis to this nation is to proceed in the line of imam and send your youth to faraway villages
to preach islam religion until we accomplish our mission.

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:وصیت دیگری به پدرو مادرها دارم که فرزندان خود را با یک اخلاق و روش اسلامی تربیت کنند که آینده این مملکت به دست فرزندان شماست

I have an order advise to fathers and mothers that you train your children with Islamic behavior and
method our country’s future is in your children’s hand

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:شما پدرها ومادرها هستید که می توانید فرزندانی همچون حسن و حسین تحویل جامعه دهید

You are the parents who can render to the society the children like hassan and hossein.

شهید علی سالمی

نام پدر:رضا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:از رفقا و دوستان مي خواهم كه در صدور انقلاب به سراسر جهان كمك كنيد

I ask all my friends to help the revolution to be propagated all over the world

شهید اسماعیل سلیمان نژاد

نام پدر:احمد

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:صبر و مقاومت و پایداری

پیام:از شما ميخواهم كه صبر داشته باشيد و همپاي خميني اين نايب برحق امام زمان برويدكه سعادت شما درهمين است

I ask you to be patient and obey Imam Khomeini who follows Imam Zaman’s path because it causes prosperity in your lives

شهید سید مهدی شریعتی

نام پدر:سید حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:با توکل به خدا و پشتیبانی امام و امت جهت تحقق قانون اساسی یعنی خونبهای شهداء صبر و استقامت کنید
دست منافقین وخود فروختگان غرب وشرق را از ارگانهای مملکتی کوتاه کنید
و در این راه از سرزنش و سنگ اندازیهای سرزنش کنندگان نهراسید

Resist and tolerate with trust in God and protecting Imam and nation for realization of constitutional law which
means martyrs’ blood- money. Eliminate hypocrities and east and west harlots’ power from organs and
don’t fear from blamers’ blame in this way

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:ای مسئولین ارگانها و دست اندرکاران حکومت اسلامی بدانید که وحدت و پشت کار شما وسیله وحدت و انسجام ملت است

O’ responsible people in organs and those who are involved in Islamic Republic know your union
and steadiness is tool for union and cohesion of nation

شهید محمدعلی صابریان

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:انسان در راه اهداف عاليه خود بايد هميشه كوشا باشد
و از دستورات خداي بزرگ كه توسط قرآن براي راهنمايي ما مسليمن جهان فرستاده شده است اطاعت كند
تا از بندگان صالح درگاه باريتعالي به شمار آيد

Human must be diligent in the way of great purposes and obey great God’s orders that have been
sent by Quran for guiding world’s Muslims to be among righteous servants in almighty God

شهید لطفعلی صادقی

نام پدر:حاج بابا

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:رازو نیاز

پیام:شكر خدا را به جا آوريد و دعا گوي امام و منتظر امام زمان (عج) باشيد.عبادت خدا را بكنيد و از خدا بترسيد تا از بندگان صالح خدا قرار بگيريد

Give thanks to God and pray for imam and wait for imam Zaman worship for God and fear for God till God set you one of the good salves

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:كلاسهاي تدريس قرآن تشكيل دهيد و از برادران و خواهران بخواهيد كه در اين كلاسها شركت كنند و اين كتاب آسماني را زنده نگه دارند

From Quran teaching classes and ask women and men to participate in these classes and keep this heavenly book alive

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

شهید حیدر غلامی

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:مسئولین ومسئولیت پذیری

پیام:از دولت مردان غافل نشوید هرکجا که کمک خواستند همراه آنها باشید و هرجا اشتباه کردند به آنها گوشزد کنید.
انشاء الله که همیشه این طور باشید

Don’t forget men of government, every where they want (ask) help, be their followers.
when they make a mistake, notify them. God willing you always be like this

شهید علیرضا فاضلی

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:ازخدا بخواهید که مرگ همه ما با شهادت قرار بدهد و واقعاً شهادت نعمتی است که این نعمت و این مقام از همه مقامها بالاتر است.
و انسان به درجه آخر رسیده و مقامی از شهادت بالاتر دیگر نداریم

Ask God to predestinate martyrdom for all of us since it is as affluence for humanity higher than every thing.
I don’t know any position like that since martyrs sacrifice their spirits toward God and receive the best position in the heaven.

شهید مجتبی فاضل

نام پدر:محمدباقر

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:صدای الله اکبر خمینی رهبر مرگ بر ظالم و برتر باد اسلام را به مردم دنیا برسانید تا آنها از خواب بیدار شوند و بر علیه زور و ظلم بپاخیزند

Send the messages Imam Khomeini’s message which said, God is the greatest, death to tyrrants,
and Islam is the greatest to the people around the world to be conscious and ready against oppression and force.

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:نماز و مسجد

پیام:از ملت می خواهم که گوش به شایعات منافقین ندهند و سنگرهای نماز جماعت و جمعه را فراموش نکنید

I ask the nation not to follow two face’s rumors and always remember the trenchments of Friday prayer and group prayers.

شهید حمید فتحی

نام پدر:مرتضی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:همینطور که در صحنه بودید حالا هم باشید تا همانطور که قرآن گفته است تمام مستضعفین حاکمان زمین شوند

Be at the stage as before and participate in affaires so that all the weak people command on the earth as Quran promised it.

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:بیشتر درس بخوانند که ما در آینده به متخصصهای مکتبی نیاز داریم

Complete your education since society needs believer specialists in the future.

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:قرآن و نهج البلاغه را بخوانید و به آن عمل کنید که سعادت همه ما در آن است و نماز را برپا دارید که نماز ستون دین است و جامعه ای نمازی بسازید

Study Quran and Nahgolbalaghe and follow their orders since our prosperity depends on them. Perform the
prayers and construct society by prayers since prayer is as the column for religion.

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:اگر می بینید در جامعه اختلافاتی وجود دارد دلیل همه آنها نبود تقوای خدائی و اخلاص می باشد
پس بیائید خالصانه برای رضای خدا بکوشیم و اگر کار برای خدا باشد اختلافات از بین می رود

All the differences in the society are because of lacking virtue and peity. let’s try for the sake of God since
if people do whatever you do just for God there is no any difference between them.

موضوع:خدمت به مردم و محرومان و ملتها

پیام:امروز جامعه ما نیاز به افراد مخلص و پرکار دارد افرادی که تمامی وجود خود را برای نجات محرومان فداکنند
و جامعه ی خدائی بسازید و جامعه ای که فقط همه ی کارش بخاطر خدا باشد و جامعه ای که توحیدی باشد

Now a days the society needs loyal and active people to sacrifice themselves and save weak people
and construct Godish society where all the people perform

شهید محمدحسین فقهی

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه

پیام:من شما را به تقوا جوئي وصيت مي‌كنم

I advice you to practice virtue

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:اگر امام فرماني صادر كرد به همه واجب است از آن اطاعت كنند و ديگر حرفي ندارم جز اينكه نماز را به پا داريد و دستورات اسلام را جدي شماريد

If Imam issues an order, it is necessary for all to obey it. I haven’t any speech except that
perform your prayer and be serious about Islamic orders

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

شهید احمد فیروزبخت

نام پدر:عباسعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:پشت سر امام عزیز حرکت کنید و گوش به فرمان او باشید نه امام بلکه در مسیر ولایت فقیه همین امر باشد
و اگر از این نیروی خدادادی دست بر داشتید، به خدا سوگند گمراه می شوید

Go ahead behind the dear Imam and follow his orders, not just Imam but follow the path
of velayat Faghih, since if you leave this divine force, I swear to God, you would be deviated

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:ملت مبارز و رزمنده ایران، مبارزات خود را بر علیه امپریالیسم جهانی به سر کردگی آمریکا و سوسیالیسم، امپریالیسم،
شوروی و صهیونیسم بین المللی ادامه دهید و ان شاء الله به کمک حضرت بقیه الله امام زمان (عج) اسلام را جهانی کنید

O’ the brave and combative nation of Iran, continue your combat against worldly Imperialism who are under
the command of America, socialism, imperialism, soviet union, and international Zionism, God willing,
develop Islam to worldwide by the assistance of Imam Mahdi

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:از اسلام، فقاهت اسلام با پشتوانه روحانیت اطاعت کنید و اگر غیر از این شد مورد خشم و غضب خداوند متعال قرار خواهید گرفت

Follow Islam & Islam’s religious jurisprudence by supporting clergies, since if you do something except it, the exalted God would be angry with you

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:ارتباط خود را با روحانیت اصیل بیشتر بر قرار کنند تا از انحرافات اخلاقی و گروهی نجات پیدا کنند

Connect more to original, committed clergies to save yourselves from moral & group deviations

شهید حسینعلی کافی موسوی

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:برادران و خواهران مسلمان و ملت غیور ایران، این است اسلام واقعی و هرچه بیشتر کوشش کنید
که این اسلام در سرتاسر دنیا پیاده شود و همه ی ملتها از زیر یوق قدرتهای ظالم بیرون آیند و به اسلام واقعی سوق داده شوند انشاءالله

Moslem men and women and Iranian zealous nation this is real Islam and try more to save Islam all
over the world and all nations come out from the cruelty of strong cruel nation and read Islam if God want

شهید سیدحسین کافی موسوی

نام پدر:سید مصطفی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:برادران و خواهران مسلمان و ملت غیور ایران این است اسلام واقعی هر چه بیشتر کوشش کنید که این اسلام در سر تا سر دنیا پیاده شود

Moslem men and women and Iranian zealous nation this is the real Islam try more to export Islam all over the world

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:شیطان در هر لباس و در هر مرحله و برهه از زمانی ظاهر می شود و روح و جسم آدمی را تسخیر می کند.
یک موقع در لباس دوست ، آشنا و اقوام و غیره و مستقیم و غیر مستقیم انسان را از کارهای خیر منع و به سوی کارهای شر فرا می خواند

Satan appears in every clothing and every stage at any time and conquers moral and body of human .
Sometimes In the cloth of a friend , family and so on , direct and indirect , it prohibits human from
doing good deeds and encourage doing bad deeds

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:چشم و گوش خود را باز کنید و ببینید افرادی که در اطراف شما نشسته اند چندنفرشان دید خوشی نسبت به امام دارند
حتی خود شما نیز امام را از عمق جان دوست دارید یا اصلا” به ظاهر هم نه

Open your eyes and ears and see how many of the persons who sit down around you ,
have a good view toward imam or even your self do you love imam from
the bottom of your heart or just in appearance

شهید مرتضی مذنب(مسعودی)

نام پدر:محمدعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:افراد منحرف را به راه مستقیم که همان راه الله می‌باشد هدایت نماییدکه خداوند منان با شماست

Guide deviated person to the right path which is the way of Allah be sure that God is with you

شهید مصطفی مهدیه

نام پدر:سبزعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:جبهه و جنگ و رزمندگان

پیام:تا نابودی کامل کفار دست از مبارزه با آنها برنداریدو ندای ملت را به تمامی مستضعفین و ستمدیدگان جهان برسانید
تا موقع ظهور مهدی (عج) برسد و دیگر ظلمی در جهان نباشد و تمامی مستضعفان بتوانند به نحو احسن وظایف الهی و قرآنی خود را انجام دهند

Don’t cease from fight with blasphemie until complete extinction of them and deliver nation’s call to
all poor people and oppressed people all over the world till the time of Imam Mahdi’s arrivals and till
when there is no cruelty in world and all poor people can perform Quran and divine duties in the best possible way

شهید محمدرضا نادری

نام پدر:ناصر

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشه

پیام:هیچوقت از اسلام و قرآن و خدا غافل مشوید و تمام وقت در خدمت کردن به اسلام ومسلمین پیش قدم باشید

Never neglect from Islam and Quran and God and always take the lead in serving to Islam and Muslims

شهید حسینعلی نمازیان

نام پدر:حسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:یاد وراه شهدا و شهادت

پیام:شما مردم مدیون خون شهدائيد و وظیفه شما درمقابل این خونهای پاک بندگی خدا و عمل به اسلام انقلابی است

O’ people, you are in debt to martyrs’ blood and your duty against these pure bloods is following revolutionary Islam and slaving of God

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:امام امت را که نایب حجت می باشد ندای او را اطاعت کنید و خود را لایق این رهبر سازید

Follow the Imam of nation who is Imam Mahdi’s deputy and know his value to be capable for him

شهید سید حیدر نوریان

نام پدر:سیدحسن

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:ای برادران و خواهران بدانید که شما بنده خدائید پس ازفرمان خدا سرپیچی نکنید ، زندگی کنید
برای خدا در راه خدا بمیرید و برای خدا مرگی با عزت است و همه ی شما نصرت کنید خدا را تا نصرت دهد شما را

O’ brothers and sisters know that you are God’s servants. Obey His orders live for God and die in
God’s way and die for God is an honorable death all of you help God then God will help you.

شهید ناصر هادیان

نام پدر:غلامحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:همیشه پیرو خط امام باشید که اگر اینگونه باشید هیچ خطر و انحرافی شما را تهدید نخواهد کرد

Always follow imam’s ideology. If you be like this, no danger and deviation will treat you

شهید سعید یوسفی

نام پدر:محمود

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:بصیرت

پیام:تشریفات را کنار بگذارید و با حفظ تشکیلات ، آگاهی و سطح فکر خود را بالا ببرید

Take away formalities increase your awareness and thinking level with protecting organizations.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:از خدا می‌خواهم که به این امت اسلام بصیرت و آگاهی دهد تا ولایت را درک کنند و پشتیبانش باشند.
که نجات یک امت در رهبری ولایت فقیه است

I ask God to give insight and notice to this Islamic nation in order to perceive Velayat Faghih and support it.
Because one nation just will rescue by leadership and Velayat Faghih.

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:تربیتی و اخلاقی

پیام:. از اختلافات بپرهیزید و قدر یکدیگر را بدانید به یکدیگر احترام بگذارید و از موهبتی که نصیبمان شده که در این دوران زندگی کنید استفاده کنید

Avoid from disputes and know each other’s value and respect to each other’s and use from the gift that is earned to live in these days.

موضوع:حجاب

پیام:: می‌خواهم همچون زینب باشید و او را بشناسید و با حفظ حجاب و نجابت خود پیام خون شهیدان را به تمامی جهان برسانید

I want you to be like Zeinab and know her. Send the message of martyr’
blood all over the world by protecting your Hijab and by gentleness.

موضوع:عبادت و یاد و بندگی خداوند

پیام:سعی کنید همیشه در راه الله قدم بردارید و پوینده و کوشنده این راه باشید و قدر یکدیگر بدانید و از کمالات یکدیگر استفاده کنید

Always try to take pace in God’s way and be searcher and make an effort in this way.
Know the value of each one and use each other’s accomplishments.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:تمامی روح و جان شهیدان ما این امام است و تمامی آنها از شما می‌خواهند و واجب شرعی را برای شما کرده اند که از امام اطاعت کنید

Imam is the soul and spirit of all our martyrs and all of them ask you and put it as a religious obligatory for you to obey Imam.

شهدای بیست و سوم تیرماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:برادران و خواهرانم اسلام این مکتب انسان ساز و این یار مستضعفان جهان را بشناسید
و به دیگران نیز بشناسانید که تنها راه نجات شما و مستضعفان جهان اسلام است

O, my brothers and sisters know this making human school and friends of poors all over the world
and introduce it to others too. Islamic the only way for the rescue of you poors in the world.

شهید مهدی صالحی

نام پدر:حسینعلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۳

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:درامر وظائف دینی هیچ کوتاهی نکنید و قدر این امام عزیزمان را بدانید و تا آخرین قطره خونتان پشتیبان امام و رهبر باشید به امید پیروزی حق بر باطل

Don’t neglect to do religious duties and know Imam’s value and always support
Imam as your leader up to the last drop of your blood

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.