شهدای دوازدهم مردادماه شهرستان نجف آباد

0

شهدای دوازدهم مردادماه شهرستان نجف آباد

شهید حسنعلی شوقی

نام پدر:حسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۵/۱۲

موضوع:نماز و مسجد

پیام:از امت شهيد پرور ايران خواهش مي كنم كه نماز وحدت آفرين جمعه را برپاي دارند چون همين نماز جمعه است
كه ابرقدرتها را از پاي درآورده است همين طور نماز شب را برپاي داريد

I ask raising martyrdom nation of Iran to perform Friday prayer which cause union, since this
Friday prayer has impoverished super powers. Also perform night prayer

شهید سیدمحمد ذبیحی

نام پدر:سیدجواد

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۵/۱۲

موضوع:توسل و دعا

پیام:استغفار دعا را از یاد نبرید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه در یاد خدا باشید
و در راه خدا قدم بر دارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند امام را تنها نگذارید

Never forget repenting and praying because they are the best cures to calm the pains and always remember God
and take step in his path; never allow the enemies cause schism among you, don’t leave Imam alone.

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:درسر نمازها و دعاهای کمیل و توسل ها در حق امام و روحانیت در خط امام دعا یادتان نرود مردم پیروی از روحانیت در خط امام را بکنید
تا همیشه در آسایش باشید تا روحانیت هست تمام ابر قدرتها و سرمایه دارها و پیروهای آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند

Always pray for Imam and clergies who are in Imam’s path after saying your prayers, and in reading
Komeil and Tavassol praying. O’ people follow the clergies who are in Imam’s path so that you will
always have a calm life; since the clergies are, neither superpowers nor
capitalists and their followers could do nothing.

شهدای دوازدهم مردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:بصیرت

پیام:مبادا در غفلت بمیرید که علی(ع) در محراب و حسین (ع) در کربلا و میدان نبرد شهید شدند.
مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبرحسین(ع) و۷۲ تن یاران حسین (ع) با هدف شهید شدند

Be careful not to die in default because Ali in altar and Hussein in Karbala were killed. Be careful not to die while
you are indifferent, because Ali Akbar and Imam Hussein’s followers were martyrs while they have goals

شهید طالب کوهکن

نام پدر:علی اکبر

تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۰۵/۱۲

موضوع:اتحادو وحدت

پیام:اتحاد را پیشه خود قرار دهید و از نفاق بپرهیزید و از رهبر انقلاب اسلامی در تمام اوقات محافظت کنید
و قدر این نعمت الهی را بدانید و به حرفهای پیرعارف توجه کنید

Keep unity between yourselves and avoid from hypocrite and protect the leader of Islamic revolution all the time.
Know the value of this divine affluence and pay attention to the orders of this Gnostic old man

شهید حیدرعلی نیکفر

نام پدر:محمدحسین

تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۰۵/۱۲

موضوع:انقلاب وایران و استکبارستیزی

پیام:برای اینکه اصالت انقلاب حفظ شود و در دراز مدت خط اصیل انقلاب منحرف نگردد باید تحت نظارت مستمر ولایت فقیه مبارزه کرد

For protecting validity of revolution and for not deviating genuine way of revolution in long time,
we must fight under the constant supervision of Velayat faghih

موضوع:علم و دانش و اندیشه

پیام:هرچه بیشتر درس بخوانند تا بتوانید نیاز تخصصی جامعه در راه خود کفایی مملکت را بر طرف نمایند
و در مواقع حساس از بذل جان و خدمت به انقلاب چه از نظر زبانی و قلمی و چه جانی دریغ ننمایید

Study as much as possible to resolve expert need of community in self-sufficiency way of country and in sensitive
times don’t withhold from bestowing your soul and serve to revolution either by language and pen or by your life

موضوع:پیروی ازامام و ولایت

پیام:همه مردم باید گوش به فرمان ولی فقیه خود باشند و شعارهای انقلاب را که با خون شهیدان انقلاب اسلامی تبلور یافت باید حفظ کرد
و بدین جهت باید برای صدور انقلاب هرچه بیشتر اقدام نمود

All people must listen to their Velayat Faghih’s order and must protect revolution slogans that become notable with
Islamic revolution martyrs’ blood and act for emanation of revolution as much as possible

شهدای دوازدهم مردادماه شهرستان نجف آباد

موضوع:اسلام و قرآن و ارزشها

پیام:هرچه بیشتر در شناخت اسلام و خدمت به اسلام در خط اصیل امام حرکت کنید

Move as much as possible in genuine way of imam for understanding Islam and serving to Islam

انتهای پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.