مجموعه های ورزشی سلامت ( مناطق ۵ گانه )

توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت های ورزشی برای نوجوانان و جوانان جهت افزایش تندرستی و نشاط .

0

مجموعه های ورزشی سلامت ( مناطق ۵ گانه )

به گزارش نجف آباد نگار از شهرداری نجف آباد مدیریت شهری نجف آباد در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت های ورزشی برای نوجوانان و جوانان
جهت افزایش تندرستی و نشاط شهروندان اقدام به احداث پنج مجموعه ورزشی سلامت در سطح مناطق پنج گانه نموده است.

مجموعه ورزشی سلامت یک واقع در منطقه یک، پارک لاله با زیربنای ۲ هزار مترمربع دارای زمین های ورزشی فوتبال (چمن مصنوعی )، والیبال، تنیس روی میز،
شطرنج و زمین اسکیت استاندارد می باشد.

مجموعه های ورزشی سلامت ( مناطق ۵ گانه )

مجموعه ورزشی سلامت دو واقع در منطقه دو، کوچه باغ زندگی با زیربنای ۲۳۰۰ مترمربع دارای زمین های ورزشی ساحلی، فوتبال، والیبال، بسکتبال و … می باشد.
مجموعه ورزشی سلامت سه منطقه سه (ویلاشهر)، بلوار باهنر با زیربنای ۳ هزار مترمربع دارای زمین های ورزشی فوتبال (چمن مصنوعی )، تنیس روی میز،
فضای ویژه ورزشی صبحگاهی، الیبال و … می باشد.

مجموعه ورزشی سلامت چهار منطقه چهار (یزدانشهر) بلوار توحید با زیربنای ۱۲۰۰۰ مترمربع دارای زمین های ورزشی فوتبال (چمن مصنوعی )، والیبال ،بسکتبال و فوتبال ساحلی،
اسکیت و … مجموعه ورزشی سلامت پنج منطقه پنج(امیرآباد)، جنب بوستان مادر زیربنای ۱۰۰۰ مترمربع شامل زمین فوتبال (چمن مصنوعی)، والیبال و …

انتهای پیام/۱۳۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.