شهید مصطفی توبیها: مراقبت از حجاب را هیچ وقت فراموش نکنیم 

0

شهید مصطفی توبیها: مراقبت از حجاب را هیچ وقت فراموش نکنیم

دانشجوی شهید مصطفی توبیها تاکید زیادی به حفظ حجاب و مراقبت خانم ها از نحوه پوشش و حجابشان داشت.
در منزل ما چند خانواده در کنار هم و با یکدیگر زندگی میکردیم .یکروز که ما در منزل بودیم وخانم های دوتا از برادرانم مشغول شستن لباس بودند و آستین هایشان بالا بود مصطفی وارد خانه شدو بعد به مادرم گفت به خانم ها بگویید برای خودشان ساق دست بدوزند تا حجابشان بیشتر حفظ شود بعد ها با وارد شدن ساق دست در بازار انگار این خواسته مصطفی جامه عمل پوشید و خانم های محجبه توانستند با استفاده از این ساق دست هایی که تا مچ را میپوشاند حجابشان را کاملتر کنند

  مصطفی همیشه میگفت لازم است مردان با غیرت به همسرانشان سفارش کنند که با حجاب کامل در جامعه حضور داشته باشند .

مصطفی که دانشجوی دانشگاه اصفهان بود در آن زمان وقتی شاهد حضور برخی دانشجویان کم حجاب به دانشگاه بود با نوشتن نامه ای به رییس دانشگاه اصفهان از وی خواسته بود برای شرایط حاکم بر دانشگاه تدبیر کند و از حضور بعضی از دانشجویان کم حجاب در دانشگاه جلوگیری کند بعد ها وقتی مصطفی شهید شد همان دختری که مصطفی به وضعیت حجابش در دانشگاه اعتراض کرده بود در مراسم این شهید شرکت کرد.

یکی از مسایل بسیار مهم برای این دانشجوی شهید حفظ حجاب بود.

مصاحبه گر و نویسنده: فرشته وکیلی

شهید مصطفی توبیها
شهید مصطفی توبیها
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.