خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی

چرا خدمت به خلق لذت روحی و نشاط معنوی به همراه دارد؟

0

 

خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی

به گزارش نجف آباد نگار ۱۵ تیرماه، سومین روز از دهه کرامت با شعار خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی نامگذاری شده است.

یکی از عوامل شادی، خدمت به خلق است یعنی خروجی های انسان (اعم از رفتار، احساسات، عواطف مادی و معنوی و غیره) به گونه ای است که در میزان شادی نفس او تأثیرگذار خواهد بود و هر چه این خروجی بیشتر باشد، شادی اش در دنیا بیشتر می شود و نوعی ذخیره ابدی نیز خواهد داشت.

*انسان عاشق الله است و هدف اصلی تولد انسان”تشبه به الله” و “زندگی جاودانگی” است و اهداف دنیایی برای انسان مطرح نمی باشد.

*بهترین ثمرات خدمت های ما نيز، زمانی است که برای جاودانگی انسان ها صورت گیرد.
این امور عبادات محسوب می شود و سرای آخرت را برای انسان آباد می سازد.

* “خدمت به همنوع” می تواند در پنج بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی صورت می گیرد.

* خدمت به خلق از بُعد حیوانی نوعی تخلیه، آرامش و سکون برای روح انسان است، و از بُعد فوق عقلانی یک ارزش است.

*خدمت در همه نوعش شادی آور است، ولی شادترين خدمت فوق عقلانی است، چون این خدمت، باعث می شود انسان به صورت یک انسان بی نهایت در قالب هزاران نفر نه تنها یک نفر زندگی کرده و همه انسانها، حتی حیوانات و گیاهان هم از او بهره مند شوند.

*در نتیجه برای دور ماندن از مشکلات زندگی باید به فکر دیگران باشیم و از بدخواهی نسبت به دیگران دوری کنیم، این خود عامل شادی، آرامش و خیر و برکت در زندگی می شود.

خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی
خدمت به مردم، لذت روحی و نشاط معنوی

انتهای پیام / ۱۳۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.