مرور رده

فرهنگی

مسابقه ما ملت امام حسینیم

مسابقه مسابقه ما ملت امام حسینیم ویژه مدارس ابتدایی دوره دوم و متوسطه دوره اول برگزار می شود که مدارس هر شهرستانی می توانند به صورت جداگانه برای حضور در این مسابقه تفریحی آموزشی با شماره 09138323822 ارتباط برقرار کنند.