مرور رده

اخبار اصفهان

موج پنجم کرونا در اصفهان

متأسفانه خیز جدید بیماری کرونا باگونه دلتا در استان منجر به اشغال ظرفیت تخت های بیمارستانی موجود در تمام شهرستان ها شد. موج پنجم کرونا در اصفهان

اجرای پل زیرگذر باکسی در محور نجف آباد_ فولاد شهر

رئيس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نجف آباد گفت: با هدف ارتقای ایمنی تردد، پل زیرگذر باکسی در محور نجف آباد_ فولاد شهر( زيرگذر شهيد حججی) احداث و مراحل نهايی پروژه در حال انجام است. اجرای پل زیرگذر باکسی در محور نجف آباد_ فولاد شهر