مرور رده

نجف آباد

حریق یک دستگاه خودرو سواری

شهروندان ازنصب کيتLPG برروي خودروهاي خودجداً خودداري نموده وجان ومال خود و ديگران رابه خطرنیندازند. حریق یک دستگاه خودرو سواری

جزء خوانی قرآن در نجف آباد

مراسم جزءخوانی قرآن کریم امسال در فضای باز و حیاط زیبا و سنتی مسجد حضرت بقیه الله(مجتهد) برگزار می شود. جزء خوانی قرآن در نجف آباد