مرور رده

حوزه و روحانیت

فقط خدا

چهارسالگی به مکتب رفت و تا چهارده سالگی فارسی و قرائت قرآن را آموخت. سپس به پیشنهاد پدرش برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه اصفهان رفت.فقط خدا

آیت الله ابراهیم امینی

آیت الله ابراهیم امینی در سال‌ 1304 در نجف‌ آباد در خانواده‌ مذهبي‌ و علاقه‌مند به‌ اهل‌ بيت‌(ع‌) ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. آیت الله ابراهیم امینی