مرور رده

شهدای نجف آباد

شهید محمد آقالر و پایان ۳۳ سال فراق

همه برای رساندن یک خبر بعد از ۳۳ سال اینجا جمع شده‌‌اند. کسی که پیش‌تر بارها تجربه این نوع اطلاع رسانی‌ها را به خانواده شهدا داشته، پیش‌قدم شده است. مادر شهید محمد آقالر خیره به حرف‌ها توجه می‌کند.