مرور رده

روزشمار شهدا

روزشمار شهدای شهرستان نجف آباد به همراه پیامی کوتاه و زیبا از وصیت نامه شهید و یا یادداشت های شهید به همراه ترجمه پیام به زبان انگلیسی.