مرور رده

ویژه ها

فرمانده ای برای لشکری خدایی

به فکر به شهادت رساندن قهرمانان ما نباشید چون ماهستیم و اگر سردار سلیمانی را به شهادت رساندید صدها سلیمانی دیگر هستند. فرمانده ای برای لشکری خدایی

نمایش قدرت و بصیرت در ۹دی

حرمت شکنی آن روزهای تلخ هنوز هم بر دل بچه های انقلاب سنگینی می کند. آنان که پای این انقلاب داغ جوان شهید دیده بودند. نمایش قدرت و بصیرت در 9دی

دلنوشته ای تقدیم به سردار دلها

دلنوشته ای تقدیم به سردار دلها سردار عزیز حاج قاسم دوست داشتنی میدانی به چه فکر میکنم، به اینکه خاک ها چقدر خوشبختند که گام های استوار تورا میزبانی کرده اند، ابرها چقدر خوشبختند که برقامت همچون سرو تو سایه افکندند، کوه ها و تپه ها…

خاطره شیرین

خاطره شیرین ((..یاسر یاسر علی.... یاسر یاسر علی... یاسر جان بگوشم اینجا شیمیایی زدن!ماسک کم آوردیم.اکسیژن دستگاه های اکسیژن هم دارد تمام می‌شود!باید چه کار کنیم علی جان؟؟ اینجا هم وضعیتش بهتر از آنجا نیست!به فرمانده محمد گفتم تا…