مرور برچسب

آبرسانی باغات شهرستان تیران و کرون

افتتاح پروژه آبرسانی باغات شهرستان تیران و کرون

افتتاح پروژه آبرسانی باغات شهرستان تیران و کرون به گزارش نجف آبادنا از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون هشتم آبان ماه چندین طرح زیربنایی و عمرانی با حضور ابوترابی نماینده محترم مردم شهرستان‌های تیران و کرون و…